Ured za dijasporu

Država BiH obavezna je i odgovorna da se brine o svojim građanima, gdje god da se oni nalazili, radili i živjeli, te je zbog toga  Gradska uprava Bihać, preuzela da, kao jedan nivo vlasti u okviru svoje nadležnosti, ispuni svoju zadaću.

Pri Gradskoj upravi Bihaća dvije godine egzistira Ured za dijasporu čija je namjena bila ostvarivanje i povezivanje grada Bihaća kao lokalne zajednice sa građanima Bihaća koji godinama žive i rade u inostranstvu. Želeći unaprijediti rad Ureda, bihaćki Gradonačelnik je imenovao Ermina Zulića za koordinatora Ureda za dijasporu koji stoji sata na usluzi svim građanima Bihaća koji privremeno žive i rade u inostranstvu.

Imenovanjem koordinatora želi poslati poruka da dijaspora sa područja grada Bihaća ima otvorena vrata u gradskoj upravi za sve ideje, prijedloge i sugestije, ali isto tako i za rješavanje problema ukoliko ih, kao građani koje privremeno žive i rad u inostranstvu, imaju u svakodnevnom životu.

Prvi zadatak je uspostava Registra osoba koji žive u inostranstvu, te uspostava saradnje sa udruženjima koja okupljaju građane Bihaća u inostranstvu. Ured je samo prvi korak u namjeri Gradske uprave Bihać da naše sugrađane u inostranstvu poveže sa svojim gradom, te da znanje i poslovne ideje koje imaju realiziraju u svom gradu.