Stanje računa

na dan 29.09.2020. godine iznosi 54,153.66 KM
na dan 29.09.2020. godine iznosi 35,153.33 KM
na dan 28.09.2020. godine iznosi 0.00 KM (Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća) ukupno: 0.00 KM
29.09.2020.
stanje
54,153.66 KM
29.09.2020.
prihod
+35,153.33 KM
28.09.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
24.09.2020.
stanje
31,744.29 KM
24.09.2020.
prihod
+28,563.56 KM
23.09.2020.
Prenos na revolving račun
-100,000.00 KM
22.09.2020.
stanje
31,583.02 KM
22.09.2020.
prihod
+22,764.93 KM
21.09.2020.
stanje
29,463.20 KM
21.09.2020.
prihod
+20,233.31 KM
21.09.2020.
Dobavljači - Vodovod Orašac-Ćelije-Štrbački buk
-20,645.11 KM
18.09.2020.
Dobavljači
-12,284.87 KM
16.09.2020.
stanje
34,898.74 KM
16.09.2020.
prihod
+33,938.22 KM
15.09.2020.
stanje
84,454.52 KM
15.09.2020.
prihod
+70,590.05 KM
15.09.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje (programi UGZ i ceste)
-80,000.00 KM
15.09.2020.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad (usluge fizičkog obezbjeđenja, nabavka materijala, usluge pošte, telefona)
-3,494.00 KM
14.09.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
11.09.2020.
stanje
33,986.21 KM
11.09.2020.
prihod
+33,255.83 KM
10.09.2020.
stanje
30,580.71 KM
10.09.2020.
prihod
+30,220.56 KM
10.09.2020.
Dobavljači Gradski organ uprave i Zavod za prostorno uređenje (informatičke usluge, građevinski radovi, nabavka materijala)
-29,850.33 KM
09.09.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje -dobavljači (program ZKP, program rekonstrukcije i i izgradnje lokalni cesta)
-146,000.00 KM
09.09.2020.
Dobavljači Gradski organ uprave
-59,150.82 KM
09.09.2020.
Topli obrok za 08/2020
-29,666.79 KM
09.09.2020.
Subvencioniranje djela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja
-1,753.80 KM
08.09.2020.
stanje
43,286.12 KM
08.09.2020.
prihod
+42,716.63 KM
07.09.2020.
Kamata- dugoročno zaduženje
-3,219.37 KM
07.09.2020.
Naknade za rad MZ I kvartal 2016. godina i II kvartal 2020. godina
-22,442.82 KM
04.09.2020.
stanje
30,483.89 KM
04.09.2020.
prihod
+30,419.98 KM
03.09.2020.
stanje
33,019.47 KM
03.09.2020.
prihod
+31,898.55 KM
03.09.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - dugoročni kredit-glavnica za 09/2020
-24,691.36 KM
03.09.2020.
Komisije, naknade za vještačenja, skupštine preduzeća
-8,264.20 KM
02.09.2020.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit-glavnica za 09/2020
-118,181.82 KM
31.08.2020.
stanje
49,741.83 KM
31.08.2020.
prihod
+44,051.10 KM
28.08.2020.
stanje
56,218.88 KM
28.08.2020.
prihod
+32,151.33 KM
28.08.2020.
Javna rasvjeta
-34,191.41 KM
28.08.2020.
Sporazumi - obaveze iz prethodnog perioda
-13,008.32 KM
27.08.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
25.08.2020.
stanje
46,639.04 KM
25.08.2020.
prihod
+45,955.33 KM
24.08.2020.
RTV Bihać - sufinansiranje rada
-27,874.85 KM
24.08.2020.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-3,936.13 KM
24.08.2020.
KK Una Sana-nabavka invalidskih kolica za košarku
-3,750.00 KM
24.08.2020.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-3,906.04 KM
24.08.2020.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-1,740.28 KM
18.08.2020.
stanje
55,202.65 KM
18.08.2020.
prihod
+34,232.35 KM
17.08.2020.
Nije bilo plaćanja
-0.00 KM
14.08.2020.
stanje
145,342.58 KM
14.08.2020.
prihod
+49,564.21 KM
13.08.2020.
Dobavljači
-24,846.70 KM
13.08.2020.
Poticaji poljoprivrednoj sjetvi
-11,829.00 KM
11.08.2020.
stanje
70,324.96 KM
11.08.2020.
prihod
+105,297.00 KM
07.08.2020.
Dobavljači
-15,000.00 KM
07.08.2020.
Topli obrok za 07/2020
-37,949.22 KM
07.08.2020.
Poticaji poljoprivrednoj sjetvi
-23,569.22 KM
17.07.2020.
stanje
88,540.62 KM
17.07.2020.
prihod
+22,453.36 KM
16.07.2020.
stanje
94,429.80 KM
16.07.2020.
prihod
+25,353.93 KM
16.07.2020.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-27,777.77 KM
16.07.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.70 KM
16.07.2020.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad
-6,389.68 KM
16.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
16.07.2020.
Sufinansiranje sportskih manifestacija
-1,000.00 KM
16.07.2020.
Tekuća rezerva
-300.00 KM
16.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - usluge projektovanja
-22,000.00 KM
16.07.2020.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-1,700.00 KM
16.07.2020.
Registracija 3 službena vozila
-4,142.54 KM
16.07.2020.
Tekući grant za izdavaštvo
-500.00 KM
15.07.2020.
stanje
114,634.02 KM
15.07.2020.
prihod
+72,894.73 KM
14.07.2020.
stanje
52,393.87 KM
14.07.2020.
prihod
+50,025.14 KM
14.07.2020.
Dobavljači - nabavka obrazaca za potrebe matičnog ureda
-8,018.00 KM
13.07.2020.
Povrat neopravdanih sredstava po Ugovoru br. 01-02-1980/12 Fond za zaštitu okoliša
-26,187.53 KM
13.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
13.07.2020.
Jednokratne pomoći JU Centar za socijalni rad
-500.00 KM
13.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-22,000.00 KM
10.07.2020.
stanje
52,056.26 KM
10.07.2020.
prihod
+51,866.19 KM
09.07.2020.
stanje
83,500.13 KM
09.07.2020.
prihod
+65,831.36 KM
09.07.2020.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU zavod, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar, JU za sport, odmor i rekreaciju
-43,629.10 KM
09.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-39,700.96 KM
08.07.2020.
stanje
71,942.73 KM
08.07.2020.
prihod
+66,350.45 KM
08.07.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
08.07.2020.
Ulaganja u vjerske objekte - Medžilis IZ izgradnja zgrade
-15,000.00 KM
08.07.2020.
TZ Grada Bihaća-redovna djelatnost
-10,000.00 KM
08.07.2020.
Kulturni centar - PDV za 06/20
-1,819.00 KM
08.07.2020.
JU za sport, odmor i rekreaciju -PDV za 06/20
-1,410.00 KM
08.07.2020.
Dobavljači - Arhiv USK-a
-3,158.00 KM
08.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
08.07.2020.
Vansudska nagodba
-1,331.40 KM
08.07.2020.
Registracija automobila
-555.56 KM
07.07.2020.
stanje
70,082.64 KM
07.07.2020.
prihod
+50,886.52 KM
07.07.2020.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija - dugoročno i revolving zaduženje
-19,992.71 KM
07.07.2020.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-30,038.32 KM
07.07.2020.
Ulaganja u vjerske objekte-Medžilis IZ -Džemat Vrsta-Turija
-5,000.00 KM
07.07.2020.
Dobavljači - Zavod za prostorno uređenje
-4,965.33 KM
07.07.2020.
PDV za 06/20
-2,994.00 KM
07.07.2020.
PDV za 06/20
-2,994.00 KM
07.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
07.07.2020.
TG za udruženja- Udruženje moto klub Plavi vitezovi II
-500.00 KM
06.07.2020.
stanje
62,818.82 KM
06.07.2020.
prihod
+44,536.13 KM
06.07.2020.
Dobavljači (usluge fizičkog obezhbjeđenja, nabavka materijala, održavanje programa i infor.sistema, održavanje sistema grijanja, odvoz smeća, premije osiguranja, ispitivanje površinskih voda, objave javnih oglasa, nabavka goriva, usluge pranja autom
-34,102.70 KM
06.07.2020.
Zakupi MZ za I i II kvartal 2020
-5,520.00 KM
06.07.2020.
Klub ekstremnih sportova Limit -biciklistički maraton
-3,000.00 KM
06.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
03.07.2020.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-6,000.00 KM
03.07.2020.
Podizanje gotovine
-1,800.00 KM
03.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
03.07.2020.
Komisija za tehnički prijem
-13,864.44 KM
02.07.2020.
stanje
69,578.90 KM
02.07.2020.
prihod
+67,650.60 KM
01.07.2020.
Glavnica dugoročnog kredita za 07/2020
-118,181.82 KM
29.06.2020.
stanje
138,022.42 KM
26.06.2020.
stanje
62,274.23 KM
26.06.2020.
prihod
+61,710.59 KM
26.06.2020.
prihod
+137,704.52 KM
26.06.2020.
Topli obrok Gradski organ uprave, JU Zavod, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar, JU za sport, odmor i rekraciju
-61,956.33 KM
25.06.2020.
stanje
51,778.90 KM
25.06.2020.
prihod
+30,799.02 KM
25.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje -Zajednička komunalna potrošnja - javna rasvjeta
-51,215.26 KM
24.06.2020.
stanje
117,245.77 KM
24.06.2020.
prihod
+66,991.07 KM
24.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-30,000.00 KM
24.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - uplata po sporazumu
-30,000.00 KM
24.06.2020.
Izdaci za rad komsija Gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vjećnicima
-26,416.38 KM
23.06.2020.
stanje
284,385.88 KM
23.06.2020.
prihod
+134,143.01 KM
23.06.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-90,000.00 KM
23.06.2020.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
23.06.2020.
RTV Bihać - sufinansiranje rada
-27,874.85 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,508.00 KM
23.06.2020.
Gradska galerija - redovna djelatnost
-11,306.50 KM
23.06.2020.
Uplata otpremnine za odlazak u penziju uposlenika Gradskog organa uprave
-8,952.10 KM
23.06.2020.
JU Stanouprava - sanacija krovišta i obnova fasada
-7,655.45 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
23.06.2020.
JP Aerodrom Bihać - redovna djelatnost
-5,000.00 KM
23.06.2020.
JP RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-3,936.13 KM
23.06.2020.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-3,750.00 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - finansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,500.00 KM
23.06.2020.
Tekući grant za javne kuhinje Imaret i Merhamet
-4,000.00 KM
23.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
23.06.2020.
Komisija - procjena vrijednosti nepokretnosti
-8,154.90 KM
22.06.2020.
stanje
788,709.33 KM
22.06.2020.
prihod
+60,615.40 KM
22.06.2020.
Bruto plate za 05/2020 (Gradski organ uprave i Gradsko Pravobranilaštvo)
-447,779.18 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Zavod za prostorno uređenje
-64,172.72 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Centar za socijalni rad
-48,843.44 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Kulturni centar
-16,704.33 KM
22.06.2020.
Bruto plata - JU za sport, odmor i rekreaciju
-26,189.02 KM
22.06.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-33,777.77 KM
22.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
19.06.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.90 KM
19.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-2,000.00 KM
23.03.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
23.03.2020.
stanje
0.00 KM
23.03.2020.
prihod
+0.00 KM
13.03.2020.
stanje
79,456.00 KM
13.03.2020.
prihod
+65,322.66 KM
12.03.2020.
Doprinosi za februar 2020. godine
-175,425.32 KM
06.03.2020.
stanje
65,053.25 KM
06.03.2020.
prihod
+58,096.74 KM
05.03.2020.
stanje
83,704.00 KM
05.03.2020.
prihod
+75,453.35 KM
05.03.2020.
Dobavljači (usluga asfaltiranja dijela puta MZ Ružica)
-48,026.24 KM
05.03.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-58,560.68 KM
05.03.2020.
Kamate na pozajmice (dugoroči i kratkoročni kredit)
-20,789.92 KM
04.03.2020.
Otplata domaćim finansijskim institucijama - dugoročno zaduženje
-142,873.18 KM
28.02.2020.
stanje
54,439.15 KM
28.02.2020.
prihod
+54,082.00 KM
27.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
27.02.2020.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda po potpisanim sporazumima
-33,002.02 KM
27.02.2020.
Troškovi parničnog postupka po vansudskoj nagodbi
-3,174.67 KM
21.02.2020.
stanje
66,533.84 KM
21.02.2020.
prihod
+64,031.54 KM
20.02.2020.
Gradski sportski savez - financiranje klubova, redovna djelatnost i financiranje školskih dvorana
-34,026.00 KM
20.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - program ZKP-a
-1,000.00 KM
20.02.2020.
Učešće Grada u MEG Projektu
-6,000.00 KM
20.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-2,829.12 KM
20.02.2020.
Dobavljači - obilježavanje Dana Grada
-1,050.35 KM
20.02.2020.
Povrati javnih prihoda po rješenjima
-1,513.63 KM
18.02.2020.
stanje
79,408.77 KM
18.02.2020.
prihod
+58,019.30 KM
17.02.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-2,793.47 KM
17.02.2020.
Usluge bankarskog i platnog prometa
-400.00 KM
17.02.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.90 KM
13.02.2020.
stanje
74,981.86 KM
13.02.2020.
prihod
+74,519.22 KM
12.02.2020.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda JU Zavod za prostorno uređenje po sporazumu
-38,299.75 KM
12.02.2020.
Program ZKP
-10,000.00 KM
12.02.2020.
Doprinosi 01/2020 ( zapošljavanje, porez, prirodne i druge nesreće, benificirani)
-29,615.39 KM
12.02.2020.
Dobavljači - tekuće obaveze JU Zavod za prostorno uređenje
-2,584.86 KM
11.02.2020.
stanje
80,962.64 KM
11.02.2020.
prihod
+74,519.22 KM
10.02.2020.
stanje
108,591.07 KM
10.02.2020.
prihod
+94,034.24 KM
10.02.2020.
