Grad Bihać

Čestitka gradonačelnika i predsjedavajućeg GV Bihać povodom Dana 5. korpusa Armije R BiH

Čestitka gradonačelnika i predsjedavajućeg GV Bihać povodom Dana 5. korpusa Armije R BiH

“Povodom 29. godišnjice od osnivanja 5. korpusa Armije R BiH, porodicama poginulih boraca i šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, te građanima ratnog okruga Bihać, a današnjeg Unsko-sanskog kantona u svoje lično ime i u ime Grada Bihaća i GV Bihać upućujemo iskrene čestitke.

Obilježavajući dan osnivanja „Sile nebeske” mi pamtimo prošlost zbog budućnosti, izražavajući pri tom iskrenu zahvalnost borcima 5. korpusa Armije R BiH zahvaljujući kojima danas imamo slobodu, mir i državu Bosnu i Hercegovinu.

Sa nama i danas žive hiljade istinskih patriota koji su se spremni boriti u miru za univerzalne civilizacijske vrijednosti i napredak države Bosne i Hercegovine.Budimo svi zajedno dio tog tima koji će gradeći državu BiH čuvati od zaborava herojstvo svakog pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine."

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik Bihaća

Zulfikar Handukić

Predsjedavajući GV Bihać