Grad Bihać

Džilijan Triggs, pomoćnica Glavnog tajnika UN-a i pomoćnica za međunarodnu zaštitu Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice ( UNHCR) posjetila Grad Bihać

Džilijan Triggs, pomoćnica  Glavnog  tajnika UN-a i pomoćnica  za međunarodnu zaštitu  Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice ( UNHCR) posjetila Grad Bihać

Džilijan Triggs, pomoćnica  Glavnog  tajnika UN-a i pomoćnica  za međunarodnu zaštitu  Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice ( UNHCR) sastala se danas sa Šuhretom Fazlićem,  gradonačelnikom Bihaća. Na sastanku se razgovaralo o pitanju  integracije migranata koji žele ostati na teritoriji BiH. Gradonačelnik Fazlić upoznao je Triggs o stanju u migrantskim kampovima na području grada Bihaća, te istakao da je državni nivo vlasti preuzeo inicijative u riješavanju krize, ali da je potrebno više komunikacije između kantonalnog i federalnog odnosno državnog nivoa.

„ Zahvalna sam građanima i vlastima grada na njihovoj velikodušnosti i suosjećanju prema migrantima i izbjeglicama, te napominjem  bitnu činjenicu da je grad Bihać unatoč složenoj i teškoj situaciji preuzeo krajnje nesrazmjernu odgovornost i nadam se da će i ostale regije u Bosni i Hercegovini poučeni ovim primjerom pojačati svoju solidarnost prema migrantskoj populaciji ali i stanovništvu Unsko-sanskog kantona. Nadam se nastavku suradnje sa gradskim vlastima n na kraju su zahvaljujem gradonačelniku na dugogodišnjoj saradnji i kontinuiranoj potpori principima uključenosti i raznolikosti„ - kazala je Džilijan Triggs, pomoćnica  Glavnog  tajnika UN-a i pomoćnica  za međunarodnu zaštitu  Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice ( UNHCR).

Kako je danas istaknuto UNHCR će u skorijoj budućnosti donirati kombi kantonalnom Crvenom križu, a OŠ Harmani 2  UNHCR će  donirati sredstva za izgradnju sportskog igrališta.