Grad Bihać

Grad Bihać će biti vodeći u prikupljanju staklene ambalaže

Grad Bihać će biti vodeći u prikupljanju staklene ambalaže

Bihać se krajem prošle godine uključio u regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ koji se pored Bosne i Hercegovine provodi i u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Tako su u Bihaću i okolnim mjestima postavljena zvona za prikupljanje staklene ambalaže, a JKP „Komrad“ je već prikupio značajne količine staklene ambalaže.

Tim povodom JKP „Komrad“ posjetili su direktorica „Ekopaka“ Amela Hrbat, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj „Redah“ Ivica Sivrić i direktor marketing agencije „Republic“ Alen Ćorović, koji su zaduženi za implementaciju regionalnog projekta u BiH, te obišli mjesta za prikupljanje staklene ambalaže.

Direktor javnog komunalnog preduzeća „Komrad” iz Bihaća Mehura Selimović izrazio je zadovoljstvo što njegov grad sudjeluje u ovom projektu, te optimistično najavio da će Grad Bihać biti vodeći u prikupljanju staklene ambalaže od četiri lokalne zajednice u kojima se provodi projekat.

Kako je projekat krenuo u vrijeme trećeg vala pandemije koronavirusa, javno komunalno preduzeće „Komrad” nije se moglo maksimalno angažovati na logističkoj i promotivnoj podršci projektu, pa su čelnici ove kompanije naglasili da su zadovoljni dosadašnjim prikupljenim količinama staklene ambalaže.

Iz „Komrada” su prenijeli i korisne informacije sa terena te predložili vrijedne inicijative za veću vidljivost projekta. U „Komradu“ su naglasili da su lokalni mediji u Bihaću prenijeli informacije vezano za pokretanje projekta u njihovom gradu, te da su zabilježili dobre reakcije građana na ovu inicijativu pokretača projekta.

Podsjećamo, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije su u saradnji sa prvim operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“, te  operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije i „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije, kao i Asocijacijom za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH i Zajednicom jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuli regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji će se u Bosni i Hercegovini realizovati u Gradu Bihaću, te općinama Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a jedan od ciljeva je povećati stopu prikupljanja staklene ambalaže u ovim općinama za 20%.