Grad Bihać

Anketa o zadovoljstvu građana Bihaća javnim i komunalnim uslugama

Anketa o zadovoljstvu građana Bihaća javnim i komunalnim uslugama

Cijenjeni građani, Grad Bihać vrši anketiranje javnog mijenja o kvalitetu javnih i komunalanih usluga na području našeg grada. Molimo da odvojite mali dio vašeg vremena i odgovorite na pitanja u priloženoj anketi. Cilj je da gradska uprava dobije povratnu informaciju o tome kako ocjenjujete kvalitet javnih i komunalnih usluga koje vam Grad Bihać pruža, a sve u svrhu poboljšanja ovih usluga prema vama. Hvala!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6qWoOItNnFMg8JFkhWgHcaFGhpY4hj4x599nOvoEmMaxhQ/viewform