Stanje računa

na dan 25.12.2020. godine iznosi 52,883.80 KM
na dan 25.12.2020. godine iznosi 33,559.63 KM
na dan 24.12.2020. godine iznosi 5,120.33 KM (Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - tekući izdaci) 15,355.25 KM (Dobavljači - tekući izdaci) ukupno: 20,475.58 KM
25.12.2020.
stanje
52,883.80 KM
25.12.2020.
prihod
+33,559.63 KM
24.12.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - tekući izdaci
-5,120.33 KM
24.12.2020.
Dobavljači - tekući izdaci
-15,355.25 KM
24.11.2020.
stanje
39,600.56 KM
24.11.2020.
prihod
+35,101.97 KM
23.11.2020.
Prenos sredstva - uređenje odvodnog kanala Velhovo
-22,500.00 KM
23.11.2020.
Prenos sredstva na revolving
-40,000.00 KM
18.11.2020.
stanje
72,309.60 KM
18.11.2020.
prihod
+30,430.88 KM
17.11.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-8,910.40 KM
11.11.2020.
stanje
53,272.15 KM
11.11.2020.
prihod
+49,555.22 KM
10.11.2020.
stanje
58,432.22 KM
10.11.2020.
prihod
+58,381.17 KM
10.11.2020.
Učešće Grada u projektu "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja"
-47,081.32 KM
09.11.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - ZKP
-10,000.00 KM
09.11.2020.
Topli obrok (Gradski organ uprave, Pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad)
-41,504.27 KM
05.11.2020.
stanje
51,641.43 KM
05.11.2020.
prihod
+49,588.32 KM
04.11.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - dugoročni kredit
-142,873.18 KM
03.11.2020.
stanje
72,089.36 KM
03.11.2020.
prihod
+51,055.32 KM
02.11.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
30.10.2020.
stanje
31,075.44 KM
30.10.2020.
prihod
+29,555.32 KM
29.10.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda - sporazumi
-30,000.00 KM
29.10.2020.
RTV Bihać - sufinansiranje rada i obaveze iz prethodnog perioda
-31,810.98 KM
27.10.2020.
stanje
43,863.20 KM
27.10.2020.
prihod
+39,362.80 KM
26.10.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-28,665.16 KM
26.10.2020.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači - tekući izdaci
-4,373.96 KM
26.10.2020.
Gradski sportski savez (sufinansiranje rada sportskih klubova, redovna djelatnost, sufinanciranje nastupa na evropskim prvenstvima, finansiranje školskih dvorana)
-36,026.00 KM
26.10.2020.
Povrat namjenskih neutrošenih sredstva Ministarstva poljoprivrede USK-a
-17,300.01 KM
26.10.2020.
Financijska podrška "Roditeljska kuća Srce za djecu Sarajevo"
-5,000.00 KM
22.10.2020.
stanje
38,888.86 KM
22.10.2020.
prihod
+35,235.59 KM
21.10.2020.
Dobavljači - Zavod za prostorno uređenje
-23,870.00 KM
16.10.2020.
stanje
37,950.96 KM
16.10.2020.
prihod
+32,779.12 KM
15.10.2020.
Dobavljači - Zavod za prostorno uređenje
-20,000.00 KM
15.10.2020.
JU Centar za socijalni rad - refundacija porodiljne naknade
-1,788.74 KM
15.10.2020.
JU Centar za socijalni rad - troškovi suda po rješenju
-348.36 KM
15.10.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.00 KM
13.10.2020.
stanje
148,551.30 KM
13.10.2020.
prihod
+139,555.35 KM
12.10.2020.
Dobavljači (usluge elektroprivrede, nabavka kacelarijskog materijala i materijala za čišćenje, usluge pošte, usluge fizičkog obezbjeđenja, usluge pregleda ppp aparata, usluge revizije projekta, premije osiguranja, usluge ispitivanja površinskih vod
-75,884.87 KM
12.10.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje (priključci na EE mrežu)
-6,707.61 KM
05.10.2020.
stanje
46,875.04 KM
05.10.2020.
prihod
+45,995.32 KM
02.10.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - glavnica 10/2020
-118,181.82 KM
01.10.2020.
stanje
23,057.77 KM
01.10.2020.
prihod
+22,156.35 KM
30.09.2020.
