Grad Bihać

Grad Bihać i u 2021. godini dio sporazuma o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja povratničkih porodica.

Grad Bihać i u 2021. godini dio sporazuma o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja povratničkih porodica.

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu d federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao je s načelnicima i gradonačelnicima 23 općine i grada u Federaciji BiH sporazume o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja povratničkih porodica.

Riječ o implementaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSG), koji podržava Vlada Federacije BiH, a koji treba da osigura izgradnju stambenih jedinica za 81 povratničku porodicu.

Sporazum je u ime Grada Bihaća potpisala Alisa Mahmutagić, šefica Službe za opću upravu i društvene djelatnosti istaknuvši da će zahvaljujući potpisanom sporazumu u Gradu Bihaću biti izgrađeno šest kuća za povratnike.

Ministar Ramić je na konferenciji za medije nakon potpisivanja sporazuma obrazložio da je riječ o implementaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru RSG-a, odnosno petom podprojektu obnove 81 individualnog stambenog objekta za raseljene osobe i povratnike.

Kako je kazao, na osnovu današnjih sporazuma, bit će izgrađene stambene jedinice za potrebe povratnika iz Srbije i Hrvatske, a najviše, 16 stambenih jedinica, za povratnike srpske nacionalnosti u Glamoč.

Planirano je da do kraja provedbe ovog regionalnog programa u junu 2022. godine, u Bosni i Hercegovini bude osigurano oko 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljene osobe i povratnike. Dosad je, napominje Ramić, završeno oko 1.800 stambenih jedinica - 1.260 kuća i 532 stana.

U okviru RSG-a, donatori su dosad izdvojili 570 miliona KM, od čega se oko 130 miliona KM odnosi na projekte u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je najveći donator sa 460 miliona KM, a slijede Sjedinjene Američke Države sa 47 miliona KM, te Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska, kao i još nekoliko zemalja.

Snažnu podršku ovom programu pružaju i UNHCR, OSCE te Razvojna banka Vijeća Evrope. Osim Bosne i Hercegovine, RSG-om su također obuhvaćene Srbija, Hrvatska i Crna Gora.