vijest

Usvojen Budžet Grada Bihaća u iznosu od 33.855.392,00 KM

datum objave: 24.12.2019

Gradski vijećnici na današnjoj 45. sjednici GV Bihaća većinom glasova usvojili su Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu  kao i Prijedlog  Odluke  o izvršavanju Budžeta Grada za 2020. godinu. Usvojenim prijedlogom, gradski budžet za 2020. godinu iznosi 33.855.392,00 KM i u odnosu na Nacrt Budžeta Prijedlog je uvećan za 704.327,00 KM.

Zahvalivši gradskim vijećnicima na podršci gradskom budžetu, a samim time i projektima koji će u 2020. godini obilježiti budžet Grada Bihaća, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić kazao je da su nakon godina stabilizacije i konsolidacije gradskog budžeta, stvorene  pretpostavke da gradski budžet bude usmjeren na realizaciju projekata koji su u interesu razvoja grada.

„Tako smo u Budžetu Grada Bihaća za 2020. godinu planirali 2,3 miliona KM za adaptaciju i dogradnju sportske dvorane Luke, za početak izgradnje gradskog bazena 1 milion KM, za uvođenje novog sistema grijanja u dvoranu Luke izdvojili smo 365.375 KM, izgradnju sportskog igrališta kod stadiona NK Jedinstvo 400.000 KM. Kada su u pitanju mladi, planirali smo 50.000 KM za stipendije, za start up biznise 50.000 KM, te za sufinanciranje prevoza učenika do škole 200.000 KM. Kada je u pitanju turizam, koji je postao razvojna grana Bihaća, planirali smo 200.000 KM za program razvoja turizma, za razvoj poljoprivrede kroz poticaje planirali smo 50.000 KM“ – kazao je gradonačelnik Fazlić, naglasivši da su u budžetu planirana sredstva i za nabavku softvera za upravljanje imovinom grada, završetak radova na zgradi Civilne zaštite, te sredstva za jednokratne novčane pomoći putem Centra za socijalni rad.

Budžet Grada Bihaća za 2020. godinu obilježiti će i niz infrastrukturnih projekata, među kojima se izdvajaju popločavanje ulice Ivana Pavla II i Husrefbegova u centru grada -180.000 KM, izgradnja jednog pješačkog mosta sa uređenjem šetnice preko gradske otoke – 130.000 KM, rekonstrukcija Smaragdnog mosta – 120.000 KM, uređenje šetnice na lijevoj obali Une od gradskog mosta do STENS-a – 50.000 KM, izgradnja fontane – 55.000 km, izgradnja i sanacija dječijih igrališta – 60.000 KM i natkrivanje kanala Drobince u prvoj fazi – 300.000 KM.

Jasmina Ćoralić, šef Službe za financije, obrazlažući Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu kazala je da je nakon javne rasprave 44 posto zahtjeva odnosno 34 u potpunosti prihvaćeno, 2 djelomično, 17 ne iziskuju novčana sredstva, a 4 nisu u nadležnosti Grad.  

U usvojenom Budžetu Grada Bihaća za 2020. godinu nove stavke koje su, između ostalog, također ugrađene u budžet su 20.000 KM za podršku rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari - spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida, učešće grada sa Fondacijom Mozaik u finansiranju fonda Omladinske banke za 3.500 KM, MZ Vrsta – dobijanje dozvola za građenje na sportskom igralištu u Turiji 24.991 KM, adaptacija doma MZ Vrsta 5.106 KM,sufinansiranje Grada u adaptaciji školskih dvorišta 20.000 KM,  nabavka sigurnosnih vrata za mjesne urede 6.000 KM, nabavka vatrogasne opreme te sredstva za ličnu zaštitu vatrogasaca učešće Grada 7.500 KM  i namjenska sredstva CZ 20.000 KM, nabavka pumpi za PS Klokot-Komarac i PS Toplica sredstva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, izrada Plana zaštite od poplava i leda, izrada Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica – učešće Grada 16.000 KM i sredstva Fonda za zaštitu okoliša 24.000 KM.