vijest

U utorak 24. decembra 2019. godine 45. sjednica GV Bihać

datum objave: 18.12.2019

U utorak 24. decembra 2019. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 45. sjednica Gradskog  vijeća Bihać. Vijećnici će u okviru dnevnog reda raspravljati o slijedećim tačkama:

1.a) Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu

   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu

2. Prijedlog  Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2020.godinu sa:

a) Prijedlogom  Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2020. godinu

b) Prijedlogom  Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020.godinu

c) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2020.godinu

d)  Prijedlogom  Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2020.godinu

3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje transformatorske stanice  TS  20(10) 0,4  „Ceravci 1. nova“-   grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

    b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnostiu svrhu izgradnje niskonaponske mreže „ Čavkići 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

4. Prijedlog  Odluke o zaštiti izvorišta  vode za piće  Klokot i Privilica

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima  na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje  i eksploataciju  dolomita  na ležištu  „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva  „HORIZONT“ d.o.o Bihać  na privredno društvo  „HC-ING“ d.o.o. Bihać

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za poljoprivredu na području  grada Bihaća.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

9. Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje F – uvođenjem nove mikrolokacije „F 1“

11. Izvještaj o implementaciji  ugovora  o pružanju javnih vodnih usluga na području  grada  Bihaća  za period 2018 – 2019. godine

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća Bihać

 

13. Zaključak o davanju saglasnosti  na Rješenje o razrješenju i Rješenje o  imenovanju na kraći period članova  Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća