vijest

U utorak 22. oktobra 2019. godine 41. sjednica GV Bihać

datum objave: 21.10.2019

Davor Župa, predsjedavajući GV Bihaća zakazao je za utorak 22. oktobra 2019. godine 41. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati, a dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina ) i Grad Al Khora (Katar)

2.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac-Ćelije- Štrbački Buk

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnih kablovskih dalekovoda KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Križ 2. dio KB 10(20) kVdionica TS RP Bolnica – TS Harmani 3, dio KB 10(20) kV dionica TS Križ 2. – TS Luke 1.

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela srednjenaponskog voda DV 10 (20) kV dionica C006- 3416 (Mali Lug ) i transformatorske stanice TS 10 (20)/ 0,4 kV „Mali Lug 4 “ u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistirbucija“ Bihać

3. Nacrt Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području grada Bihać

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.03.2019.godine

 b)Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.06.2019.godine

 c)Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2019.godine

5. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018.godinu

6. Konačni izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave“ u mjesecu maju 2019. godine na području grada Bihaća

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 2019 - 2021. godina.

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitaka u poslovanju za period od 2004 – 2016. godine na teret osnovnog kapitala

10. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Vrsta, o imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Vrsta i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Vrsta.

11. Informacija o stanju u poljoprivredi na području Grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj

12. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.

13. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2017. godinu