Doprinosi - Gradski organ uprave (PIO i zdravstvo) 01/2020
-145,888.63 KM
10.02.2020.
PDV - JU Kulturni centar
-2,748.00 KM
07.02.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - (usluga rekonstrukcija rasvjete)
-12,497.50 KM
07.02.2020.
Dobavljači (usluge održavanja i kopiranja, održavanje klima uređaja, fizičko obezbjeđenje, održavanje grijanja)
-14,485.50 KM
07.02.2020.
Kamate - (kredit)
-3,537.12 KM
07.02.2020.
Topli obrok za 01/2020 (Gradski ogran uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar)
-41,126.70 KM
07.02.2020.
Topli obrok za 01/2020 (Gradski ogran uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar)
-41,126.70 KM
03.02.2020.
stanje
41,083.33 KM
03.02.2020.
prihod
+39,200.78 KM
31.01.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - glavnica 02/2020
-142,873.18 KM
31.01.2020.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
29.01.2020.
stanje
51,665.47 KM
29.01.2020.
prihod
+48,294.03 KM
28.01.2020.
stanje
77,725.73 KM
28.01.2020.
prihod
+27,630.64 KM
28.01.2020.
Javna rasvjeta
-64,354.29 KM
28.01.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - (usluga pošte)
-10,000.00 KM
27.01.2020.
stanje
64,680.84 KM
27.01.2020.
prihod
+38,816.26 KM
27.01.2020.
Dobavljači
-14,585.75 KM
24.01.2020.
Dobavljači - (pretplata Službeni list)
-460.00 KM
21.01.2020.
stanje
45,535.46 KM
21.01.2020.
prihod
+44,639.12 KM
20.01.2020.
stanje
85,553.31 KM
20.01.2020.
prihod
+82,954.81 KM
20.01.2020.
RTV Bihać - redovna djelatnost
-27,874.85 KM
20.01.2020.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-39,663.13 KM
20.01.2020.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-3,750.00 KM
20.01.2020.
Crveni križ Bihać - Tekući grant za humanitarne i vjerske organizacije
-1,150.70 KM
20.01.2020.
JU Centar za socijalni rad - uplata jednokratne pomoći
-800.00 KM
20.01.2020.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-286.20 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - sufinanciranje rada sportskih klubova
-25,508.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - obaveze uz prethodnog perioda
-15,000.00 KM
17.01.2020.
JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-11,306.50 KM
17.01.2020.
JU Gradska galerija - izdavanje monografije Grada Bihaća
-10,000.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - financiranje dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,500.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - edukacija i stipendije uspješnih sportista
-1,500.00 KM
17.01.2020.
Naknade, paušali, komisije 34. 35. i 36. sjednica GV Bihać
-22,419.84 KM
17.01.2020.
Dobavljači - usluga revizija istraživanje termalnih voda Gata
-2,340.00 KM
16.01.2020.
stanje
99,190.84 KM
16.01.2020.
prihod
+99,082.29 KM
15.01.2020.
stanje
88,356.55 KM
15.01.2020.
prihod
+88,252.96 KM
15.01.2020.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole 12/19
-20,248.00 KM
15.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-68,000.00 KM
14.01.2020.
stanje
180,625.14 KM
14.01.2020.
prihod
+100,355.46 KM
14.01.2020.
JU za sport, odmor i rekreaciju - komunalije, renta i sklonište za rekonstrukcija i dogradnju SD Luke
-165,521.55 KM
14.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,000.00 KM
13.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
13.01.2020.
Obaveze iz prethodnog perioda - poticaji poljoprivreda 2015. i 2016. godina
-13,325.35 KM
10.01.2020.
stanje
92,183.86 KM
10.01.2020.
prihod
+57,462.52 KM
09.01.2020.
Doprinosi za plaću 12/19
-80,000.00 KM
09.01.2020.
Kamata za kredit 12/19
-3,592.29 KM
09.01.2020.
PDV za decembar 2019. godinu
-3,099.00 KM
09.01.2020.
Dobavljači
-13,478.96 KM
06.01.2020.
stanje
192,582.95 KM
06.01.2020.
prihod
+44,657.34 KM
03.01.2020.
Glavnica kredita za januar 2020. godine
-142,873.18 KM
27.12.2019.
stanje
53,872.90 KM
27.12.2019.
prihod
+52,555.65 KM
26.12.2019.
JU Za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-19,399.40 KM
26.12.2019.
JU Za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-4,723.90 KM
26.12.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju- nabavka softvera za trezorsko poslovanje
-4,500.00 KM
26.12.2019.
JU Za sport odmor i rekreaciju - sredstva Federalnog ministarstva kulture i sporta
-10,000.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-28,668.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - nabavka softvera za trezorsko poslovanje
-4,500.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - rekonstrukcija krovišta
-5,000.00 KM
26.12.2019.
NK Jedinstvo
-11,500.00 KM
26.12.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljači (po sporazumima)
-26,390.93 KM
26.12.2019.
Jednokratne pomoći u svrhu otklanjanja šteta na materijalnim dobrima izazvanih djelovanjem prirodne nesreće
-53,438.20 KM
23.12.2019.
stanje
28,805.05 KM
23.12.2019.
prihod
+28,558.36 KM
20.12.2019.
Bruto plata JU Zavod za prostorno uređenje 11/19 i JU Centar za socijalni rad11/19
-117,772.09 KM
20.12.2019.
Bruto plata Gradski organ uprave 11/19 i Gradsko pravobranilaštvo 11/19
-466,330.53 KM
20.12.2019.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vjećnicima
-19,356.06 KM
11.12.2019.
stanje
71,052.21 KM
11.12.2019.
prihod
+70,546.74 KM
10.12.2019.
stanje
62,252.16 KM
10.12.2019.
prihod
+49,209.75 KM
10.12.2019.
Dio doprinosa PIO za 12/2019
-23,263.91 KM
10.12.2019.
Topli obrok za 11/2019 (Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje , JU Centar za socijalni rad)
-38,482.78 KM
09.12.2019.
stanje
70,515.43 KM
09.12.2019.
prihod
+64,632.49 KM
09.12.2019.
Izdaci za rad komisija - komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-11,604.24 KM
09.12.2019.
JP "Aerodrom" - redovna djelatnost
-5,000.00 KM
09.12.2019.
Program poticaja privredi
-9,600.00 KM
09.12.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
09.12.2019.
Tekući grant za javne kuhinje (Imaret i Merhamet)
-12,000.00 KM
09.12.2019.
PDV za 11/2019
-3,098.00 KM
09.12.2019.
PDV za 11/2019
-3,098.00 KM
09.12.2019.
JU CSR -subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga
-845.28 KM
09.12.2019.
Dobavljači
-5,325.50 KM
06.12.2019.
stanje
89,710.83 KM
06.12.2019.
prihod
+70,039.76 KM
06.12.2019.
Dobavljači - uređenje vodotoka Velika Jaruga
-50,739.26 KM
06.12.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-15,000.00 KM
06.12.2019.
Sanacija nacionalnog spomenika BiH - Kapetanove kule
-10,000.00 KM
06.12.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda- JU Zavod za prostorno uređenje
-5,466.58 KM
06.12.2019.
Dobavljači (usluge printanja, mjerenje električnog zračenja, registracija automobila)
-2,622.05 KM
05.12.2019.
stanje
35,468.23 KM
05.12.2019.
prihod
+34,841.41 KM
05.12.2019.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-25,000.00 KM
05.12.2019.
Dobavljači (usluge električne energije, pošte, nabavka kancelarijskog materijala, komunalne usluge, nabavka goriva, usluge održavanja kotlovnice, registracija auta, servis
-58,811.86 KM
04.12.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-kredit 2013. godina
-118,181.82 KM
04.12.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-kredit 2019. godina
-24,691.36 KM
03.12.2019.
stanje
143,500.00 KM
03.12.2019.
prihod
+38,429.62 KM
02.12.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. godina
-30,000.00 KM
02.12.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
02.12.2019.
MZ - pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
-3,578.75 KM
02.12.2019.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje
-1,571.37 KM
27.11.2019.
stanje
19,564.75 KM
27.11.2019.
prihod
+25,502.29 KM
26.11.2019.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-239,012.01 KM
26.11.2019.
JU Dječiji vrtić - uplata rate po sporazumu
-5,000.00 KM
26.11.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - program razvoja turizma
-5,000.00 KM
26.11.2019.
Eksproprijacija zemljišta
-8,088.20 KM
26.11.2019.
Povrat više uplaćenih sredstva
-4,920.12 KM
26.11.2019.
Dobavljači (nabavka materijala, usluge reklama)
-8,906.96 KM
26.11.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda
-1,646.59 KM
20.11.2019.
stanje
49,429.44 KM
20.11.2019.
prihod
+48,565.85 KM
19.11.2019.
Dobavljači (Uređenje parkovne površine-Midžića mahala)
-108,507.82 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
19.11.2019.
Sanacija krovišta Umjetničke škole
-10,000.00 KM
19.11.2019.
TZ Bihać - program razvoja turizma
-10,000.00 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
19.11.2019.
Gradski sporstki savez - financiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,566.80 KM
19.11.2019.
Trezor F BiH- obrasci za Matični ured
-2,352.00 KM
19.11.2019.
Komisije Graskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-29,248.03 KM
11.11.2019.
stanje
68,451.09 KM
11.11.2019.
prihod
+68,310.77 KM
08.11.2019.
stanje
93,243.94 KM
08.11.2019.
prihod
+69,679.40 KM
08.11.2019.
Dobavljači - usluge realizacije programa JU Zavod za prostorno uređenje
-73,579.02 KM
08.11.2019.
Naknada za rad MZ ( I kvartal 2015 i II kvartal 2019)
-19,524.60 KM
07.11.2019.
stanje
48,835.39 KM
07.11.2019.
prihod
+48,484.82 KM
07.11.2019.
Transfer za prevoz učenika - Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-22,157.85 KM
07.11.2019.
PDV prijava
-3,113.00 KM
06.11.2019.
stanje
43,901.22 KM
06.11.2019.
prihod
+42,901.22 KM
06.11.2019.
Dobavljači (usluge materijalan, osiguranja, nabavka goriva, štampanja i printanja, dnevna štampa, reklame, izrada BPKN)
-43,550.65 KM
05.11.2019.
stanje
95,590.82 KM
05.11.2019.
prihod
+85,075.85 KM
05.11.2019.
Topli obrok za 10/19 Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za socijalni rad
-58,601.73 KM
05.11.2019.
Dobavljači (usluge elektroprivrede, telekom, pošta, nabavka materijala)
-25,989.09 KM
05.11.2019.
Financijska pomoći posljedica nesreće-klizišta-učešće Grada
-10,000.00 KM
04.11.2019.
stanje
39,980.59 KM
04.11.2019.
prihod
+39,398.45 KM
04.11.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
-19,232.38 KM
04.11.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
-3,683.24 KM
04.11.2019.
JU za sport odmor i rekreaciju - revizija glavnog projekta SD Luke
-4,000.00 KM
04.11.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - tekući grant za sportske manifestacije
-1,170.00 KM
04.11.2019.
Dobavljači - nabavka printera
-470.00 KM
04.11.2019.
Kotizacija za seminar
-310.00 KM
04.11.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratna pomoć
-100.00 KM
04.11.2019.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma
-500.00 KM
01.11.2019.
stanje
168,455.32 KM
01.11.2019.
prihod
+30,215.65 KM
01.11.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-118,181.82 KM
01.11.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-24,691.36 KM
01.11.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljači
-25,000.00 KM
31.10.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
24.10.2019.
stanje
49,758.54 KM
24.10.2019.
prihod
+47,398.19 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez-sufinanciranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez - financiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
23.10.2019.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-18,059.19 KM
22.10.2019.
stanje
36,195.65 KM
22.10.2019.
prihod
+27,407.48 KM
21.10.2019.
stanje
113,119.47 KM
21.10.2019.
prihod
+97,433.14 KM
21.10.2019.
Učešće Grada u MEG Projektu - izgradnja vodovodne mreže
-69,143.57 KM
21.10.2019.
Dobavljač-usluga izrade BPKN
-20,228.64 KM
21.10.2019.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
21.10.2019.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje
-4,959.09 KM
18.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda JU Zavod za prostorno uređenje
-29,182.77 KM
10.10.2019.
stanje
58,744.74 KM
10.10.2019.
prihod
+56,335.45 KM
09.10.2019.
ZKP - utrošak električne energije
-38,992.20 KM
09.10.2019.
Dobavljači-izgradnja spomen obilježja braniocima
-17,503.20 KM
09.10.2019.
Udruženja po javnom pozivu
-5,000.00 KM
08.10.2019.
stanje
55,957.55 KM
08.10.2019.
prihod
+55,034.23 KM
07.10.2019.
stanje
60,480.22 KM
07.10.2019.
prihod
+59,456.33 KM
07.10.2019.
Topli obrok za 09/19 - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU CSR i JU Zavod
-44,004.52 KM
07.10.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-3,000.00 KM
07.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - po vansudskoj nagodbi - usluga nabavka materijala
-8,502.38 KM
07.10.2019.
Udruženja civilnog društva, mladi - uplate po javnom pozivu
-4,050.00 KM
04.10.2019.
stanje
56,349.04 KM
04.10.2019.
prihod
+46,478.23 KM
04.10.2019.
Usluga nabavka vatrogasnih uniformi
-20,592.00 KM
04.10.2019.
Dobavljači (usluga nabavka el. energije, pošte, telekoma, kan. materijala, goriva, vode, osiguranja, štampanja, objava, dnevne štampe)
-29,269.75 KM
04.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - usluga osiguranja
-5,463.40 KM
03.10.2019.
stanje
42,064.54 KM
03.10.2019.
prihod
+37,555.65 KM
03.10.2019.
Kamate na pozajmice domaćim finansijskim institucijama
-1,543.76 KM
03.10.2019.
Gradski sportski savez- TG sufinansiranje NK Jedinstvo
-6,000.00 KM
03.10.2019.
Učešće na uspostavi evidencije bespravnih objekata
-5,000.00 KM
03.10.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,100.00 KM
03.10.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - tekući izdaci
-328.69 KM
02.10.2019.
