Zahtjevi iz oblasti građenja i urbanizma

ZAHTJEVI SLUŽBE ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE I GRAĐENJE IZ OBLASTI GRAĐENJA I URBANIZMA:

Zahtjev uvjerenje o ostecenosti stambene zgrade

Zahtjev za ispravku greske u rjesenju

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni glavnog projekta sa ovjerom izmjenjenog glavnog projekta

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o vazenju lokacijske informacije

Zahtjev za izvod iz prostorno planske dokumentacije

Zahtjev za saglasnost za prikljucak bespravno izgradjenog objekta na infrastrukturu

Zahtjev za uvjerenje  o cinjenicama o kojima se vodi sluzbena evidencija

Zahtjev za uvjerenje da je podnesen zahtjev za obnovu

Zahtjev za uvjerenje da je postupak izdavanja u toku

Zahtjev za uvjerenje o etaziranju

Izjava legalizacija