vijest

Evropska unija odobrila projekt „Wood key“

datum objave: 21.05.2020

Početkom ove sedmice Evropska unija je objavila rezultate odobrenih projekata u Interregionalnom prekograničnom program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Jedan od odobrenih projekata je i Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY u kojem je Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona partner uz Grad Bihać, Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Karlovačku županiju i Opštinu Herceg Novi.

Trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupna vrijednost je 1.157.451,69 EUR. Cilj projekta je potaknuti regionalnu energetsku tranziciju poticanjem tržišta drvne biomase kroz nove inovativne investicijske koncepte - ugovaranje prodaje toplinske energije iz biomase, zasnovano na održivoj upotrebi regionalnih dostupnih obnovljivih izvora energije (drvo), što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čistijeg okoliša i održive privrede u prekograničnom području.

Očekivani rezultati su:

1) 1. 2.700.000 kWh energije proizvedene iz obnovljivih izvora (drvna biomasa) u zgradama u javnom vlasništvu kroz novoinstalirane visokoefikasne kotlove na biomasu u 3 zgrade u javnom vlasništvu ukupne snage 1,8 MW, zamjenjujući fosilna goriva. U Unsko-sanskom kantonu kotao na biomasu će biti ugrađen u Sportskoj dvorani „Luke“ u Bihaću.

2) Održana edukacija o modelu ugovarne prodaje toplinske energije iz biomase - edukacija usmjerena na potencijalne dobavljače, javne službenike i partnere prvi je korak za podizanje svijesti i unaprjeđenje kapaciteta javnih službenika za zamjenu neefikasnih sistema grijanja, koji koriste fosilna goriva novim kotlovima na biomasu što će dovesti do bolje energetske efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu.

3) Edukacija o energetskoj efikasnosti i uštedi energije u zgradama u javnom vlasništvu kojom se podiže svijest i vještine o postizanju uštede energije jednostavnom promjenom ponašanja (bez ulaganja). Biće organizirane dvije vrste edukacije, jedna za korisnike zgrada u javnom vlasništvu i druga za djecu u školama.

4) Strategija korištenja obnovljivih izvora energije izrađena i predstavljena lokalnim, kantonalnim i državnim službenicima (donosioci politika). Cilj strategije je pružiti pouzdane podatke i mogućnosti za održivu upotrebu obnovljivih izvora energije s naglaskom na drvnu biomasu i kombinaciju sa solarnom energijom za grijanje u prekograničnom području.

5) Razvijena investicijska platforma - s ciljem povezivanja potencijalnih investitora (pružatelji toplinske energije) s dostupnim projektima zamjene sistema grijanja na fosilna goriva u zgradama u javnom vlasništvu. To omogućava održivost projekta Wood Key.