Kamate na pozajmice domaćim finansijskim institucijama
-18,221.28 KM
25.09.2019.
stanje
39,452.28 KM
25.09.2019.
prihod
+35,125.56 KM
24.09.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - program razvoja turizma
-5,000.00 KM
24.09.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - redovna djelatnost
-3,000.00 KM
24.09.2019.
Komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-16,740.54 KM
24.09.2019.
Tekući grant za kulturu - isplate po javnom pozivu
-4,450.00 KM
19.09.2019.
stanje
53,524.33 KM
19.09.2019.
prihod
+20,318.81 KM
18.09.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
05.07.2019.
stanje
133,886.09 KM
05.07.2019.
prihod
+51,857.45 KM
04.07.2019.
Doprinosi na plaću
-29,388.26 KM
04.07.2019.
Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,800.00 KM
04.07.2019.
IPSA institut - izrada prednacrta Urbanističkog plana
-11,044.80 KM
04.07.2019.
Centar za socijalni rad Bihać - jednokratne novčane pomoći
-2,000.00 KM
04.07.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje vrhunskog sporta u 2019. godini
-2,000.00 KM
02.07.2019.
stanje
36,475.97 KM
02.07.2019.
prihod
+28,788.00 KM
01.07.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - uplata dobavljaču
-100,000.00 KM
26.06.2019.
stanje
109,532.19 KM
26.06.2019.
prihod
+63,602.23 KM
25.06.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
21.06.2019.
stanje
73,324.61 KM
21.06.2019.
prihod
+65,459.32 KM
20.06.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda (2015 i 2016.godina ZKP i rekonstrukcija cesta)
-47,777.77 KM
20.06.2019.
Obaveze po potpisanim sporazumima i nagodbama Gradski organ uprave - dobavljači, eksporprijacija, povrati javnih prihoda, zakupnine MZ
-28,358.82 KM
19.06.2019.
stanje
83,188.11 KM
19.06.2019.
prihod
+75,324.65 KM
18.06.2019.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika
-19,874.65 KM
18.06.2019.
Subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-1,539.44 KM
18.06.2019.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-14,283.00 KM
18.06.2019.
Komisije, naknade i paušali GV Bihać
-20,224.83 KM
18.06.2019.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
10.06.2019.
stanje
57,347.98 KM
10.06.2019.
prihod
+54,893.56 KM
07.06.2019.
Izgradnja sportske dvorane OŠ Kulen Vakuf-Orašac- 2.privremena situacija
-32,768.47 KM
07.06.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-30,000.00 KM
07.06.2019.
Dobavljači (osiguranje i zaštita, poštanske usluge, održavanje zgrada, realizacija projekata - poplave)
-21,622.45 KM
07.06.2019.
Konjički klub Jedinstvo
-3,000.00 KM
17.05.2019.
stanje
42,038.97 KM
17.05.2019.
prihod
+41,955.65 KM
16.05.2019.
stanje
52,038.97 KM
16.05.2019.
prihod
+47,325.65 KM
16.05.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-23,204.00 KM
16.05.2019.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-3,508.22 KM
16.05.2019.
Dio doprinosa - zdravstvo
-25,243.43 KM
15.05.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-32,000.00 KM
15.05.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-19,399.40 KM
15.05.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-4,723.30 KM
15.05.2019.
JU Gradska galerija-redovna djelatnost
-11,353.82 KM
15.05.2019.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
15.05.2019.
Dobavljači - usluga objavljivanja oglasa
-485.55 KM
15.05.2019.
Gradsko pravobranilaštvo - uplata troškova sudu
-150.00 KM
13.05.2019.
stanje
52,117.91 KM
13.05.2019.
prihod
+48,455.65 KM
10.05.2019.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-24,481.15 KM
10.05.2019.
JU Zavod - uplata dobavljači
-12,000.00 KM
10.05.2019.
Sufinansiranje Fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine
-10,000.00 KM
10.05.2019.
Uplata - nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
10.05.2019.
Društvo Unski smaragdi - Manifestacija Dan rijeke Une
-500.00 KM
10.05.2019.
Rotary club- manifestacija Rotary kanjon
-500.00 KM
10.05.2019.
UG PD Runolist - za sportske manifestacije memorijalni pohod
-500.00 KM
10.05.2019.
UDIVIDR HVO - obilježavanje 27. obljetnice HVO
-500.00 KM
10.05.2019.
Udruženje vazduhoplovna grupa - obilježavanja dana Vazduhovne grupe
-300.00 KM
10.05.2019.
Registracija vozila Civilne zaštite
-2.28 KM
09.05.2019.
stanje
52,116.71 KM
09.05.2019.
prihod
+45,878.35 KM
08.05.2019.
stanje
53,306.72 KM
08.05.2019.
prihod
+50,705.75 KM
08.05.2019.
Dobavljači (usluge fizičkog obezbjeđenja, usluga nabavka kancelarijskog materijala, usluga nabavka goriva, usluga vode, odvoza otpada, usluga osiguranja usluga pranja vozila, usluga nabavka službenih novina)
-40,042.76 KM
07.05.2019.
Sufinansiranje Projekta "Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u gradu Bihaću"
-36,278.90 KM
07.05.2019.
Kamata - dugoročni kredit
-27,008.70 KM
07.05.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za dobavljače
-19,000.00 KM
07.05.2019.
Dobavljači - usluga nabavke goriva Civilna zaštita
-1,188.03 KM
06.05.2019.
stanje
86,076.60 KM
06.05.2019.
prihod
+38,456.32 KM
03.05.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
25.04.2019.
stanje
105,850.55 KM
25.04.2019.
prihod
+85,777.13 KM
25.04.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
16.04.2019.
stanje
58,603.74 KM
16.04.2019.
prihod
+64,854.32 KM
15.04.2019.
JP RTV Bihać - redovna djelatnost
-25,874.85 KM
15.04.2019.
RTV Bihać- obaveze iz prethodnog perioda
-13,627.73 KM
15.04.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-3,000.00 KM
15.04.2019.
Dobavljači (usluge nabavka projekta, privredna komora )
-951.00 KM
15.04.2019.
Dio doprinosa 02/19
-27,546.42 KM
12.04.2019.
stanje
71,489.73 KM
12.04.2019.
prihod
+64,854.32 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-NK Jedinstvo
-15,000.00 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-6,018.00 KM
11.04.2019.
Crveni križ-redovna djelatnost
-4,016.80 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-financiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje vrhunskog sporta
-2,250.00 KM
11.04.2019.
Dobavljači - usluge konzumacija jela i pića obaveza iz 2013. godine
-5,669.00 KM
11.04.2019.
Udruženje KUD Izvor Klokota-financijska pomoć za nabavku opreme
-300.00 KM
11.04.2019.
Udruženje žena Jasminka Čaušević - financijsku pomoć za obilježavanje godišnjice pogibije Jasminke Čaušević
-200.00 KM
11.04.2019.
Udruženje žena Jasminka Čaušević - financijsku pomoć za obilježavanje godišnjice pogibije Jasminke Čaušević
-200.00 KM
10.04.2019.
stanje
49,011.07 KM
10.04.2019.
prihod
+42,326.70 KM
09.04.2019.
JU Centar za socijalni rad- prijevoz učenika
-25,665.15 KM
09.04.2019.
JU Gradska galerija-redovna djelatnost
-11,353.82 KM
09.04.2019.
JU Centar za socijalni rad-jednokratne pomoći
-2,500.00 KM
09.04.2019.
Povrat više uplate sredstava po rješenjima PU
-2,237.14 KM
09.04.2019.
Dobavljači (Federalna uprava za geodetsko-imovinske poslove Sarajevo)
-1,900.00 KM
09.04.2019.
Tekuća rezerva - pomoć za štetu na imovini uslijed nastanka požara
-500.00 KM
09.04.2019.
TG sufinansiranje sportskih manifestacija - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
09.04.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudskih troškova geodetskih vještačenja
-450.00 KM
09.04.2019.
Udruga oboljelih pripadnika HVO Jednakost Bihać - obilježavanje 27. godišnjice formiranja ODsD
-300.00 KM
03.04.2019.
stanje
54,780.06 KM
03.04.2019.
prihod
+46,535.28 KM
02.04.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-118,181.82 KM
02.04.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija
-27,440.69 KM
02.04.2019.
Dobavljači (usluge električne energije Gradski organ uprave, Pravobranilaštvo i Postojenje Velhovo), nabavka goriva, nabavka kancelarijskog materijala, nabavka peleta, usluge obezbjeđenja, usluge osiguranja)
-58,028.47 KM
02.04.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge održavanja grijanja)
-3,000.00 KM
02.04.2019.
Asocijacija za ekonomski razvoj Redah
-11,441.61 KM
02.04.2019.
JU Zavod zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
02.04.2019.
Fondacija Mozaik - financiranje fonda Omladinske banke
-6,750.00 KM
02.04.2019.
Naknada za MZ III. kvartal 2014. godine i III. kvartal 2018. godine
-22,129.77 KM
02.04.2019.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,579.20 KM
22.03.2019.
stanje
41,787.21 KM
22.03.2019.
prihod
+38,456.32 KM
21.03.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP (2016. godina)
-10,000.00 KM
21.03.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-25,985.45 KM
15.03.2019.
stanje
38,784.96 KM
15.03.2019.
prihod
+34,093.47 KM
14.03.2019.
JU Stanouprava - redovna djelatnost i obaveze iz 2014. godine
-44,093.47 KM
13.03.2019.
stanje
48,784.96 KM
13.03.2019.
prihod
+40,358.32 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - finansiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje klubova
-23,541.60 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
08.03.2019.
stanje
50,390.83 KM
08.03.2019.
prihod
+43,116.54 KM
07.03.2019.
Uplata dobavljači (usluga el.energije Postrojenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i gradski organ uprave, gradsko pravobranilaštvo
-24,160.04 KM
07.03.2019.
Uplata dobavljači (usluga nabavke peleta, goriva, pošta, telefon)
-13,922.09 KM
06.03.2019.
stanje
45,356.42 KM
06.03.2019.
prihod
+31,483.23 KM
05.03.2019.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - dugoročni i kratkoročni kredit
-30,513.00 KM
22.02.2019.
stanje
32,603.48 KM
22.02.2019.
prihod
+28,456.55 KM
21.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-20,000.00 KM
21.02.2019.
Prevoz učenika - obaveze iz 2015. godine
-22,969.25 KM
18.02.2019.
stanje
76,989.14 KM
18.02.2019.
prihod
+68,456.35 KM
15.02.2019.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
15.02.2019.
Izdaci za rad komisija - komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-22,647.11 KM
11.02.2019.
stanje
46,676.65 KM
11.02.2019.
prihod
+35,803.82 KM
08.02.2019.
stanje
43,062.73 KM
08.02.2019.
prihod
+43,034.23 KM
08.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,000.00 KM
08.02.2019.
PDV prijava
-3,196.00 KM
07.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-20,000.00 KM
07.02.2019.
Dobavljači - usluge pošte, nabavka goriva i lož ulja, reklamne usluge
-32,886.37 KM
07.02.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudski troškovi
-42.00 KM
07.02.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudski troškovi
-42.00 KM
05.02.2019.
stanje
52,956.87 KM
05.02.2019.
prihod
+37,904.61 KM
04.02.2019.
stanje
54,591.86 KM
04.02.2019.
prihod
+52,833.55 KM
04.02.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija
-26,172.80 KM
04.02.2019.
Dobavljači - Civilna zaštita
-10,653.90 KM
04.02.2019.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad
-1,241.25 KM
04.02.2019.
Dobavljači - Gradski organ uprave (usluge održavanja automobila, nabavka materijala)
-1,471.65 KM
01.02.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
25.01.2019.
stanje
36,252.64 KM
25.01.2019.
prihod
+34,853.25 KM
24.01.2019.
Sufinansiranje glavnog distributivnog cjevovoda poslovna zona Kombiteks
-20,000.00 KM
24.01.2019.
SU OFK Bihać - sufinansiranje projekta ulaganja u sportsku infrastrukturu
-25,000.00 KM
22.01.2019.
stanje
77,483.30 KM
22.01.2019.
prihod
+65,328.45 KM
21.01.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-15,000.00 KM
21.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - prevoz učenika
-30,986.89 KM
21.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-9,639.80 KM
21.01.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge projektovanja)
-10,000.00 KM
16.01.2019.
stanje
78,142.13 KM
16.01.2019.
prihod
+33,482.04 KM
15.01.2019.
stanje
49,730.09 KM
15.01.2019.
prihod
+47,350.25 KM
15.01.2019.
Dobavljači - održavanje grijanja
-3,070.00 KM
15.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-2,000.00 KM
14.01.2019.
JU za sport odmor i rekreaciju - redovna djelatnost, korištenje dvorana
-28,086.00 KM
14.01.2019.
Gradski sportski savez-redovna djelatnost, sufinansiranje klubova, dvorane
-24,976.00 KM
14.01.2019.
JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,639.80 KM
14.01.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,204.00 KM
14.01.2019.
Dobavljači (usluga fizičkog obezbijeđenja, nabavka lož ulja, nabavka materijala i izvođenje radova)
-27,896.32 KM
14.01.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda 2016. godina - Poticaji u poljoprivredi - podizanje novih zasada voća
-5,305.15 KM
07.01.2019.
stanje
56,220.30 KM
07.01.2019.
prihod
+40,411.60 KM
07.01.2019.
stanje
56,220.30 KM
07.01.2019.
prihod
+40,411.60 KM
04.01.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
04.01.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2018.
stanje
16,051.62 KM
26.12.2018.
prihod
+15,171.92 KM
25.12.2018.
Prenos sredstava JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-40,000.00 KM
19.12.2018.
stanje
44,932.15 KM
19.12.2018.
prihod
+43,155.92 KM
18.12.2018.
Obaveze po sporazumima i vansudskim nagodbama
-17,130.71 KM
18.12.2018.
