Grad Bihać

Dodjela kompjuterske opreme za pet Mjesnih zajednica s područja Grada Bihaća

Dodjela kompjuterske opreme za pet Mjesnih zajednica s područja Grada Bihaća

U Gradskoj upravi upriličena je dodjela kompjuterske opreme i tableta za pet mjesnih zajednica s područja grada Bihaća koje učestvuju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Opremu su dobili savjeti mjesnih zajednica Bakšaiš, Brekovica, Srbljani, Martin Brod i Kamenica, a osnovni cilj je da se kroz angažman građana omogući veća odgovornost u procesu odlučivanja na lokalnoj razini.

“Ukupan iznos kompjutorske opreme i tableta je 15.000 KM. U februaru će UNDP organizirati niz seminara koji će imati za cilj educirati predsjednike mjesnih zajednica kako najefikasnije pisati projekte i aplicirati na sve javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija” – kazala je Dijana Bišćević, pomoćnica gradonačelnika za poslove kabineta i mjesne zajednice.

Prema riječima Elmedina Mehadžića, koordinatora projekta ispred Grada Bihaća, ovakvim djelovanjem nastoji se u proces odlučivanja uključiti više žena i mladih.

„Kako bi projekti stigli do viših nivoa vlasti, oni će se prezentirati kroz institut foruma građana. Njegovo osnivanje očekuje se uskoro, dok se u prostoru MZ Ozimice 1 planira rekonstrukcija i opremanje prostora koji bi bio namjenjen za društveni centar koji će biti na raspolaganju, kako građanima i mjesnim savjetima, tako i brojnim udruženjima“ – kazao je Mehadžić.

Prema riječima Nijaza Malkoča, predsjednika MZ Srbljani, računarska oprema i tableti itekako će dobro doći savjetima mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu, dodavši da će kroz projekat članovi savjeta MZ imati priliku steći nova iskustva, a posebno u oblasti pisanja projekata.