Grad Bihać

Direktna-socio ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini

Direktna-socio ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta „Direktna-socio ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama-obiteljima u 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ danas su u Bihaću potpisani kvadripartitni ugovori sa sedam individualnih korisnika, koje je JU Centar za socijalni rad izvršio odabir za grad Bihać.

Ujedno je danas obavljena obuka iz osnova plasteničke proizvodnje za gore navedene korisnike. Potpisivanje ugovora i obuka za korisnike je obavljena u porostorijama JU Centra za socijalni rad Bihać.