Dobavljači - obaveze za materijal
-9,655.59 KM
18.12.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze dobavljači
-3,120.00 KM
11.12.2018.
stanje
53,789.47 KM
11.12.2018.
prihod
+48,756.35 KM
10.12.2018.
Doprinosi PIO
-81,789.65 KM
10.12.2018.
Topli obrok Gradski organ uprave, pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za 8/18
-35,783.45 KM
10.12.2018.
JU Zavod - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
10.12.2018.
JU Centar za socijalni rad-jednokratne pomoći
-2,000.00 KM
05.12.2018.
stanje
28,026.48 KM
05.12.2018.
prihod
+24,856.32 KM
04.12.2018.
Glavnica i kamate po dugoročnim zaduženjima
-158,031.82 KM
28.11.2018.
stanje
32,931.49 KM
28.11.2018.
prihod
+31,862.11 KM
27.11.2018.
stanje
41,069.38 KM
27.11.2018.
prihod
+39,158.32 KM
27.11.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za obaveze iz prethodnog perioda 2016. godina - ZKP - dobavljači
-40,000.00 KM
23.11.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za obaveze iz prethodnog perioda - ZKP - dobavljači
-16,556.00 KM
23.11.2018.
Civilna zaštita - dobavljači
-5,955.30 KM
23.11.2018.
JP Veterinarska stanica Bihać
-5,000.00 KM
23.11.2018.
Uplata dugovanja - obaveze iz prethodnog perioda po sporazumima
-25,255.26 KM
16.11.2018.
stanje
49,772.70 KM
16.11.2018.
prihod
+43,358.30 KM
15.11.2018.
TG za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost i obaveze iz prethodnog perioda
-34,340.58 KM
15.11.2018.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
08.11.2018.
stanje
50,656.14 KM
07.11.2018.
prihod
+26,318.81 KM
07.11.2018.
Doprinosi - zdravstvo - Gradski organ uprave
-58,766.92 KM
07.11.2018.
Doprinosi - JU Centar za socijalni rad
-13,162.76 KM
02.11.2018.
stanje
62,598.08 KM
01.11.2018.
prihod
+60,572.58 KM
01.11.2018.
Glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
29.10.2018.
stanje
46,298.28 KM
26.10.2018.
stanje
35,404.49 KM
26.10.2018.
prihod
+27,782.26 KM
26.10.2018.
prihod
+26,318.81 KM
26.10.2018.
Privredna komora USK-a - Program podrške privrednim društvima
-10,000.00 KM
26.10.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-5,425.02 KM
25.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-30,521.71 KM
25.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
19.10.2018.
stanje
40,357.00 KM
18.10.2018.
prihod
+39,498.00 KM
18.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina
-20,000.00 KM
18.10.2018.
Obaveze prevoza učenika iz 2015. godine
-20,000.00 KM
18.10.2018.
Dobavljači - usluge štampanja i nabavke materijala
-8,750.00 KM
10.10.2018.
stanje
61,640.10 KM
09.10.2018.
prihod
+61,330.74 KM
09.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-35,000.00 KM
09.10.2018.
Dobavljači (obaveze usluga telefona, pošte, elektroprivrede, goriva, izrada projekata, nabavka kancelarijskog materijala, usluga štampanja)
-57,319.00 KM
09.10.2018.
Uplata PDV
-3,481.00 KM
05.10.2018.
stanje
45,060.06 KM
04.10.2018.
stanje
51,838.31 KM
04.10.2018.
prihod
+44,221.74 KM
04.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje-obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
04.10.2018.
Obaveze PIO
-21,000.00 KM
03.10.2018.
stanje
48,316.50 KM
03.10.2018.
prihod
+50,962.03 KM
03.10.2018.
Ulaganje u boračku zgradu Ozimice I
-30,440.22 KM
03.10.2018.
Obaveze PIO
-17,000.00 KM
02.10.2018.
stanje
47,093.68 KM
02.10.2018.
prihod
+46,354.81 KM
02.10.2018.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - dugoročni kredit
-36,255.65 KM
02.10.2018.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - kratkoročni kredit
-4,165.64 KM
02.10.2018.
Tekući grant za kulturu - sufinanciranje manifestacija po odluci Gradskog vijeća Bihać
-1,500.00 KM
02.10.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-1,210.70 KM
02.10.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,000.00 KM
01.10.2018.
prihod
+47,093.68 KM
01.10.2018.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit (glavnica)
-118,181.82 KM
26.09.2018.
stanje
27,404.04 KM
25.09.2018.
stanje
39,887.90 KM
25.09.2018.
prihod
+25,056.79 KM
25.09.2018.
Uplata prevoz učenika
-6,505.33 KM
25.09.2018.
Uplata po sporazumima - dug 2014.godina
-4,000.00 KM
25.09.2018.
Uplata javna rasvjeta
-28,500.00 KM
24.09.2018.
prihod
+37,175.29 KM
24.09.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-27,777.70 KM
24.09.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda po sporazumima
-8,136.53 KM
24.09.2018.
Podizanje gotovine - ček
-1,000.00 KM
24.09.2018.
Dobavljači - usluga vodovoda
-958.94 KM
20.09.2018.
stanje
100,533.18 KM
19.09.2018.
prihod
+51,413.52 KM
19.09.2018.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
11.09.2018.
stanje
60,283.74 KM
10.09.2018.
stanje
65,037.04 KM
10.09.2018.
prihod
+53,880.41 KM
10.09.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći i topli obrok
-7,492.72 KM
10.09.2018.
Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok
-51,140.99 KM
07.09.2018.
prihod
+66,221.63 KM
07.09.2018.
JU Stanouprava - učešće grada ulaganje u boračku zgradu Ozimice I
-27,000.00 KM
07.09.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- obaveze prema dobavljačima usluga asfaltiranja ulica
-23,000.00 KM
07.09.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-5,699.50 KM
07.09.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina - usluga nabavke video nadzor za škole
-5,127.72 KM
07.09.2018.
PDV prijava
-3,579.00 KM
30.08.2018.
stanje
38,994.11 KM
29.08.2018.
prihod
+37,603.75 KM
29.08.2018.
Doprinosi na plaću
-34,010.39 KM
29.08.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-134.51 KM
29.08.2018.
Dobavljači - nabavka materijala
-4,569.21 KM
28.08.2018.
stanje
42,955.06 KM
27.08.2018.
stanje
42,955.06 KM
27.08.2018.
prihod
+41,389.52 KM
27.08.2018.
Doprinosi na plaću
-15,000.00 KM
27.08.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - po sporazumima (povrat poreza, nabavka usluga)
-8,287.76 KM
27.08.2018.
Dobavljači - nabavka materijala, usluge štampanja, sudska taksa, izrada projektne dokumentacije
-7,043.93 KM
27.08.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
27.08.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-549.30 KM
27.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz 2015. godine
-10,000.00 KM
24.08.2018.
stanje
48,610.65 KM
24.08.2018.
prihod
+26,497.67 KM
24.08.2018.
Doprinosi na plaću
-22,256.85 KM
24.08.2018.
Sudska izvršenja
-9,896.41 KM
23.08.2018.
stanje
70,890.73 KM
23.08.2018.
prihod
+45,590.98 KM
23.08.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
23.08.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala i goriva, obrasci za matične knjige
-15,937.28 KM
23.08.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda prevoz učenika 2015.god, zakup MZ, nabavka materijala
-15,450.00 KM
23.08.2018.
Naknada GV Bihać
-4,814.70 KM
23.08.2018.
Podizanje gotovine
-1,369.08 KM
23.08.2018.
Tekuća rezerva - Udruženje muzičara Lira
-300.00 KM
22.08.2018.
prihod
+60,380.71 KM
22.08.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
22.08.2018.
JU Centar za socijalni rad Bihać
-5,174.26 KM
22.08.2018.
Tekući grant za rad udruženja
-1,800.00 KM
22.08.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - po sporazumima
-5,000.00 KM
20.08.2018.
stanje
47,310.02 KM
17.08.2018.
prihod
+45,868.33 KM
17.08.2018.
Plata Gradski organ uprave, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad
-319,101.49 KM
17.08.2018.
Tekući grant za udruženja (Radost druženja, Nahla, UD SP Ribolovca Una, Centar za održivi razvoj)
-9,500.00 KM
17.08.2018.
Gradski sportski savez - Obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
17.08.2018.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-20,640.00 KM
17.08.2018.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
17.08.2018.
Dobavljači (usluge nabavka materijala, ultra dopune, takse)
-2,534.57 KM
17.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
10.08.2018.
stanje
74,339.56 KM
09.08.2018.
stanje
88,632.77 KM
09.08.2018.
prihod
+47,109.53 KM
09.08.2018.
Dobavljači - nabavka kancelarijskog materijala
-7,271.45 KM
09.08.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-13,959.98 KM
09.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-20,000.00 KM
09.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-20,171.31 KM
08.08.2018.
stanje
98,679.16 KM
08.08.2018.
prihod
+43,338.09 KM
08.08.2018.
Tekući grant za rad udruženja - Udruženje žena Brekovica -smanjenje nezaposlenosti - izrada suvenira
-2,000.00 KM
08.08.2018.
Sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
08.08.2018.
Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama- UNA RC Kiro rafting - financiranje organizacije 5. takmičenja skipera-rafting vodiča - 500.00
-500.00 KM
08.08.2018.
Manifestacija "Izačiću ponosan mi budi"
-1,000.00 KM
08.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-20,000.00 KM
08.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-22,690.28 KM
08.08.2018.
PDV prijava za 07/2018
-3,358.00 KM
08.08.2018.
Registracija auta
-836.20 KM
07.08.2018.
stanje
82,977.14 KM
07.08.2018.
prihod
+55,947.22 KM
07.08.2018.
DOBAVLJAČI - Usluge vode, telefona i odvoza smeća
-5,901.94 KM
07.08.2018.
DOBAVLJAČI - gorivo
-2,398.52 KM
07.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-9,676.03 KM
07.08.2018.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-5,268.71 KM
07.08.2018.
JU Kulturni centar - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
07.08.2018.
Nacionalni park Una - Una regata
-3,000.00 KM
07.08.2018.
Tekuća rezerva pojedincima - financijska pomoć za sanaciju štete od kiše i leda
-11,000.00 KM
06.08.2018.
stanje
81,675.98 KM
06.08.2018.
prihod
+38,574.53 KM
06.08.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-18,306.13 KM
06.08.2018.
OBUSTAVE UPOSLENIKA
-18,967.24 KM
03.08.2018.
stanje
74,508.29 KM
03.08.2018.
prihod
+14,030.62 KM
02.08.2018.
stanje
75,767.46 KM
02.08.2018.
prihod
+46,449.95 KM
02.08.2018.
DUGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANKA- KAMATA 08/18
-36,977.60 KM
02.08.2018.
JU KULTURNI CENTAR - MANIFESTACIJA BIHAĆKO LJETO
-5,000.00 KM
02.08.2018.
REVOLVING KREDIT - RAIFFEISEN BANKA - KAMATA 08/18
-4,120.31 KM
02.08.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PRENOS SREDSTAVA ZA REDOVNU DJELATNOST
-1,035.10 KM
02.08.2018.
UDRUŽENJE GRAĐANA RBK JAPOD - ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE BICIKLIJADE
-500.00 KM
02.08.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- REDOVNA DJELATNOST
-76.11 KM
01.08.2018.
stanje
170,811.27 KM
01.08.2018.
prihod
+35,193.01 KM
01.08.2018.
GLAVNICA DUGOROČNI KREDIT - UPLATA RATE
-118,181.82 KM
01.08.2018.
PRENOS SREDSTAVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- UPLATA JKP KOMRAD
-10,000.00 KM
01.08.2018.
PRENOS SREDSTAVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - REDOVNA DJELATNOST
-1,000.00 KM
01.08.2018.
UDRUŽENJE BIHAĆKA GRAĐANSKA INICIJATIVA - REALIZACIJA PROJEKTA "LICE I DUŠA GRADA"
-1,000.00 KM
01.08.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE-TAKSA ZA UVJERENJE
-55.00 KM
31.07.2018.
stanje
96,190.28 KM
31.07.2018.
prihod
+75,832.32 KM
31.07.2018.
UPLATA DOPRINOSA
-1,011.31 KM
31.07.2018.
NAKNADA
-200.00 KM
30.07.2018.
stanje
48,523.27 KM
30.07.2018.
prihod
+52,417.01 KM
30.07.2018.
UPLATA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI-ZGRADA MZ HATINAC
-4,750.00 KM
27.07.2018.
prihod
+34,890.35 KM
27.07.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRENOS SREDSTAVA ZA BEHIĆ SANNY BOY
-27,777.77 KM
27.07.2018.
SAVEZ BRANILACA USK - OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BIHAĆKIH BRIGADA
-1,500.00 KM
27.07.2018.
UPLATA DOPRINOSA NAKNADA VIJEĆNICIMA
-1,589.55 KM
13.07.2018.
stanje
44,171.08 KM
13.07.2018.
prihod
+41,241.03 KM
12.07.2018.
stanje
59,354.80 KM
12.07.2018.
prihod
+56,828.33 KM
12.07.2018.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda 2015.god)
-12,388.31 KM
12.07.2018.
Dobavljači (usluge nabavka kancelarijskog materijala, servisiranje automobila, servisiranje klima uređaja)
-6,313.88 KM
12.07.2018.
Obustave zaposlenika
-9,636.56 KM
12.07.2018.
JU Za sport odmor i rekreaciju-redovna djelatnost i sufinansiranje dvorana za potrebe klubova
-28,086.00 KM
12.07.2018.
JU Za sport odmor i rekreaciju-redovna djelatnost i sufinansiranje dvorana za potrebe klubova
-28,086.00 KM
11.07.2018.
stanje
56,509.00 KM
11.07.2018.
prihod
+54,359.89 KM
11.07.2018.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda 2015.god)
-11,093.52 KM
11.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje (Usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda)
-10,000.00 KM
11.07.2018.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-30,941.95 KM
11.07.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-7,000.00 KM
10.07.2018.
stanje
57,161.87 KM
10.07.2018.
prihod
+43,768.55 KM
10.07.2018.
