Grad Bihać

Čestitka povodom Međunarodnog dana učitelja

Čestitka povodom Međunarodnog dana učitelja

"Povodom 5. oktobra - Međunarodnog dana učitelja, u svoje lično ime i u ime Grada Bihaća i Gradskog vijeća upućujemo iskrene čestitke svim prosvjetnim radnicima na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Rad učitelja i nastavnika jedan je od najvažnijih faktora za ukupan razvoj društva, a posebno u doba pandemije koronavirusa kada su nesebičnim zalaganjem i trudom učitelji i nastavnici nastavili obrazovni proces uprkos svim izazovima.

Stoga će ulaganje u obrazovanje za sve nivoe vlasti u našoj zemlji biti strateška smjernica koja znači razvoj društva i lokalne zajednice.

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik

Zulfikar Handukić

predsjedavajući GV Bihać