Grad Bihać

Grad Bihać na putu reforme javne uprave započinje sa drugom fazom uvođenja CAF modela

Grad Bihać na putu reforme javne uprave započinje sa drugom fazom uvođenja CAF modela

Grad Bihać na putu reforme javne uprave započinje sa drugom fazom uvođenja CAF modela samoprocjene uz pilotiranje primjene Modela CAF za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Zaključak možete preuzeti na slijedećem linku:

Zaključak CAF Model