vijest

U utorak 10. decembra 2019. godine zakazana 44. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 09.12.2019

U utorak 10. decembra 2019. godine sa početkom u 9:00 sati  u gradskoj vijećnici  održati će se 44. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

 

1. a)  Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

 

 b)  Nacrt Odluke  o izvršavanju Budžeta Grada za 2020. godinu.

 

2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2020. godinu

 

3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na  k.č.br. 6256/78  k.o.Bihać-grad.

 

4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JU „Gradska galerija“ Bihać za kreditno zaduženje

 

5.a)Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period od 01.01.do 30.09.2019. godine

   b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01. – 30.09.2019. godine

 

6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2018. godinu

 

7. Izvještaj o radu  Turističke zajednice  Grada Bihaća  za 2018. godinu.

 

8.a) Izvještaj o utrošku  financijskih sredstava  doznačenih iz Budžeta grada Sportskom savezu Grada Bihaća za 2017. godinu

 b)  Izvještaj o utrošku  financijskih sredstava  doznačenih iz Budžeta grada Sportskom savezu Grada Bihaća za 2018. godinu

 

9. a) Prijedlog Rješenja  o prestanku  članstva opozivom  predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“,

 b) Prijedlog Rješenja  o imenovanju predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“   

 c) Prijedlog Rješenja o razrješenju  predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „RTV Bihać“       

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP“ RTV Bihać“ Bihać

 

10. a) Prijedlog Rješenja o o prestanku članstva opozivom predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

b) Rješenja  o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

d) Rješenja o imenovanju na kraći period predstavnika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

 

11. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva  opozivom predstavnicima Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

 

 12. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva  opozivom predstavnicima Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

 

13.a) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

c)  Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać