vijest

Asfaltiran put prema starom gradu Sokolac

datum objave: 15.06.2020
Danas je realiziran projekat asfaltiranja puta od naselja Sokolac do istoimenog srednjovjekovnog grada. Radi se o putu dužine od oko 700 metara čija ukupna vrijednost je 100.000 KM a za koji su sredstva obezbijedili Grad Bihać u iznosu od 40.000 KM i Vlada USK u iznosu od 60.000 KM.
Još prošle godine Turistička zajednica Grada Bihaća započela je aktivnosti na oživljavanju i stavljanju u funkciju turizma starog grada Sokolac. U saranji sa nekoliko kolektiva i donatora Turistička zajednica je stavila u funkciju trim stazu Debeljača sa svim pratećim sadržajima, a koja se pokazala kao pun pogodak jer je svakodnevno pohode desetine građana.
"Asfaltiranje ovog pristupnog predstavlja nastavak aktivnosti koje smo započeli u cilju oživljavanja te lokacije i njenog stavljanja u funkciju razvoja turizma. Ovaj put i priključak struje koji ćemo obezbijediti dat će osnovne preduvjete za održavanje mnogobrnojnih aktivnosti i događaja koje u narednom periodu planiramo realizovati na toj lokaciji. Zahvaljujemo se i Kantonalnim vlastima na podršci ovom projektu", rekao je savjetnik gradonačelnika Bihaća Edin Moranjkić prilikom posjete radovima.
Uz opremljenu trim stazu preko Debeljače do starog grada, ambijentano osvjetljenje zidina, asfaltiran pristupni put i struju na samoj lokaciji stvoreni su osnovni preduvjeti kako bi se taj biser kulturnog nalijeđa potpuno iskoristio.
Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos na oživljavanju srednjovjekovnog grada Sokolac, prvenstveno ustanovama TZ Grada Bihaća, TK Una-sana, JU za sport odmor i rekreaciju, JU Zavod za prostorno uređenje Bihać, JU zavod za kulturno naslijeđe USK, Rotary klub Bihać... Nastavljamo dalje zajedničkim snagama.