vijest

Saopštenje za javnost - kontrola vode za piće

datum objave: 17.12.2019

Zbog ukazane potrebe za analizom zdravstvene ispravnosti vode za piće na javnim česmama, putem Zavoda za javno zdravstvo USK-a  izvršeno je uzorkovanje kvalitete vode za piće na javnim česmama, u sljedećim mjesnim zajednicama:

1. Veliko Založje ( javna česma Velika voda),

2. Golubić ( javna česma Točak),

3. Ružica (javna česma u Čekrlijama, Tirovača),

4. Ružica ( javna česma u Vinici, Vinička voda),

5. Kulen Vakuf ( javna česma u  Klisi),

6. Brekovica ( javna česma Jezerac),

7. Skočaj  ( javna  mjesna česma).

S tim u vezi, Zavod za javno zdravstvo USK-a obavijestio je da se na osnovu urađenih parametara može zaključiti da uzorci sirove vode za piće uzeti na gore navedenim punktnim mjestima u momentu uzorkovanja, dana 03.12.2109. godine nisu zadovoljili  uvjete propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, zbog izoliranih indikatora svježeg fekalnog zagađenja, neodgovarajućih oranoleptičkih svojstava, povišenih vrijednosti parametara mutnoće i željeza, kao i zbog utroška KMnO4, što ukazuje na povećano prisustvo organske materije u vodi.

Obzirom na navedeno ovi uzorci vode sa navedenih  javnih česmi smatraju se zdravstveno neispravnim i kao takvi nisu upotrebljivi za piće, bez prethodne obrade, te predstavljaju epidemiološki rizik za potrošače.

U vezi sa gore navedenim, obavještavaju se građani i mještani navedenih mjesnih zajednica, da voda na navedenim javnim česmama nije za piće, te da će Grad Bihać izvršiti postavljanje table sa natpisom o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće na  navedenim javnim česmama.

                                                                   Služba za  komunalne djelatnosti