vijest

Zamijena kotlovnice i krova na dvorani Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole

datum objave: 30.06.2020

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić zajedno sa Adnanom Alagićem, ministrom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a i predstavnicima UNDP-a potipisao je danas Sporazum o sufinanciranju projekata iz oblasti primjena mjera energetske efikasnosti za tri objekta na području USK-a.

Kada je u pitanju Grad Bihać, potpisanim sporazumom zamijeniti će se kotlovnica i krov na dvorani Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole, što je prema riječima gradonačelnika Fazlića izuzetno bitan projekat uzme li se u aspekt da sportsku dvoranu pored učenika koristi veliki broj sportskih klubova i rekreativaca iz Bihaća.

Prema riječima ministra Alagića, ukupna vrijednost sporazuma iznosi 485.790 KM, od čega je Vlada USK-a osigurala 250.000 KM, 180.000 KM osigurao je UNDP a ostatak sredstava gradovi Bihać i Cazin. Pored sportske dvorane Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole izvršiti će se zamjena kotlovnice koju koristi MUP USK-a i Vlada USK-a, te će se zamijeniti kotlovnica i vanjska stolarija na OŠ Cazin II.