Javna rasveta
-28,294.64 KM
30.09.2020.
Dobavljači - rate po sporazumu
-30,000.00 KM
29.09.2020.
stanje
54,153.66 KM
29.09.2020.
prihod
+35,153.33 KM
28.09.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
24.09.2020.
stanje
31,744.29 KM
24.09.2020.
prihod
+28,563.56 KM
23.09.2020.
Prenos na revolving račun
-100,000.00 KM
22.09.2020.
stanje
31,583.02 KM
22.09.2020.
prihod
+22,764.93 KM
21.09.2020.
stanje
29,463.20 KM
21.09.2020.
prihod
+20,233.31 KM
21.09.2020.
Dobavljači - Vodovod Orašac-Ćelije-Štrbački buk
-20,645.11 KM
18.09.2020.
Dobavljači
-12,284.87 KM
16.09.2020.
stanje
34,898.74 KM
16.09.2020.
prihod
+33,938.22 KM
15.09.2020.
stanje
84,454.52 KM
15.09.2020.
prihod
+70,590.05 KM
15.09.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje (programi UGZ i ceste)
-80,000.00 KM
15.09.2020.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad (usluge fizičkog obezbjeđenja, nabavka materijala, usluge pošte, telefona)
-3,494.00 KM
14.09.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
11.09.2020.
stanje
33,986.21 KM
11.09.2020.
prihod
+33,255.83 KM
10.09.2020.
stanje
30,580.71 KM
10.09.2020.
prihod
+30,220.56 KM
10.09.2020.
Dobavljači Gradski organ uprave i Zavod za prostorno uređenje (informatičke usluge, građevinski radovi, nabavka materijala)
-29,850.33 KM
09.09.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje -dobavljači (program ZKP, program rekonstrukcije i i izgradnje lokalni cesta)
-146,000.00 KM
09.09.2020.
Dobavljači Gradski organ uprave
-59,150.82 KM
09.09.2020.
Topli obrok za 08/2020
-29,666.79 KM
09.09.2020.
Subvencioniranje djela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja
-1,753.80 KM
08.09.2020.
stanje
43,286.12 KM
08.09.2020.
prihod
+42,716.63 KM
07.09.2020.
Kamata- dugoročno zaduženje
-3,219.37 KM
07.09.2020.
Naknade za rad MZ I kvartal 2016. godina i II kvartal 2020. godina
-22,442.82 KM
04.09.2020.
stanje
30,483.89 KM
04.09.2020.
prihod
+30,419.98 KM
03.09.2020.
stanje
33,019.47 KM
03.09.2020.
prihod
+31,898.55 KM
03.09.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - dugoročni kredit-glavnica za 09/2020
-24,691.36 KM
03.09.2020.
Komisije, naknade za vještačenja, skupštine preduzeća
-8,264.20 KM
02.09.2020.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit-glavnica za 09/2020
-118,181.82 KM
31.08.2020.
stanje
49,741.83 KM
31.08.2020.
prihod
+44,051.10 KM
28.08.2020.
stanje
56,218.88 KM
28.08.2020.
prihod
+32,151.33 KM
28.08.2020.
Javna rasvjeta
-34,191.41 KM
28.08.2020.
Sporazumi - obaveze iz prethodnog perioda
-13,008.32 KM
27.08.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
25.08.2020.
stanje
46,639.04 KM
25.08.2020.
prihod
+45,955.33 KM
24.08.2020.
RTV Bihać - sufinansiranje rada
-27,874.85 KM
24.08.2020.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-3,936.13 KM
24.08.2020.
KK Una Sana-nabavka invalidskih kolica za košarku
-3,750.00 KM
24.08.2020.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-3,906.04 KM
24.08.2020.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-1,740.28 KM
18.08.2020.
stanje
55,202.65 KM
18.08.2020.
prihod
+34,232.35 KM
17.08.2020.
Nije bilo plaćanja
-0.00 KM
14.08.2020.
stanje
145,342.58 KM
14.08.2020.
prihod
+49,564.21 KM
13.08.2020.
Dobavljači
-24,846.70 KM
13.08.2020.