Topli obrok (Gradski organ uprave, Pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar)
-37,930.75 KM
10.07.2018.
Obustave zaposlenika
-11,562.39 KM
10.07.2018.
Dobavljači (registracija automobila, usluga izrade elaborata)
-3,071.50 KM
10.07.2018.
JU Centar za socijalni rad (tekući izdaci i jednokratne pomoći)
-2,448.12 KM
09.07.2018.
stanje
46,369.29 KM
09.07.2018.
prihod
+29,170.64 KM
09.07.2018.
PDV prijava za 06/18
-3,518.00 KM
09.07.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-637.26 KM
09.07.2018.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
09.07.2018.
Dobavljači (usluga nabavka goriva, pošte i telekoma)
-13,960.41 KM
09.07.2018.
Obustave iz plate
-4,860.30 KM
06.07.2018.
Tekući grant za projekte kulture
-1,000.00 KM
06.07.2018.
JU Stanouprava- sufinansiranje Grada u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija
-5,700.00 KM
06.07.2018.
Donacije domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica za sanaciju štete na KB dr.Irfan Ljubijankić
-5,000.00 KM
06.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Zajednička komunalna potrošnja
-5,000.00 KM
06.07.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-4,536.76 KM
06.07.2018.
Dobavaljači - nabavka materijala
-486.00 KM
05.07.2018.
stanje
45,599.00 KM
04.07.2018.
prihod
+33,951.76 KM
04.07.2018.
Otplata domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
04.07.2018.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija - revolving kredit
-4,257.95 KM
04.07.2018.
Tekući grant za kulturu - KUD Krajina
-950.00 KM
04.07.2018.
Tekući grant za omladinske projekte - UG Fenix i UG Muzičke omladine
-6,500.00 KM
04.07.2018.
Registracija automobila
-833.70 KM
04.07.2018.
Tekući grant za manifestacije - Biciklistički maraton Bihać - Srebrenica; manifestacija moto susreti gradska otoka, međunarodno padobransko takmičenje
-6,000.00 KM
04.07.2018.
Nacionalni park Una - Una regata
-3,000.00 KM
02.07.2018.
stanje
40,716.81 KM
02.07.2018.
prihod
+40,307.79 KM
02.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-8,000.00 KM
02.07.2018.
JU Stanouprava
-10,000.00 KM
02.07.2018.
Općinski sud Bihać- taksa
-570.00 KM
29.06.2018.
stanje
18,979.02 KM
28.06.2018.
stanje
146,074.68 KM
28.06.2018.
prihod
+92,737.49 KM
28.06.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE-UPLATE DOBAVLJAČU
-44,840.25 KM
28.06.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - TEKUĆI IZDACI
-2,346.12 KM
28.06.2018.
UPLATA DOPRINOSA PLAĆA 03/18
-168,058.55 KM
28.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČIMA
-4,588.23 KM
27.06.2018.
stanje
165,798.48 KM
27.06.2018.
prihod
+64,141.25 KM
27.06.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA
-77,222.21 KM
27.06.2018.
DADO MUSIC - UPLATA ZA SEVDAH FEST BIHAĆ
-5,000.00 KM
27.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-1,642.84 KM
26.06.2018.
stanje
123,422.70 KM
26.06.2018.
prihod
+355,067.54 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18 - GRADSKI ORGAN UPRAVE I PRAVOBRANILAŠTVO
-241,865.34 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18 - JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-21,819.76 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
-37,000.00 KM
26.06.2018.
REGISTRACIJA AUTA
-445.00 KM
26.06.2018.
TEKUĆA REZERVA - HVO UDRUŽENJE JEDNAKOST
-500.00 KM
26.06.2018.
SPORTSKI SAVEZ BIHAĆ - REDOVNA DJELATNOST
-1,000.00 KM
26.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČIMA
-10,061.66 KM
25.06.2018.
stanje
84,015.06 KM
25.06.2018.
prihod
+39,407.64 KM
22.06.2018.
prihod
+39,588.17 KM
22.06.2018.
FEB - KOTIZACIJA ZA SEMINAR
-120.00 KM
22.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-100.00 KM
22.06.2018.
RTV BIHAĆ - REDOVNA DJELATNOST
-5,244.71 KM
22.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-1,078.00 KM
22.06.2018.
TEKUĆA REZERVA - POMOĆ ZA ODLAZAK U SREBRENICU
-200.00 KM
13.06.2018.
stanje
62,463.68 KM
12.06.2018.
stanje
75,693.35 KM
12.06.2018.
prihod
+63,054.40 KM
12.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole i tekući izdaci
-36,282.84 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez -sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-5,700.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez- finansiranje školski dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,407.40 KM
12.06.2018.
Tekuća rezerva - Savez branilaca USK-a
-300.00 KM
12.06.2018.
Dobavljači - usluge štampe
-186.00 KM
12.06.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-12,537.43 KM
12.06.2018.
Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,852.40 KM
11.06.2018.
stanje
79,213.07 KM
11.06.2018.
prihod
+72,754.90 KM
11.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok i tekući izdatci
-4,503.58 KM
11.06.2018.
Gradski organ uprave-topli obrok
-29,822.62 KM
11.06.2018.
Projekt odvodnje i prečišćvanja otpadnih voda - učešće grada
-31,336.31 KM
11.06.2018.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge nabavka materijala)
-612.11 KM
11.06.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje
-10,000.00 KM
08.06.2018.
prihod
+43,388.54 KM
08.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-711.95 KM
08.06.2018.
Obilježavanje značajnih datuma - sufinanciranje manifestacije Bugar
-500.00 KM
08.06.2018.
JU Kulturni centar - obaveze iz prethodnog perioda
-360.00 KM
07.06.2018.
stanje
48,044.31 KM
06.06.2018.
prihod
+30,695.90 KM
06.06.2018.
Komisije, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-18,438.26 KM
06.06.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
06.06.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-3,000.00 KM
05.06.2018.
stanje
43,052.06 KM
04.06.2018.
stanje
33,523.91 KM
04.06.2018.
prihod
+43,052.06 KM
04.06.2018.
Glavnica dugoročnog kredita - razlika
-18,181.52 KM
04.06.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - sporazum - eksproprijacija 2015.godina
-15,000.00 KM
01.06.2018.
prihod
+33,437.65 KM
01.06.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda usluga nabavke goriva - 2015.godina
-2,963.34 KM
01.06.2018.
Glavnica dugoročni kredit
-100,000.00 KM
01.06.2018.
Dobavljači - obaveze tekućeg perioda - usluga popravka automobila, analize Zavod za agropedologiju
-941.69 KM
01.06.2018.
JU centar za socijalni rad - tekući izdaci
-194.81 KM
31.05.2018.
stanje
47,027.10 KM
30.05.2018.
stanje
60,464.23 KM
30.05.2018.
prihod
+34,146.63 KM
30.05.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja (javna rasvjeta)
-38,900.00 KM
30.05.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-5,967.00 KM
30.05.2018.
Dobavljač - obaveze iz tekućeg perioda
-2,716.76 KM
29.05.2018.
stanje
46,096.36 KM
29.05.2018.
prihod
+52,639.41 KM
29.05.2018.
Jednokratne novčane pomoći - JU Centar za socijalni rad
-2,000.00 KM
29.05.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima
-10,985.54 KM
29.05.2018.
Sportski savez- sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-2,600.00 KM
29.05.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
29.05.2018.
Tekući grant za sportske manifestacije
-1,970.00 KM
29.05.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu
-5,000.00 KM
29.05.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-4,216.00 KM
29.05.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda 2015. god.- sufinansiranje starih zanata
-1,500.00 KM
28.05.2018.
prihod
+31,247.21 KM
28.05.2018.
Plata Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Centar za socijalni rad i JU Zavod za prostorno uređenje
-287,200.05 KM
28.05.2018.
Jednokratna pomoć - otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća - "Jak olujni vjetar"
-47,800.38 KM
25.05.2018.
stanje
35,150.54 KM
24.05.2018.
stanje
51,761.03 KM
24.05.2018.
prihod
+33,389.51 KM
24.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-27,777.78 KM
24.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-22,222.22 KM
23.05.2018.
prihod
+45,272.29 KM
23.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-5,000.00 KM
23.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-652.86 KM
23.05.2018.
JU ZA SPORT, ODMOR I REKREACIJU
-10,850.00 KM
23.05.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ
-12,000.00 KM
23.05.2018.
DOBAVLJAČI - UPLATA ZA IZVRŠENU USLUGU
-5,117.00 KM
23.05.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD- JEDNOKRATNE POMOĆI
-1,000.00 KM
22.05.2018.
stanje
31,153.57 KM
21.05.2018.
stanje
45,153.23 KM
21.05.2018.
prihod
+198,053.24 KM
21.05.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-28,671.73 KM
21.05.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,500.00 KM
21.05.2018.
Dobavljači (usluga osiguranja, edukacija)
-3,783.28 KM
21.05.2018.
Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama - Udruženje Amputirac
-200.00 KM
21.05.2018.
JU Zavod za prostorno - dobavljači - usluge asfaltiranja
-10,000.00 KM
21.05.2018.
Uplata doprinosa
-167,897.89 KM
18.05.2018.
stanje
38,923.55 KM
18.05.2018.
prihod
+38,585.08 KM
18.05.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-9,275.40 KM
18.05.2018.
TG za kulturu - JU Kulturni centar
-20,640.00 KM
18.05.2018.
Dobavljači ( objave u dnevnoj štampi i stručno obrazovanje)
-2,440.00 KM
17.05.2018.
stanje
49,577.02 KM
17.05.2018.
prihod
+38,794.86 KM
17.05.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, električne energije, mjesečna naknada bankarske usluge)
-20,973.08 KM
17.05.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
16.05.2018.
stanje
52,371.66 KM
16.05.2018.
prihod
+49,451.33 KM
16.05.2018.
Obustave
-40,560.59 KM
16.05.2018.
Dobavljači (usluga nabavka informatičkih usluga, pošte i goriva)
-10,548.38 KM
16.05.2018.
JU Centar za socijalni rad - usluga nabavke goriva
-1,137.00 KM
15.05.2018.
stanje
46,599.53 KM
15.05.2018.
prihod
+51,080.41 KM
15.05.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije - Crveni križ Bihać
-4,016.80 KM
15.05.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice
-1,500.00 KM
15.05.2018.
Dobavljači - usluge korištenja telefona, nabavka materijala
-4,140.80 KM
15.05.2018.
Civilna zaštita-registracija automobila
-638.50 KM
15.05.2018.
Transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-35,012.18 KM
14.05.2018.
stanje
68,629.13 KM
14.05.2018.
prihod
+46,437.35 KM
14.05.2018.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,852.40 KM
14.05.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-22,045.00 KM
14.05.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-6,041.00 KM
14.05.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice
-2,473.36 KM
14.05.2018.
Dobavljači - usluge odvoza smeća Gradski organ uprave i MZ
-2,806.79 KM
14.05.2018.
Doprinosi
-6,072.27 KM
14.05.2018.
Obustave
-16,676.13 KM
14.05.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-2,500.00 KM
11.05.2018.
stanje
87,638.13 KM
11.05.2018.
prihod
+64,719.42 KM
11.05.2018.
Tekući grant za informisanje- RTV Bihać - sufinansiranje rada
-31,072.87 KM
11.05.2018.
Topli obrok
-40,974.75 KM
11.05.2018.
Dobavljači - nabavka materijala - Gradski organ uprave i civilna zaštita
-9,400.76 KM
11.05.2018.
Promocija grada - sponzorstvo Centar Duga
-2,000.00 KM
10.05.2018.
stanje
57,331.35 KM
10.05.2018.
prihod
+52,819.07 KM
10.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZDRAVSTVO PLAĆA 01/18
-10,000.00 KM
10.05.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,471.80 KM
10.05.2018.
DOBAVLJAČI - UPLATE ZA IZVRŠENU USLUGU
-5,040.00 KM
09.05.2018.
stanje
36,531.09 KM
09.05.2018.
prihod
+56,970.60 KM
09.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO
-8,000.00 KM
09.05.2018.
PRENOS SREDSTAVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-61.97 KM
09.05.2018.
UPLATA PDV-a PO PRIJAVI ZA 04/18
-4,377.01 KM
09.05.2018.
PRENOS SREDSTAVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-1,000.00 KM
09.05.2018.
KARATE KLUB BIHAĆ
-800.00 KM
09.05.2018.
UDRUŽENJE HVO BIHAĆ
-500.00 KM
09.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA NK JEDINSTVO
-8,900.00 KM
09.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA SPORTSKIH KLUBOVA
-10,000.00 KM
08.05.2018.
stanje
40,159.85 KM
08.05.2018.
prihod
+36,531.09 KM
08.05.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-4,160.30 KM
08.05.2018.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
08.05.2018.
KULTURNI CENTAR TEKUĆI GRANT - MATURIJADA
-3,000.00 KM
08.05.2018.
UDRUŽENJE DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA
-1,000.00 KM
08.05.2018.
UDRUŽENJE LOGORAŠA - OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
-500.00 KM
08.05.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-176.40 KM
08.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA SPORTSKIH KLUBOVA
-8,000.00 KM
08.05.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-7,068.52 KM
07.05.2018.
stanje
52,997.60 KM
07.05.2018.
prihod
+38,812.43 KM
07.05.2018.
UNICREDIT BANKA-UPLATA KAMATE PO DUGOROČNOM KREDITU
-38,191.80 KM
07.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
-10,000.00 KM
07.05.2018.
DOBAVLJAČ
-3,388.80 KM
07.05.2018.
UPLATA PO SUDSKIM IZVRŠENJIMA
-291.12 KM
07.05.2018.
DOBAVLJAČ
-58.50 KM
04.05.2018.
prihod
+48,277.64 KM
04.05.2018.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
04.05.2018.
Kamata na pozajmice od domaćih financijskih institucija - revolving kredit
-4,257.95 KM
04.05.2018.
JU Centar za socjalni rad - tekući izdaci
-1,544.05 KM
04.05.2018.
