Grad Bihać

Akcija izmještanja migrantske populacije sa lokacije ZZ Alija Alijagić

Akcija izmještanja migrantske populacije sa lokacije ZZ Alija Alijagić

Grad Bihać putem službe za Civilnu zaštitu stručne i zajedničke poslove i Službi za zaštitu i spašavanje, te u suradnji sa Ministarsvom unutrašnjih poslova USK-a, Službe za poslove sa strancima jutros su iz prostorija ZZ Alija Alijagić izmjestili određen broj migranata. Nakon izmještanja migrantske populacije pristupiti će se čišćenju i asanaciji terena u i oko objekta od strane Službi za zaštitu i spašavanje osnovanoj pri Civilnoj zaštiti grada Bihaća.

Cilj i ove akcije je spriječavanje nelegalnog boravka migrantske populacije izvan migrantskih centara, te preventivno djelovanje radi spriječavanja širenja potencijalne zaraze na stanovništvo grada ali i na same migrante.

Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove grada Bihaća najavljuje i daljne aktivnosti u vezi sa izmještanjem, dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u ostalim djelovima grada o čemu će javnost kao i uvijek biti blagovremeno obaviještena.