vijest

U srijedu 25. septembra 2019. godine zakazana 40. sjednica GV Bihać

datum objave: 13.09.2019

U gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati u srijedu 25. septembra 2019. godine održati će se 40. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina ) i Grad Al Khora (Katar).

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac – Ćelije - Štrbački Buk
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnih kablovskih dalekovoda KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Križ 2. dio KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Harmani 3, dio KB 10(20) kV dionica TS Križ 2. – TS Luke 1.

3. Nacrt Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području Grada Bihać.

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.03.2019. godine.
b) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.06.2019. godine.
c) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2019. godine.

5. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018.godinu.

6. Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave“ u mjesecu maju 2019. godine na području grada Bihaća.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać.

8. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Vrsta, i imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Vrsta i imenovanju člana savjeta Mjesne
zajednice Vrsta.

9. Informacija o stanju u poljoprivredi na području Grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj.

10. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.

11. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2017. godinu.