Urbanistička saglasnost/lokacijska informacija

URBANISTIČKA SAGLASNOST  / LOKACIJSKA INFORMACIJA


Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje: 

Zahtjev za urbanisticku saglasnost

Zahtjev za urbanisticku saglasnost za legalizaciju

Zahtjev za produzenje vaznosti urbanisticke saglasnosti

Zahtjev za izmjenu urbanisticke saglasnosti

Pojašnjenje pojedinih dokumenata koji se prilažu uz zahtjev:
Idejni projekat izrađuje ovlaštena projektantska kuća, odnosno pravno lice registrovano kod nadležnog ministarstva za poslove projektovanja. Registar projektanata / revidenata / nadzornih organa možete pogledati ovdje:

Registar projektanata, revidenata i nadzornih organa

Pored dokumenata navedenih u obrascu zahtjeva, u toku postupka pribavljaju se sljedeće saglasnosti:
Saglasnost JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać


http://www.vodovod-bihac.ba/vodovod/index.php

Saglasnost „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać https://www.bhtelecom.ba/1245.html
(Naknada za izdavanje telekomunikacione saglasnosti je isti i za pravna i za fizička lica, bez obzira na vrijednost investicije / objekta: 21,27 KM –

U prilogu se nalazi: Obrazac zahtjev TK saglasnosti

Saglasnost JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać 
(Taksa za izdavanje stručnog mišljenja o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti razmjere 1:2500  iznosi 50 KM/karti razmjere 2500 + pdv
Taksa za Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti (za objekte koji se priključuju na distributivnu mrežu) iznosi: 30 KM + pdv
Cjenovnik usluga se može naći na zvaničnoj internet stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo:


www.elektroprivreda.ba/stranica/cjenovnik-usluga

Zahtjev 1 strana

Zahtjev 2 strana

Zahtjev 3 strana

Zahtjev 4 strana

U zavisnosti od složenosti i specifičnosti objekta koji se gradi ili lokacije na kojoj se gradi, u toku postupka se pribavljaju i sljedeće „prethodne / uslovne“ saglasnosti:

Saglasnosti upravitelja cesta, prema Zakonu o cestama („Službene novine FBiH“ br. 16/10, 66/13), u zavisnosti od nadležnosti izdaje: 
JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać (lokalna cesta) 
https://hr-hr.facebook.com/juzzpu/
JU „Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona“, Miroslava Krleže bb, Bihać (regionalna cesta) www.cesteusk.com 
JP „Ceste Federacije BiH“, Terezija br. 54, Sarajevo (magistralna cesta)
www.jpdcfbh.ba 

Saglasnosti u pogledu zaštite voda i vodnog dobra, prema Zakonu o vodama („Službene novine FBiH“ br. 70/06) i Zakonu o vodama („Službeni glasnik USK-a“ br. 4/11) - vodne akte u zavisnosti od nadležnosti izdaje:
Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo (ukoliko je potrebna prethodna vodna saglasnost iz nadležnosti Agencije, mišljenje u skladu sa posebnim zakonima i odlukama i sl.) www.voda.ba/obrasci-zahtjeva

Saglasnosti u pogledu zaštite okoliša, prema Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“ br. 30/03, 38/09) – okolišne dozvole u zavisnosti od nadležnosti izdaje:
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a
www.vladausk.ba/v4/index/ministarstvo-za-gradjenje-prostorno-uredjenje-i-zastite-okolisa/5  
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
www.fmoit.gov.ba/ba/page/83/okolisna-dozvola

Ostale saglasnosti: 
JU „Zavod za kulturno naslijeđe“ Bihać
Željeznice Federacije BiH, Musala br. 2, Sarajevo

URBANISTIČKI PLAN GRADA BIHAĆA-converted

Regulacioni planovi Grada Bihaća: 

REGULACIONI PLAN REPUŠINE

REGULACIONI PLAN PREKOUNJE_ABCD

REGULACIONI PLAN  “SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR DUGA LUKA”

REGULACIONI PLAN KAMENICA

REGULACIONI PLAN KAMENICA_IZMJENE ABC

REGULACIONI PLAN KAMENICA_IZMJENE D-converted

REGULACIONI  PLAN CERAVCI I

REGULACIONI PLAN CERAVCI I_IZMJENE A,B,C

REGULACIONI  PLAN CERAVC_IZMJENE D,E

REGULACIONI  PLAN CERAVCI I_IZMJENE F

REGULACIONI PLAN CERAVCI I_IZMJENE G

 

INFORMACIJA O PRISTUPU PROSTORNO-PLANSKOJ DOKUMENTACIJI : 

Evidencija planske dokumentacije-converted

Kancelarija za uvid u prostorno-dokumentaciju

Kancelarija za izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije