Grad Bihać

Akcija krčenja i uklanjanja starih stabala na lokaciji magistralnog puta M5 u reonu Kamenice

Akcija krčenja i uklanjanja starih stabala na lokaciji magistralnog puta M5 u reonu Kamenice

Uposlenici Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ i Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje" započeli su danas sa akcijom krčenja putnog pojasa u širini od 5 metara obostrano te uklanjanja starih stabala topola na lokaciji magistralnog puta M5 u reonu Kamenice, tačnije od objekta benzinske stanice Čavkunović do Klokotskog mosta. Nakon završetka akcije planirana je sadnja ukupno 116 sadnica od čega 37 crvenog javora i 79 jablana a sadnice su donacija firme „Farmacija 2011“ d.o.o. Bihać.