vijest

Dnevni red 40. sjednice GV Bihać nije dobio potrebnu većinu

datum objave: 25.09.2019

Iako je bila najavljena, za danas predviđena 40. sjednica Gradskog vijeća Bihać ipak nije održana. Naime, za prijedlog dnevnog reda glasalo je 15 vijećnika, dok je protiv bilo 11 vijećnika, te predloženi dnevni red nije dobio potrebnu većinu. O terminu i dnevnom redu nove sjednice GV Bihać u narednim danima raspravljati će Kolegij GV Bihać.

Gradski vijećnici trebali su danas raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina ) i Grad Al Khora (Katar).

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac – Ćelije - Štrbački Buk
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnih kablovskih dalekovoda KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Križ 2. dio KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Harmani 3, dio KB 10(20) kV dionica TS Križ 2. – TS Luke 1.

3. Nacrt Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području Grada Bihać.

4. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018.godinu.

5. Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave“ u mjesecu maju 2019. godine na području grada Bihaća.

6. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Vrsta, i imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Vrsta i imenovanju člana savjeta Mjesne
zajednice Vrsta.

7. Informacija o stanju u poljoprivredi na području Grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj.

8. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.

9. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2017. godinu.