Dobavljači - materijalni izdaci
-108.51 KM
04.05.2018.
Podizanje gotovine - ček
-1,000.00 KM
26.04.2018.
stanje
37,330.41 KM
25.04.2018.
stanje
49,111.54 KM
25.04.2018.
prihod
+37,022.27 KM
25.04.2018.
Doprinosi na plaću
-42,978.50 KM
25.04.2018.
Dobavljači - usluga nabavke materijala
-824.90 KM
24.04.2018.
stanje
49,716.13 KM
24.04.2018.
prihod
+38,441.57 KM
24.04.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
24.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - usluga registracija automobila
-1,040.29 KM
24.04.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda- vansudska nagodba
-2,801.71 KM
24.04.2018.
Podizanje gotovine - dnevnice u zemlji i inostranstvu
-1,500.00 KM
24.04.2018.
Dobavljači - usluga nabavka goriva obaveze iz prethodnog i tekućeg perioda, usluga ultra dopune, usluge prevoza
-7,704.16 KM
24.04.2018.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-3,000.00 KM
24.04.2018.
Tekući grant humanitarnim organizacijama - UMDD Merhamet
-3,000.00 KM
23.04.2018.
stanje
48,008.12 KM
23.04.2018.
prihod
+42,398.55 KM
23.04.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
23.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - usluga popravka automobila
-136.00 KM
23.04.2018.
Paušal i naknade gradskih vijećnika
-18,554.54 KM
23.04.2018.
Podizanje gotovine - dnevnice u zemlji i inostranstvu
-2,000.00 KM
20.04.2018.
stanje
56,901.24 KM
20.04.2018.
prihod
+32,624.06 KM
20.04.2018.
Obustave uposlenika
-27,007.24 KM
20.04.2018.
Dobavljači - tekući izdaci usluge izrada projekata, nabavka materijala, softverske usluge
-9,513.24 KM
20.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - jednokratne pomoću, nabavka materijala i usluga zaštite objekta
-4,996.70 KM
19.04.2018.
stanje
45,273.36 KM
19.04.2018.
prihod
+32,345.28 KM
19.04.2018.
Obustave uposlenika
-20,054.42 KM
19.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-662.98 KM
18.04.2018.
stanje
33,952.19 KM
18.04.2018.
prihod
+30,813.48 KM
18.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA
-5,000.00 KM
18.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-11,600.27 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU PO PREDRAČUNU
-203.00 KM
18.04.2018.
Registracija automobila
-689.04 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-2,000.00 KM
17.04.2018.
stanje
54,669.48 KM
17.04.2018.
prihod
+33,288.66 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE KORIŠTENJA DVORANA
-2,166.70 KM
17.04.2018.
KULTURNI CENTAR
-2,064.00 KM
17.04.2018.
JU KULTURNI CENTAR - REDOVNA DJELATNOST
-11,076.00 KM
17.04.2018.
UNICREDIT BANKA-PROVIZIJA
-400.00 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-REDOVNA DJELATNOST
-6,018.00 KM
17.04.2018.
JU STANOUPRAVA - REDOVNA DJELATNOST
-28,475.25 KM
17.04.2018.
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO - SUDSKI TROŠKOVI
-150.00 KM
17.04.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - JEDNOKRATNE POMOĆI
-1,000.00 KM
17.04.2018.
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
-2,656.00 KM
16.04.2018.
stanje
40,034.54 KM
16.04.2018.
prihod
+43,464.11 KM
16.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda-2015.godina)
-22,222.22 KM
16.04.2018.
Dobavljači (usluga dnevne štampe i nabavka materijala)
-2,272.50 KM
16.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-4,333.85 KM
13.04.2018.
stanje
42,051.24 KM
13.04.2018.
prihod
+40,990.44 KM
13.04.2018.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-22,045.00 KM
13.04.2018.
JU za sport,odmor i rekreaciju - korištenje sportskih dvorana
-6,041.00 KM
13.04.2018.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
13.04.2018.
Rate uposlenika
-8,421.14 KM
13.04.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,500.00 KM
12.04.2018.
stanje
122,039.39 KM
12.04.2018.
prihod
+42,026.24 KM
12.04.2018.
Doprinosi - zdravstvo
-59,934.31 KM
12.04.2018.
TG za humanitarne organizacije - Javne kuhinje
-3,000.00 KM
12.04.2018.
Uplata naknada za najljepše dvorište
-1,047.06 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Gradska galerija
-14,124.70 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Kulturni centar
-7,500.00 KM
12.04.2018.
TG za sport - sufinansiranja rada sportskih klubova
-11,000.00 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga utroška električne energije
-20,131.39 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga pošte i telefona
-5,276.93 KM
11.04.2018.
prihod
+101,701.79 KM
11.04.2018.
Topli obrok za Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za socijalni rad
-43,516.50 KM
11.04.2018.
Civilna zaštita - dobavljači - usluge popravke vozila, registracija i nabavka materijala
-5,829.70 KM
11.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje prevoza đaka za 03/2018. godine
-34,959.95 KM
11.04.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice - SPC Opština Cvjetnić
-1,000.00 KM
11.04.2018.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-5,365.60 KM
09.04.2018.
stanje
65,004.80 KM
06.04.2018.
prihod
+63,273.36 KM
06.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-34,000.00 KM
06.04.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-41,008.14 KM
05.04.2018.
stanje
31,772.13 KM
04.04.2018.
prihod
+31,472.04 KM
04.04.2018.
Dugoročni kredit - glavnica kredita april 2018. godine
-118,181.82 KM
30.03.2018.
stanje
55,160.02 KM
29.03.2018.
prihod
+54,412.51 KM
29.03.2018.
Plata - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-297,752.49 KM
28.03.2018.
stanje
27,551.00 KM
27.03.2018.
stanje
37,252.73 KM
27.03.2018.
prihod
+15,298.27 KM
27.03.2018.
Doprinosi na plaću
-25,000.00 KM
26.03.2018.
stanje
32,112.52 KM
26.03.2018.
prihod
+37,120.21 KM
26.03.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
26.03.2018.
Obustave - plate uposlenika
-11,980.00 KM
23.03.2018.
stanje
30,333.58 KM
23.03.2018.
prihod
+28,366.05 KM
23.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-978.50 KM
23.03.2018.
Dobavljači - usluga dnevne štampe
-274.00 KM
23.03.2018.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-334.61 KM
23.03.2018.
Doprinosi - PIO
-25,000.00 KM
22.03.2018.
stanje
21,978.90 KM
22.03.2018.
prihod
+30,615.82 KM
22.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-5,444.40 KM
22.03.2018.
Dobavljači - dan Grada
-421.20 KM
22.03.2018.
Spomen obilježje braniocima grada
-11,395.54 KM
22.03.2018.
Doprinosi
-5,000.00 KM
21.03.2018.
stanje
38,356.79 KM
21.03.2018.
prihod
+16,542.11 KM
21.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-20.00 KM
21.03.2018.
Doprinosi
-20,000.00 KM
21.03.2018.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matični obrazci
-7,400.00 KM
21.03.2018.
Vijeće učenika
-1,200.00 KM
21.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-4,300.00 KM
20.03.2018.
stanje
46,223.60 KM
20.03.2018.
prihod
+39,447.91 KM
20.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam sudskih troškovi
-310.00 KM
20.03.2018.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
20.03.2018.
Isplata gotovine
-1,000.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-34,425.72 KM
20.03.2018.
Tekući grant za sport - Sportski savez- redovna djelatnost i sufinansiranje u radu NK Jedinstvo
-11,018.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - usluge popravke automobila
-161.00 KM
19.03.2018.
stanje
35,071.04 KM
19.03.2018.
prihod
+36,539.34 KM
19.03.2018.
Dobavljač - usluge za Dan Grada
-282.60 KM
19.03.2018.
Obustave i doprinosi
-30,260.00 KM
19.03.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu 2017. godina
-5,000.00 KM
19.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - seminar
-80.00 KM
16.03.2018.
prihod
+42,867.46 KM
16.03.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-5,056.92 KM
16.03.2018.
Registracija automobila
-821.15 KM
16.03.2018.
Dobavljači - usluga Elektroprivrede
-26,192.97 KM
16.03.2018.
Nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
14.03.2018.
stanje
52,137.61 KM
13.03.2018.
stanje
51,058.61 KM
13.03.2018.
prihod
+53,078.99 KM
13.03.2018.
CRVENI KRIŽ - TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-3,750.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR -TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-18,576.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR - FINANSIRANJE MANIFESTACIJE ZIMSKA PRIČA
-2,500.00 KM
13.03.2018.
POREZ NA DOHODAK
-16,385.26 KM
13.03.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,513.55 KM
13.03.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-1,973.50 KM
13.03.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
-1,000.00 KM
13.03.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-301.68 KM
12.03.2018.
stanje
38,611.71 KM
12.03.2018.
prihod
+49,599.83 KM
12.03.2018.
Topli obrok za oktobar 2017. godine
-37,015.93 KM
12.03.2018.
Kotizacija seminar
-137.00 KM
09.03.2018.
stanje
47,065.57 KM
09.03.2018.
prihod
+38,212.84 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,000.00 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,166.70 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-18,500.00 KM
09.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.03.2018.
stanje
45,307.40 KM
08.03.2018.
prihod
+41,006.41 KM
08.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, usluga nabavka lož ulja, usluga servis automobila
-6,960.99 KM
08.03.2018.
PDV prijava
-3,791.00 KM
08.03.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam troškova suda
-21.00 KM
07.03.2018.
stanje
59,882.68 KM
07.03.2018.
prihod
+45,696.67 KM
07.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
07.03.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-36,351.60 KM
07.03.2018.
Kamata - kratkoročni kredit
-4,257.95 KM
07.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, priprema finansijsko upravljanje i kontrola
-7,223.00 KM
07.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo- uplata predujma za sud
-271.00 KM
07.03.2018.
Tekuća rezerva-Fazlić Amir
-1,000.00 KM
07.03.2018.
Civilna zaštita - registracija automobila
-1,168.40 KM
06.03.2018.
stanje
48,891.39 KM
06.03.2018.
prihod
+58,262.46 KM
06.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-16,000.00 KM
06.03.2018.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-28,165.58 KM
06.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,994.59 KM
06.03.2018.
Tekući izdaci
-1,111.00 KM
05.03.2018.
stanje
44,104.09 KM
05.03.2018.
prihod
+45,241.77 KM
05.03.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-13,096.26 KM
05.03.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju (redovna djelatnost, korištenje sportske dvorane i sportske manifestacije)
-26,483.00 KM
05.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-275.21 KM
05.03.2018.
Poticaji u poljoprivredi - obaveze iz 2014 - pomoć za saniranje štete-uginuće ovaca
-600.00 KM
02.03.2018.
prihod
+41,583.00 KM
02.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-22,222.22 KM
02.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,000.00 KM
02.03.2018.
Glavnica kredita za mart 2018 - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
23.02.2018.
stanje
40,611.39 KM
22.02.2018.
stanje
51,143.89 KM
22.02.2018.
prihod
+39,100.18 KM
22.02.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNE UREĐENJE UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-22,222.22 KM
22.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-27,000.00 KM
21.02.2018.
stanje
26,537.63 KM
21.02.2018.
prihod
+50,153.05 KM
21.02.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-380.00 KM
21.02.2018.
NAKNADE GRADSKIM VIJEĆNICIMA
-17,401.90 KM
21.02.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKI MAKSIMUM
-200.00 KM
21.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-7,564.89 KM
20.02.2018.
stanje
40,792.80 KM
20.02.2018.
prihod
+25,169.20 KM
20.02.2018.
Doprinosi
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz 2014. godine
-15,250.00 KM
20.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavke goriva
-3,665.87 KM
20.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-508.50 KM
19.02.2018.
stanje
57,656.98 KM
19.02.2018.
prihod
+37,179.32 KM
19.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Manifestacija - Dan Grada Bihaća
-3,000.00 KM
19.02.2018.
Dobavljači - bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
19.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-607.50 KM
19.02.2018.
TG za sport - Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-12,036.00 KM
16.02.2018.
stanje
49,175.51 KM
16.02.2018.
prihod
+57,214.13 KM
16.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima i vansudskim nagodbama
-16,910.32 KM
16.02.2018.
Tekuća rezerva - Alivuk Asmir
-500.00 KM
16.02.2018.
Uplata kamata - kratkoročni kredit
-498.22 KM
16.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,824.12 KM
15.02.2018.
stanje
58,746.14 KM
15.02.2018.
prihod
+45,677.20 KM
15.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
15.02.2018.
Dobavljači - usluge projektovanja, usluge nabavka materijala za Dan Grada
-15,741.50 KM
15.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2014. godina (usluge izgradnje objekata, usluga održavanja sistema grijanja)
-8,310.00 KM
15.02.2018.
Tekuća rezerva - Karat Subhija
-200.00 KM
15.02.2018.
Naknada za rad Savjet MZ
-996.33 KM
14.02.2018.
stanje
84,408.63 KM
14.02.2018.
prihod
+50,973.20 KM
14.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina i 2017.godina
-47,777.77 KM
14.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,557.92 KM
14.02.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-15,300.00 KM
13.02.2018.
stanje
135,132.09 KM
13.02.2018.
prihod
+52,955.08 KM
13.02.2018.
JU Centar za socijalni rad-tekući izdaci i jednokratne pomoći
-3,679.65 KM
13.02.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
13.02.2018.
Doprinosi i PIO
-74,176.99 KM
13.02.2018.
Dobavljači - usluge električne energije Organ uprave, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, usluge telefona
-24,821.90 KM
12.02.2018.
stanje
48,576.63 KM
12.02.2018.
prihod
+134,204.34 KM
12.02.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-40,412.93 KM
12.02.2018.
Dobavljači - usluga pošte
-6,137.00 KM
12.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-1,098.95 KM
09.02.2018.
stanje
33,124.44 KM
09.02.2018.
prihod
+40,709.75 KM
09.02.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-19,372.57 KM
09.02.2018.
