Grad Bihać

Aktivnosti Centra za pružanje usluga građanima u 2020. godini

Aktivnosti Centra za pružanje usluga građanima u 2020. godini

Centar za pružanje usluga građanima pri Gradskoj upravi Bihać i u protekloj 2020. godini bio je servis građanima Bihaća o čemu govori i podatak da je preko 45.200 građana koristilo usluge Centra.

Kada je u pitanju upis osoba u knjigu rođenih evidentirano je 691 novorođena osoba ( u 2019. godini 716 novorođenih osoba), dok je u knjigu umrlih upisano je 719 umrlih osoba ( u 2019. godini 712 umrlih osoba).

U istom periodu u matičnu knjigu vjenčanih evidentirano je sklapanje 431 braka ( u 2019. godini 592 sklopljena braka).

Uposlenici Centra za pružanje usluga u prošloj godini izdali su 52.714 izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, 28253 izvoda iz matičnih knjiga rođenih, 3625 izvoda iz matične knjige umrlih, 5118 izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih, 8138 uvjerenja o državljanstvu, 3055 kućne liste, te 45.717 raznih ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

U oblasti upravnog rješavanja u izvještajnom periodu riješeno je 672 predmeta upravnog postupka u oblasti građanskih stanja i 166 predmeta iz oblasti pristupa informacijama.