vijest

Aktivnosti Štaba Civilne zaštite Grada Bihaća 23. mart 2020. godine

datum objave: 24.03.2020

Na području Grada Bihaća  potvrđen je jedan slučaj pozitivan na virus COVID-19, čime je broj oboljelih na području grada iznosi četiri osobe, uz jedan smrtni slučaj. Trenutno je u samoizolaciji po riješenjima nadležnih službi na području grada 495 osoba, dok je na području Unsko-sanskog kantona u samoizolaciji se nalazi 2014 osoba.

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća po naredbi komandanta Šuhreta Fazlića tokom dana (ponedjeljak) formirao je i izdao riješenja za štabove civilne zaštite po mjesnim zajednicama po naredbi Kantonalnog štaba Civilne zaštite. Štabovi će imati obavezu da, uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane gradskog štaba civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19, te da u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica pružaju pomoć u snadbjevanju namirnicama građana starije životne dobi i građana za koje se iskaže potreba, kao i ostalih neophodnih radnji usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje posljedica po zdravlje stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19. Tokom dana većini štabova civilne zaštite mjesnih zajednica uručene su i zaštitne maske, dok će tokom današnjeg dana (utorak) biti i preostalim štabovima mjesnih zajednica.

U vezi osoba kojima je naređena samoizolacija, Služba civilne zaštite Grada Bihaća kontaktirala je deset predsjednika mjesnih zajednica na području Grada Bihaća da prema spiskovima od Policijske uprave Bihać vrše kontrolu i praćenje ponašanja lica kojima je naređena samoizolacija i da u situacijama kršenja naređenih  mjera obavijeste  Operativni centar Službe civilne zaštite ili Policijsku upravu Bihać.

Prema izjavama predsjednika mjesnih zajednica,  većina građana u samoizolaciji poštuje naredbu Kantonalnog štaba civilne zaštite USK, a u pojedinim mjesnim zajednicama osobe koje se nalaze u samoizolaciji ne poštuju ovu naredbu, te su isti prijavljeni policiji.

Crveni križ Grada Bihaća zadužen je da formira grupe volontera koji će biti angažirani shodno svojim nadležnostima na pružanju socijalne zaštite ugroženih i drugih građana mjesnih zajednica Grada Bihaća.

Gradska uprava Bihać izdvojila je novčana sredstva za javne kuhinje Imaret i Merhamet kako bi iste mogle nesmetano funkcionisati i dostavljati prehrambene pakete socijalno ugroženim i starijim osobama. Istovremeno, Centar za socijalni rad Bihać dobiti će sredstva Grada Bihaća za osiguravanje paketa za socijalno ugrožene koji se nalaze na evidenciji centra.

Ispred ZU „Doma zdravlja“  u funkciji je trijažni punkt koji je postavljen u krugu objekta, radi trijaže svih pacijenata koji ulaze u ovu zdravstvenu ustanovu, a shodno naredbi Gradskog štaba Civilne zaštite u toku je uspostava izolatorija u kojem bi bile smještene oboljele osobe od koronavirusa IV kategorije (kritično oboljelih koronavirusom COVID-19), III kategorije, kao i srednje teško oboljele osobe koronavirusom COVID-19 i II kategorije po procjeni ovlaštenog ljekara.

Zbog povećanog broja pacijenata tokom jučerašnjeg dana članovi Gorske službe spašavanja Bihać izvršili su dezinfekciju cijele zgrade Doma zdravlja Bihać. Svi članovi GSS Bihać stavili su se na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite kada je u pitanju pomoć starijim osobama. Svi građani koji budu imali potrebu za pomoć mogu se obratiti na broj 037/223-266 – dežurni operativni centar Gradske službe civilne zaštite.

Upravitelji zgrada vrše pojačano čišćenje i dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja. Na osnovu radnog naloga JU Stanouprave, uposlenici  JP „Veterinarska stanica“ Bihać  izvršila je dezinfekciju zajedničkih dijelova zgrada na slijedećim zgradama:

R.B.

MZ HARMANI

R.B.

MZ CENTAR

1.

ZAVNOBIH-a     H 1/I

15.

BOSANSKA 10

2.

ZAVNOBIH-a     H 1/II

16.

BOSANSKA 13

3.

ZAVNOBIH-a     H 1/III

17.

BOSANSKA 23

4.

Ešrefa Kovačevića  H 2

18.

BEDEM 20

5.

Ešrefa Kovačevića  H 3

19.

BEDEM 22

6.

Ešrefa Kovačevića  H 10

20.

BEDEM 30

7.

Ešrefa Kovačevića  H 11

21.

HVO 1

8.

Ešrefa Kovačevića  H 15/1

22.

NURIJE POZDERCA 1

9.

Ešrefa Kovačevića  H 15/4

 

 

10.

Ešrefa Kovačevića  H 15/6

 

 

11.

Ešrefa Kovačevića  H 15/7

 

 

12.

ZAVNOBIH-a     H 18/A i B

 

 

13.

ZAVNOBIH-a     H 18/C i D

 

 

14.

5. KORPUSA 12

 

 

 

Redovno čišćenje zajedničkih dijelova zgrada sa pojačanom dezinfekcijom firma Sigurna ruka d.o.o. je izvršila na slijedećim zgradama:

 

R.B.

MZ

HARMANI

R.B.

MZ

G/D PREKOUNJE

R.B.

MZ

JEZERO-PRIVILICA

1.

5. KORPUSA 8

3.

Đačka 1

11.

502. Viteške b. 1

2.

Mehmedalije M.Dizdara 3

4.

Đačka 8

12.

502. Viteške b. 3

 

 

5.

Đačka 20

13.

502. Viteške b. 3A

 

 

6.

Đačka 45

14.

502. Viteške b. 5

 

 

7.

Hošića mahala 4

15.

502. Viteške b. 7

 

 

8.

Bihaćkih branilaca 7

16.

502. Viteške b. 9

 

 

9.

Bihaćkih branilaca 12

17.

502. Viteške b. 10

 

 

10.

Bihaćkih branilaca 19

18.

502. Viteške b. 13

 

 

 

 

19.

5. KORPUSA 9

 

 

 

 

20.

5. KORPUSA 21

 

 

 

 

21.

501. Slavne b.2

 

 

 

 

22.

Alije Đerzeleza 4,6

 

 

 

 

23.

Branislava Đurđeva

 

Kada je u pitanju prohodnost cesta i pješačkih staza na području Grada Bihaća u protekla 24 sata prema podacima FHMZ izmjereno je 24 cm snijega. Uposlenici JKP Komrad od sinoć vrše čišćenje ulica i pješačkih staza. Na tim poslovima pored mehanizacije angažirano je 14 uposlenika JKP Komrad. Također, vrši se redovan odvoz smeća.

Svi ostali putni pravci koje čiste izvođači po ugovoru sa Zavodom za prostorno uređenje Bihać  su prohodni i vrši se redovno čišćenje i posipanje materijalom uz obavezne mjere zaštite zbog koronavirusa.

Vodosnabdijevanje na području Grada Bihaća odvija se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać je zdravstveno ispravna. Snabdijevanje električnom energijom na području grada Bihaća odvija se bez ikakvih poteškoća. PTT saobraćaj se odvija bez poteškoća.

Pripadnici FUCZ nastavili su sa postavljanjem šatora u naselju Lipa za preseljenje i smještaj migranata sa područja grada Bihaća.