Grad Bihać

Članovi OCD sa područja grada Bihaća upoznati sa projektom ReLOaD2

Članovi OCD sa područja grada Bihaća upoznati sa projektom ReLOaD2

Članovi organizacija civilnog društva (OCD) sa područja grada Bihaća danas su prisustvovali javnoj raspravi o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva Grada Bihaća za OCD-e za 2021. godinu u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Prisutni su danas imali priliku dobiti sve potrebne informacije o programu ReLOaD2, te  o predloženim oblastima predstojećeg javnog poziva za OCD-e u okviru programa ReLOaD2 za 2021. godinu. Javni poziv biti će raspisan početkom slijedeće godine a obuhvatiti će prioritetne oblasti i teme kao što su kultura, sport, podrška mladima, podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, zaštita okoliša, dobrobit životinja i socijalna politika.

Ono što je za Grad Bihać kao jednu od 13 jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu bitno jeste da ćemo kroz ReLOaD2 poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Također, to znači da ćemo na jedna transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup, realizirati kroz javne pozive projekte u našem gradu” – kazao je Edin Moranjkić, koordinator projekta ispred Grada Bihaća.

 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.