Uplata PDV
-3,791.00 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
08.02.2018.
stanje
45,007.62 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplate po sporazumima
-8,412.62 KM
08.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,082.00 KM
08.02.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-37,998.20 KM
08.02.2018.
prihod
+32,325.81 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - nabavka automobila JP Veterinarska stanica 2015. godina
-5,000.00 KM
08.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze iz prethodnog perioda - 2015. godina - pogrebne usluge
-4,910.74 KM
08.02.2018.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma (Hasin vrh i Patriotska liga Bihać)
-800.00 KM
08.02.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavka kancelarijskog materijala
-5,023.00 KM
07.02.2018.
stanje
50,324.17 KM
07.02.2018.
prihod
+43,176.27 KM
06.02.2018.
stanje
42,759.02 KM
06.02.2018.
prihod
+48,228.10 KM
06.02.2018.
Sanacija štete na kantonalnoj bolnici - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
06.02.2018.
Dobavljači - izdaci za nabavku materijala
-2,083.95 KM
06.02.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,576.00 KM
06.02.2018.
Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
06.02.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije i vjerske zajednice - Crveni Križ Bihać
-5,000.00 KM
05.02.2018.
stanje
32,651.93 KM
05.02.2018.
prihod
+31,342.06 KM
05.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz 2015. godine
-17,500.00 KM
05.02.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-3,707.52 KM
05.02.2018.
Dobavljači - izdaci za materijal
-27.45 KM
02.02.2018.
prihod
+30,326.65 KM
02.02.2018.
Uplata glavnice kredita - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.02.2018.
stanje
59,232.11 KM
31.01.2018.
prihod
+50,051.19 KM
31.01.2018.
Tekući grant za informisanje - JP RTV Bihać
-26,165.58 KM
31.01.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju
-19,840.00 KM
31.01.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-9,639.80 KM
31.01.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,535.57 KM
31.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,296.50 KM
29.01.2018.
stanje
81,847.84 KM
26.01.2018.
stanje
57,812.56 KM
26.01.2018.
prihod
+49,968.58 KM
26.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - plaćanje obaveza dobavljačima
-22,222.22 KM
26.01.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,000.00 KM
26.01.2018.
Kotizacija za seminar
-351.00 KM
26.01.2018.
Servis automobila - uplata dobavljaču
-27.90 KM
25.01.2018.
stanje
74,198.03 KM
25.01.2018.
prihod
+21,206.28 KM
25.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - prevoz đaka
-3,062.70 KM
25.01.2018.
Dobavljači (usluga nabavke lož ulja za Gradski organ uprave, usluga nabavke materijala)
-21,969.98 KM
25.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - prenos po zahtjevima - tekući izdatci
-2,559.07 KM
25.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenja - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
24.01.2018.
stanje
43,812.98 KM
24.01.2018.
prihod
+35,385.05 KM
24.01.2018.
Dobavljači - povrat sredstava po Sporazumu - povrat poreza na nepokretnost
-5,000.00 KM
23.01.2018.
stanje
42,662.26 KM
23.01.2018.
prihod
+42,812.92 KM
23.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- dobavljači - usluga javne rasvjete
-42,184.83 KM
22.01.2018.
stanje
53,245.06 KM
22.01.2018.
prihod
+41,662.20 KM
22.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - usluga asfaltiranja
-20,000.00 KM
22.01.2018.
Uplata dobavljači (usluge štampe, printanja,održavanje vozila, objava oglasa i nabavka materijala)
-10,409.05 KM
22.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (2015-2016) - uplata po sporazumima (usluge reprezentacije, projektovanja)
-7,606.57 KM
22.01.2018.
Doprinosi na plaću
-14,229.38 KM
19.01.2018.
stanje
29,538.25 KM
19.01.2018.
prihod
+46,206.84 KM
19.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata prevoznicima za prevoz đaka obaveze iz 2016. godine
-22,500.03 KM
18.01.2018.
stanje
88,798.10 KM
18.01.2018.
prihod
+27,592.23 KM
18.01.2018.
Doprinosi na plaću
-29,852.18 KM
18.01.2018.
Vansudska nagodba - eksproprijacija zemljišta
-11,141.00 KM
18.01.2018.
Dobavljači (usluge pošte, nabavka materijala, električna energija Grada i postrojenja Velhovo,vode i odvoza otpada)
-45,858.90 KM
17.01.2018.
stanje
66,994.98 KM
17.01.2018.
prihod
+29,491.12 KM
17.01.2018.
Dobavljači - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matične knjige
-6,788.00 KM
17.01.2018.
Mjesečna naknada za vođenje JRT
-400.00 KM
17.01.2018.
Tekući grant za manifestacije - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
16.01.2018.
stanje
51,565.71 KM
16.01.2018.
prihod
+64,224.38 KM
16.01.2018.
Dobavljači (usluge elektroprivreda, usluge telekom, usluge nabavka roba, usluga nabavka lož ulja)
-23,795.11 KM
16.01.2018.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
16.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluge asfaltiranja projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
15.01.2018.
prihod
+27,385.59 KM
15.01.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo
-29,973.40 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Zavod za prostorno uređenje
-3,306.24 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Centar za socijalni rad
-2,204.09 KM
15.01.2018.
Naknade za rad - Izbori u mjesnim zajednicama
-9,263.43 KM
15.01.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada Nogometnog kluba Jedinstvo
-23,000.00 KM
12.01.2018.
stanje
175,292.07 KM
11.01.2018.
stanje
36,377.25 KM
11.01.2018.
prihod
+153,994.07 KM
11.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-14,830.27 KM
11.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-248.98 KM
10.01.2018.
stanje
46,359.14 KM
10.01.2018.
prihod
+33,386.84 KM
10.01.2018.
Plaćanje obaveza prema dobavljaču - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-22,222.22 KM
10.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-12,474.28 KM
10.01.2018.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,672.23 KM
09.01.2018.
prihod
+30,413.57 KM
09.01.2018.
PDV za decembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-17,121.54 KM
09.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-749.33 KM
09.01.2018.
Registracija automobila
-441.50 KM
28.12.2017.
stanje
170,778.53 KM
27.12.2017.
stanje
116,752.33 KM
27.12.2017.
prihod
+54,026.20 KM
27.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2017.
stanje
85,200.33 KM
26.12.2017.
prihod
+31,552.00 KM
26.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
25.12.2017.
stanje
81,710.46 KM
25.12.2017.
Tekući izdati - (ultra dopune i nabavka materijala)
-538.15 KM
25.12.2017.
prihod
+36,030.02 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,261.42 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - pomoć u slučaju smrti i bolesti
-2,000.00 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (vansudska nagodba)
-1,944.00 KM
25.12.2017.
Dobavljači - nabavka goriva
-3,913.15 KM
25.12.2017.
Obustave iz plate Gradski organ uprave
-11,421.58 KM
22.12.2017.
stanje
38,935.92 KM
22.12.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,555.57 KM
22.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge telekoma i nabavka materijala)
-4,133.98 KM
22.12.2017.
prihod
+43,312.69 KM
21.12.2017.
stanje
50,506.76 KM
21.12.2017.
prihod
+36,118.71 KM
21.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - struja grada
-40,000.00 KM
20.12.2017.
stanje
51,512.37 KM
20.12.2017.
prihod
+27,771.31 KM
20.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge električne energije i pošte)
-9,074.76 KM
20.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona, električne energije i pošte)
-2,120.17 KM
20.12.2017.
Obustave iz plate - oktobar 2017. godine
-17,581.99 KM
19.12.2017.
stanje
46,861.02 KM
19.12.2017.
prihod
+41,296.35 KM
19.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
19.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci
-630.40 KM
19.12.2017.
Registracija automobila
-1,130.50 KM
19.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dnevnice
-475.14 KM
19.12.2017.
Obustave sa plata - oktobar 2017. godine
-24,408.96 KM
18.12.2017.
stanje
36,620.08 KM
18.12.2017.
prihod
+38,872.94 KM
18.12.2017.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-27,911.00 KM
18.12.2017.
Platni promet - naknada za vođenje bankovnih računa
-400.00 KM
18.12.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Tavla klub
-300.00 KM
18.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo
-21.00 KM
15.12.2017.
stanje
49,186.99 KM
15.12.2017.
prihod
+30,411.09 KM
15.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-7,783.00 KM
15.12.2017.
JU Stanouprava - hitne intervencije na zgradama
-5,000.00 KM
15.12.2017.
Povrat sredstava za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
-20,000.00 KM
15.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-80.00 KM
15.12.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice - putni troškovi
-1,000.00 KM
15.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za sanaciju štete od elementarnih nepogoda građanima sa područja: MZ Jezero -Srbljani, MZ Izačić, MZ Sokolac, MZ Kamenica, MZ Žegar, MZ Brekovica
-9,115.00 KM
14.12.2017.
stanje
105,965.42 KM
14.12.2017.
prihod
+39,573.13 KM
14.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.00 KM
14.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-38,120.28 KM
14.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - sudske takse
-22.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-441.73 KM
14.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć u sanaciji štete uslijed nevremena Mašić Redžep
-500.00 KM
14.12.2017.
Dobavljači - usluge arhiva, usluge nabavka materijala za rad i drugo
-7,929.27 KM
14.12.2017.
Gradski organ uprave - obustave na plaću
-14,813.28 KM
13.12.2017.
stanje
137,190.52 KM
13.12.2017.
prihod
+42,148.27 KM
13.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta septembar 2017. godine
-40,000.00 KM
13.12.2017.
Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juli 2017. godine
-31,791.47 KM
13.12.2017.
Dobavljači - usluge nabavke za izbore u MZ
-531.90 KM
13.12.2017.
Tekući grant za udruženja ( Nogometni savez USK-a i Udruženje MOGULI)
-1,050.00 KM
12.12.2017.
stanje
82,326.72 KM
12.12.2017.
prihod
+81,288.74 KM
12.12.2017.
Obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda (2013. godina) - JU Zavod za prostorno uređenje
-14,400.74 KM
12.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
12.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,024.20 KM
11.12.2017.
stanje
92,419.46 KM
11.12.2017.
prihod
+53,844.38 KM
11.12.2017.
Stipendije, alimentacije, sudska izvršenja i obustave
-20,567.54 KM
11.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-362.80 KM
11.12.2017.
Dobavljači - usluga priključka električne energije, tekući izdaci
-3,067.50 KM
11.12.2017.
Memorandum Vijeće učenika - JU Mješovita srednja škola
-400.00 KM
11.12.2017.
Učešće Grada u projektu MEG
-3,744.33 KM
11.12.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po Sporazumu kupovina poslovnog prostora MZ Hatinac
-10,492.15 KM
11.12.2017.
Tekući grant za udruženja - Karate klub Bihać, Žene sa Une
-600.00 KM
11.12.2017.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
08.12.2017.
prihod
+49,101.87 KM
08.12.2017.
PDV za novembar 2017. godine
-3,791.00 KM
07.12.2017.
stanje
63,334.76 KM
06.12.2017.
stanje
74,411.41 KM
06.12.2017.
prihod
+21,243.93 KM
06.12.2017.
Doprinosi i porezi - obaveze iz prethodnog perioda ( septembar,oktobar, novembar 2015, septembar i oktobar 2016) - po Sporazumu sa Poreznom upravom
-32,320.58 KM
05.12.2017.
stanje
30,338.96 KM
05.12.2017.
prihod
+44,072.45 KM
05.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
04.12.2017.
stanje
47,440.53 KM
04.12.2017.
prihod
+27,713.56 KM
04.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumu
-27,770.70 KM
04.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-778.99 KM
04.12.2017.
Naknada za volontere i komisije
-15,571.94 KM
04.12.2017.
Civilna zaštita - registracija auta
-693.50 KM
01.12.2017.
stanje
30,433.01 KM
01.12.2017.
prihod
+137,402.14 KM
01.12.2017.
Otplate domaćeg pozajmljivanja - glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-2,212.80 KM
30.11.2017.
stanje
23,330.68 KM
30.11.2017.
prihod
+28,672.43 KM
30.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
30.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači usluga pošta
-1,570.10 KM
29.11.2017.
prihod
+206,125.36 KM
29.11.2017.
Naknada Gradskim vijećnicima - paušal za maj 2017. godina i naknade i komisije 10.sjednica
-22,862.00 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Gradski organ uprave i Gradsko pravobranilaštvo
-190,983.15 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Centar za socijalni rad
-26,291.00 KM
28.11.2017.
stanje
51,043.47 KM
27.11.2017.
stanje
36,503.79 KM
27.11.2017.
prihod
+44,774.68 KM
27.11.2017.
Parlamentarne političke partije - obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
27.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,235.00 KM
24.11.2017.
stanje
30,751.41 KM
24.11.2017.
prihod
+34,255.28 KM
24.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (po Sporazumu) - usluge asfaltiranja
-22,222.22 KM
24.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-6,280.68 KM
23.11.2017.
stanje
41,019.11 KM
23.11.2017.
prihod
+28,661.65 KM
23.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,443.74 KM
23.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,185.61 KM
23.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Liga antifašista jugoistočne Evrope - organizacija akademija
-300.00 KM
22.11.2017.
stanje
33,345.89 KM
22.11.2017.
prihod
+38,568.74 KM
22.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - asfaltiranje
-20,000.00 KM
22.11.2017.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
22.11.2017.
Tekuća rezerva - Hrnjić Edita
-200.00 KM
22.11.2017.
Dobavljači (usluge popravka u Civilnoj zaštiti i usluge kopiranja)
-695.52 KM
21.11.2017.
stanje
52,023.58 KM
21.11.2017.
prihod
+29,072.31 KM
21.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
21.11.2017.
Doprinosi na platu
-15,000.00 KM
20.11.2017.
stanje
69,341.84 KM
20.11.2017.
prihod
+25,867.94 KM
20.11.2017.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,647.63 KM
20.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-238.00 KM
20.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - taksa za sud
-21.00 KM
20.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
20.11.2017.
Povrat uplaćenih sredstava procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
20.11.2017.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda po sporazumu, usluge projektovanja)
-5,328.02 KM
20.11.2017.
