Grad Bihać

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Bihać

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Bihać

U gradskoj vijećnici dana  01.09.2021. godine (srijeda)  s a početkom rada u 10:00 sati održati će se 16. sjednica GV Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama: 

 

D n e v n i  r e d

 

1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-30.06.2021. godine

    b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01. – 30.06.2021. godine

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje priključnog KB  10(20)kV,  voda za TS 10(20)/0,4 kV  “Kamenica 8“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

  b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje priključnog kablovskog voda KB 10(20)Kv  (Dionica  1) TS 110 Kv „Bihać 2“ –TS  „Križ 2“ u   korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

  c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje  kablovskog i zračnog srednjenaponskog voda TS 10(20)kV  „Dubrave 2“ te transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 „Dubrave 2“  Grad Bihać   u   korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

  d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije izvedenih radova na izgradnji dijela kablovskog dalekovoda 10(20) kV TS 110/20/10 kV „Bihać 2“ – TS  10(20)/0,4 kV „RP Kamenica“ ( dionica od TS Bihać 2-postojeći ŽR  stub) Grad Bihać, u    korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

  e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije postavljenog kablovskog 10(20) kV dalekovoda za TS 10(20)/0,4 kV „Lohovo  4“  i postavljene STS-B 10(20)/0,4 kV „Lohovo 4“ Grad Bihać,  u    korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje saobraćajnice sa pratećim sadržajima – cestovna poveznica magistralne ceste M5 –poslovna zona Ripač  u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Remziji Suljić, advokatu iz Bihaća

- Informacija o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema Grada Bihaća za II kvartal 2021. godine