vijest

Prezentacija projekta „Izrada studije o uspostavljanju prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot“

datum objave: 27.09.2019

U gradskoj vijećnici u Bihaću je danas održan početni sastanak projekta „Izrada studije o uspostavljanju prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot“. Riječ je o studiji koja bi trebala dati odgovore kako i na koji način zaštititi, za grad Bihać, strateško izvorište Klokot.

Kako je istaknuto, cilj ove Studije je identifikacija aktivnosti na zaštiti vodnih resursa i unaprijeđenju javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (BiH) i Republici Hrvatskoj (RH) u skladu s zakonskim propisima EU. Kao dodatni cilj se očekuje jačanje regionalne saradnje na zaštiti kraških vodnih tijela u graničnom području, a projekt će pružiti podršku za potrebno zakonodavstvo kojim se uređuju sanitarno-zaštitne zone prekograničnih kraških vodnih tijela.

„Od početka svoga mandata uključen sam u ovu priču oko izvorišta Klokot i njegove zaštite i za sve građane Bihaća ovo je strateška i glavna priča jer mi pijemo vodu sa izvorišta Klokot i želimo da ona bude pitka i u narednim decenijama. Upravo ova studija i ovaj projekat detektirati će pravac našeg djelovanja, ali još važnije našu spremnost da sa obje strane granice učinimo sve da zaštitimo izvorišta i vodotoke“ – istakao je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Sliv Une pripada dinarskom kraškom području i dijele ga BiH i RH. Sliv se sastoji od brojnih podzemnih vodnih tijela i izvora, od kojih su najznačajniji Klokot i Privilica, koje je uspostavljena radna grupa odredila kao izvore koji imaju prioritet u uspostavi zaštite. Utjecajni sliv izvora Klokot i Privilica pokriva površinu od oko 685 km2, od čega je samo 13,8% (94,5 km2) na teritoriji BiH, a ostatak na teritoriji RH. Grad Bihać se snabdijeva vodom za piće iz Klokota, gdje je prosječni zahvat 225 l/s, Privilice sa vodozahvatom od 125 l/s i Žegara čiji je kapacitet 5 l/s.

Konsultant kojeg je Svjetska banka odabrala za izradu Studije o uspostavljanju prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot (Bihać) je konzoricij HOLINGER AG (Švicarska), TK CONSULT AG (Švicarska), Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting» d.o.o. ( BiH) i HIDROINŽENJERING d.o.o.(Hrvatska). Podršku projektu daje Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva F BiH.