Grad Bihać

Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća

Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća

Dana 15.07.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 09.00 sati održati će 15. sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća. Dnevnim redom predviđene su sljedeće tačke:

Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Tačka 2. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju broja korisnika i mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj 2021./2022. Godini,

Tačka 3. - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama,

Tačka 4. - Prijedlog rang liste i kandidata za imenovanje na poziciju Sekretara GV,

Tačka 5. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20) kV TS 35/10 (20)kV Žitoprerada - prvi željeznorešetkasti stub 10(20) dalekovod Vinica-Čekrlije Grad Bihać, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Bihać,

Tačka 5. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV Bakšaiš Grad Bihać, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Bihać,

Tačka 6. - Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana potencijalnih javno-privatnih projekata za 2021.godinu i Srednjoročnog plana potencijalnih javno-privatnih projekata za 2021. – 2023.godinu Grada Bihaća,

Tačka 7. - Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP RTV Bihać d.o.o. Bihać i imenovanju člana predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP RTV Bihać d.o.o. Bihać,

Tačka 8. a i b - Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za rukovođenje tajnim glasanjem - Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za odlikovanja i priznanja.