Kamata kratkoročni kredit
-3,751.55 KM
20.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima-kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama 1
-200.00 KM
17.11.2017.
stanje
53,739.36 KM
17.11.2017.
prihod
+35,423.50 KM
17.11.2017.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnih godina (2015)
-373.59 KM
17.11.2017.
Tekući grant za omladinske projekte - Vijeće učenika
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - tekuća godina (usluge stručne literature, usluge vještačenja)
-1,113.43 KM
17.11.2017.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-17,165.00 KM
17.11.2017.
Registracija automobila
-369.00 KM
16.11.2017.
stanje
70,310.30 KM
16.11.2017.
prihod
+41,138.46 KM
16.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
16.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-34,803.80 KM
16.11.2017.
Dobavljači (usluge održavanja kopirnih aparata i nabavka opreme)
-2,905.60 KM
15.11.2017.
stanje
68,937.23 KM
15.11.2017.
prihod
+45,147.30 KM
15.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - dobavljači (usluga arhiva, stručna literatura)
-525.00 KM
15.11.2017.
Tekuće grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-5,330.00 KM
15.11.2017.
Organ uprave - doprinosi za platu
-27,541.98 KM
15.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona)
-377.25 KM
15.11.2017.
JP Aerodrom Bihać - obaveze iz prethodnog perioda - 2016
-10,000.00 KM
14.11.2017.
stanje
104,149.91 KM
14.11.2017.
prihod
+46,878.81 KM
14.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i usluga održavanja rasvjete)
-22,000.00 KM
14.11.2017.
Naknada za rad Gradskim vijećnicima - sredstva za liječenje Dalal Omerović
-6,085.46 KM
14.11.2017.
Obustave - plate uposlenika
-28,945.62 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge vode za Mjesne zajednice (2012-2015) i usluge odvoza smeća 2015. i dio 2016.godina)
-20,290.77 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz tekućeg perioda (usluge popravka automobila, usluga podrška projekta Una regata)
-4,769.64 KM
13.11.2017.
stanje
53,670.00 KM
13.11.2017.
prihod
+104,023.83 KM
13.11.2017.
Dobavljači (usluga popravka automobila, nabavka materijala, nabavka goriva, struja zgrade, struja Postrojenje u Velhovu, usluge telefona, poštanske usluge)
-28,543.92 KM
13.11.2017.
Organ uprave- obustave na platu
-20,000.00 KM
13.11.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - povrat više uplaćenih prihoda procjena vrijednosti
-5,000.00 KM
10.11.2017.
stanje
52,344.28 KM
10.11.2017.
prihod
+53,231.63 KM
10.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - topli obrok za juni 2017. godine
-2,913.14 KM
10.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juni 2017. godine
-2,031.60 KM
10.11.2017.
Organ uprave - topli obrok za juni 2017. godine
-31,376.76 KM
10.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za juni 2017. godine
-194.81 KM
10.11.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice
-1,400.00 KM
10.11.2017.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu - NK Brekovica
-5,000.00 KM
10.11.2017.
Tutić Mirsad - Tekući grant za poljoprivredu - saniranje štete
-500.00 KM
10.11.2017.
Dobavljači - usluge objave, servis vozila
-2,289.60 KM
10.11.2017.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-6,000.00 KM
10.11.2017.
Tekuća rezerva - Okanović Safet
-200.00 KM
09.11.2017.
stanje
74,560.22 KM
09.11.2017.
prihod
+30,581.01 KM
09.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
09.11.2017.
Dobavljači (usluge štampanja, ultra dopune)
-596.15 KM
09.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima - kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama I
-1,800.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
08.11.2017.
stanje
82,934.61 KM
08.11.2017.
prihod
+50,311.11 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-4,159.83 KM
08.11.2017.
PDV prijava za oktobar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - tekuće obaveze (nabavka opreme za inspekciju, stručna literatura - pravobranilaštvo, oprema za arhivu)
-2,052.25 KM
08.11.2017.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za sport- NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za kulturu - Kulturni centar - Bihaćko ljeto
-5,000.00 KM
08.11.2017.
JU Veterinarska stanica- obaveze iz prethodnog perioda - 2014.godina - nabavka automobila
-5,000.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. i 2015. godina (uvođenje sistema financijskog upravljanja i kontrole, usluge izrade urbanističkog plana, izgradnja infrastrukture MZ)
-12,970.35 KM
08.11.2017.
Plata Organ uprave - obustave
-4,712.07 KM
07.11.2017.
stanje
48,804.11 KM
07.11.2017.
prihod
+35,380.50 KM
07.11.2017.
Isplata gotovine - ček
-1,000.00 KM
07.11.2017.
Tekuća rezerva - Nermin Bakrač
-250.00 KM
06.11.2017.
stanje
67,565.07 KM
06.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
06.11.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - financiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-7,812.00 KM
06.11.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije
-6,850.00 KM
06.11.2017.
Kamate na direktno pozajmljivanje - dugoročni kredit
-40,512.40 KM
06.11.2017.
Usluge za stručno obrazovanje
-2,272.50 KM
06.11.2017.
Organ uprave -obustave plata
-7,795.01 KM
03.11.2017.
stanje
61,865.69 KM
03.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
03.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnih perioda - usluge asfaltiranja
-34,444.44 KM
03.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sudska taksa
-50.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-3,905.00 KM
03.11.2017.
Organ uprave - obustave sa plata uposlenika
-10,029.78 KM
03.11.2017.
Tekući izdaci - stručno usavršavanje - obaveze iz prethodnog perioda
-405.00 KM
03.11.2017.
Tekuća rezerva - Boško Drljača
-200.00 KM
02.11.2017.
stanje
45,292.89 KM
02.11.2017.
prihod
+50,275.08 KM
02.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
02.11.2017.
Naknada - disciplinska komisija
-184.78 KM
02.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženje logoraša
-300.00 KM
02.11.2017.
Tekući izdaci - registracija automobila
-467.50 KM
01.11.2017.
stanje
101,971.38 KM
01.11.2017.
prihod
+43,503.33 KM
01.11.2017.
Izdaci za otplatu dugova - glavnica - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
31.10.2017.
stanje
58,869.02 KM
31.10.2017.
prihod
+43,102.36 KM
31.10.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
30.10.2017.
stanje
40,725.08 KM
30.10.2017.
prihod
+39,843.94 KM
30.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda po Sporazumu - usluge asfaltiranja
-20,700.00 KM
30.10.2017.
Isplata gotovine - ček - putni troškovi
-1,000.00 KM
27.10.2017.
stanje
323,983.98 KM
27.10.2017.
prihod
+37,081.00 KM
27.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - plata za juli 2017. godine
-25,244.63 KM
27.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - plata za juli 2017. godine
-42,980.00 KM
27.10.2017.
Organ uprave - plata za juli 2017. godine
-207,071.74 KM
27.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- plata za juli 2017. godine
-9,802.95 KM
27.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KB Ljutoč - korištenje sale
-720.00 KM
27.10.2017.
Doprinosi po Sporazumu porezna uprava - obaveze 2015. i 2016. godina
-31,320.58 KM
27.10.2017.
Tekuća rezerva - Alivuk Sabit
-200.00 KM
27.10.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
26.10.2017.
stanje
83,274.68 KM
26.10.2017.
prihod
+249,421.60 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-7,174.61 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika- sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,537.69 KM
25.10.2017.
stanje
31,900.36 KM
25.10.2017.
prihod
+51,948.94 KM
25.10.2017.
Civilna zaštita - tekući izdaci - dobavljači
-574.62 KM
24.10.2017.
stanje
191,850.28 KM
24.10.2017.
prihod
+27,827.62 KM
24.10.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi za PIO
-87,510.55 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-85.99 KM
24.10.2017.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-347.70 KM
24.10.2017.
Gradsko vijeće - naknade, klubovi, komisija 9. sjednica, paušal za april 2017. godine
-20,782.90 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-25,316.17 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-25,482.45 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-15,000.00 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,221.78 KM
24.10.2017.
UIO - takse Uvjerenje za apliciranje na projekte
-30.00 KM
23.10.2017.
stanje
73,626.75 KM
23.10.2017.
prihod
+195,449.88 KM
23.10.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
23.10.2017.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.25 KM
23.10.2017.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-1,516.56 KM
23.10.2017.
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - priključak električne energije Plandište
-22,000.00 KM
23.10.2017.
Tekuća rezerva - Samardžić Suvad i Džanić Senija
-700.00 KM
23.10.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,630.90 KM
23.10.2017.
Dobavljač - pretplata za internet stranicu
-150.64 KM
20.10.2017.
stanje
139,187.43 KM
20.10.2017.
prihod
+48,380.78 KM
20.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda 2013,2014 i 2015. godine - usluge projektovanja
-10,968.75 KM
20.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
20.10.2017.
Tekuća rezerva - (Halkić Alen i Hadžić Ajka)
-700.00 KM
20.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez (redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje rada sportskih klubova)
-31,425.53 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - obaveze iz 2016. godine - nagrađivanje vrhunskog sportiste
-30,000.00 KM
20.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
20.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala )
-546.65 KM
19.10.2017.
stanje
55,331.19 KM
19.10.2017.
prihod
+136,710.59 KM
19.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,763.35 KM
19.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
19.10.2017.
Tekući izdaci - takse
-35.00 KM
19.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,056.00 KM
18.10.2017.
stanje
100,678.57 KM
18.10.2017.
prihod
+30,611.82 KM
18.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- tekući izdaci - sudski troškovi
-21.00 KM
18.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-373.32 KM
18.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
18.10.2017.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-11,911.38 KM
18.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,256.00 KM
18.10.2017.
Tekući grant za javne kuhinje - Imaret i Merhamet
-12,000.00 KM
18.10.2017.
Registracija automobila
-397.50 KM
17.10.2017.
stanje
40,414.08 KM
17.10.2017.
prihod
+61,781.24 KM
17.10.2017.
Tekući izdaci - mjesečna naknada za bankarske usluge
-400.00 KM
17.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,116.75 KM
16.10.2017.
stanje
72,907.02 KM
16.10.2017.
prihod
+33,022.76 KM
16.10.2017.
Doprinosi za zdravstvo - Organ uprave
-62,779.21 KM
16.10.2017.
Izdavanje uvjerenja Uprava za indirektno oporezivanje - takse
-30.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za udruženja- odlazak na Svjetsko prvenstvo judo klub Una
-500.00 KM
16.10.2017.
Dobavljač - usluge štampe
-1,157.49 KM
16.10.2017.
Usluge za stručno obrazovanje - seminar
-450.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-599.00 KM
13.10.2017.
stanje
66,590.44 KM
13.10.2017.
prihod
+64,049.98 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci - usluga električne energije za PPO Velhovo
-10,742.17 KM
13.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - JU Stanouprava - 2014. godina
-1,846.90 KM
13.10.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Karate Klub - odlazak na Svjetsko prvenstvo
-500.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-10,000.00 KM
13.10.2017.
Subvencije za boračku zgradu STO 2
-400.00 KM
13.10.2017.
Tekući grant neprofitnim organizacijama - JU Stanouprava redovna djelatnost
-33,268.33 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-976.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
13.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala)
-546.65 KM
12.10.2017.
stanje
104,361.53 KM
12.10.2017.
prihod
+50,172.23 KM
12.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - tekući izdatci -usluge fizičkog obezbijeđenja, usluge održavanja informatičkog programa
-7,656.80 KM
12.10.2017.
Tekući grant za mlade - Memorandum - rad vijeća učenika
-800.00 KM
12.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
12.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava - porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,657.02 KM
12.10.2017.
Organ uprave - doprinosi na platu
-28,323.19 KM
12.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,036.00 KM
12.10.2017.
Dobavljači - tekući izdatci - usluge telefona, električna energije, nabavka goriva, dnevne štampe, kancelarijski materijal
-14,470.31 KM
11.10.2017.
stanje
72,508.45 KM
11.10.2017.
prihod
+94,156.86 KM
11.10.2017.
Dobavljač - usluga isporuke pošte
-5,278.85 KM
11.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - Službeni list
-1,986.70 KM
11.10.2017.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,235.00 KM
11.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,060.10 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-2,262.59 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za maj 2017. godine
-2,956.47 KM
11.10.2017.
Organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za maj 2017. godine
-38,209.52 KM
11.10.2017.
Dobavljači - usluge popravka aparata za printanje
-314.55 KM
11.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Kajak i Arka
-1,000.00 KM
10.10.2017.
stanje
50,750.23 KM
10.10.2017.
prihod
+58,727.05 KM
10.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,076.00 KM
10.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-35,892.83 KM
09.10.2017.
stanje
61,213.17 KM
09.10.2017.
prihod
+50,103.18 KM
09.10.2017.
Nabavka materijala - matične knjige
-2,869.73 KM
09.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - nabavka ogrijeva
-2,888.20 KM
09.10.2017.
PDV za septembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.10.2017.
Kamata - dugoročni kredit
-42,421.99 KM
09.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljač - usluge građenja
-5,000.00 KM
09.10.2017.
Podizanje gotovine - ček
-2.00 KM
09.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,095.20 KM
09.10.2017.
Tekući grant za humanitarne i vjerske zajednice - Crveni križ
-500.00 KM
06.10.2017.
prihod
+60,026.29 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - štampa
-2,000.00 KM
06.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-42,722.93 KM
06.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženja Behar i Una
-1,000.00 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - Uplata za poslovni prostor MZ Hatinac - Kombiteks
-10,492.15 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva / povrat sredstava porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,000.00 KM
06.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,000.20 KM
06.10.2017.
Naknada Gradsko vijeće - obaveze iz prethodnog perioda
-1,055.00 KM
05.10.2017.
stanje
129,335.03 KM
05.10.2017.
prihod
+32,980.58 KM
05.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać - plata za juni 2017. godine
-32,000.00 KM
05.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-14,922.85 KM
05.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava / porez na promet nepokretnosti sporazum
-40,000.00 KM
05.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci / popravak automobila
-474.80 KM
05.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-935.60 KM
04.10.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za liječenje, Mirsada Džananović
-200.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KK Bihać
-550.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,044.00 KM
?>