Poticaji poljoprivrednoj sjetvi
-11,829.00 KM
11.08.2020.
stanje
70,324.96 KM
11.08.2020.
prihod
+105,297.00 KM
07.08.2020.
Dobavljači
-15,000.00 KM
07.08.2020.
Topli obrok za 07/2020
-37,949.22 KM
07.08.2020.
Poticaji poljoprivrednoj sjetvi
-23,569.22 KM
17.07.2020.
stanje
88,540.62 KM
17.07.2020.
prihod
+22,453.36 KM
16.07.2020.
stanje
94,429.80 KM
16.07.2020.
prihod
+25,353.93 KM
16.07.2020.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-27,777.77 KM
16.07.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.70 KM
16.07.2020.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad
-6,389.68 KM
16.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
16.07.2020.
Sufinansiranje sportskih manifestacija
-1,000.00 KM
16.07.2020.
Tekuća rezerva
-300.00 KM
16.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - usluge projektovanja
-22,000.00 KM
16.07.2020.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-1,700.00 KM
16.07.2020.
Registracija 3 službena vozila
-4,142.54 KM
16.07.2020.
Tekući grant za izdavaštvo
-500.00 KM
15.07.2020.
stanje
114,634.02 KM
15.07.2020.
prihod
+72,894.73 KM
14.07.2020.
stanje
52,393.87 KM
14.07.2020.
prihod
+50,025.14 KM
14.07.2020.
Dobavljači - nabavka obrazaca za potrebe matičnog ureda
-8,018.00 KM
13.07.2020.
Povrat neopravdanih sredstava po Ugovoru br. 01-02-1980/12 Fond za zaštitu okoliša
-26,187.53 KM
13.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
13.07.2020.
Jednokratne pomoći JU Centar za socijalni rad
-500.00 KM
13.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-22,000.00 KM
10.07.2020.
stanje
52,056.26 KM
10.07.2020.
prihod
+51,866.19 KM
09.07.2020.
stanje
83,500.13 KM
09.07.2020.
prihod
+65,831.36 KM
09.07.2020.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU zavod, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar, JU za sport, odmor i rekreaciju
-43,629.10 KM
09.07.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-39,700.96 KM
08.07.2020.
stanje
71,942.73 KM
08.07.2020.
prihod
+66,350.45 KM
08.07.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
08.07.2020.
Ulaganja u vjerske objekte - Medžilis IZ izgradnja zgrade
-15,000.00 KM
08.07.2020.
TZ Grada Bihaća-redovna djelatnost
-10,000.00 KM
08.07.2020.
Kulturni centar - PDV za 06/20
-1,819.00 KM
08.07.2020.
JU za sport, odmor i rekreaciju -PDV za 06/20
-1,410.00 KM
08.07.2020.
Dobavljači - Arhiv USK-a
-3,158.00 KM
08.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
08.07.2020.
Vansudska nagodba
-1,331.40 KM
08.07.2020.
Registracija automobila
-555.56 KM
07.07.2020.
stanje
70,082.64 KM
07.07.2020.
prihod
+50,886.52 KM
07.07.2020.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija - dugoročno i revolving zaduženje
-19,992.71 KM
07.07.2020.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-30,038.32 KM
07.07.2020.
Ulaganja u vjerske objekte-Medžilis IZ -Džemat Vrsta-Turija
-5,000.00 KM
07.07.2020.
Dobavljači - Zavod za prostorno uređenje
-4,965.33 KM
07.07.2020.
PDV za 06/20
-2,994.00 KM
07.07.2020.
PDV za 06/20
-2,994.00 KM
07.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
07.07.2020.
TG za udruženja- Udruženje moto klub Plavi vitezovi II
-500.00 KM
06.07.2020.
stanje
62,818.82 KM
06.07.2020.
prihod
+44,536.13 KM
06.07.2020.
Dobavljači (usluge fizičkog obezhbjeđenja, nabavka materijala, održavanje programa i infor.sistema, održavanje sistema grijanja, odvoz smeća, premije osiguranja, ispitivanje površinskih voda, objave javnih oglasa, nabavka goriva, usluge pranja autom
-34,102.70 KM
06.07.2020.
Zakupi MZ za I i II kvartal 2020
-5,520.00 KM
06.07.2020.
Klub ekstremnih sportova Limit -biciklistički maraton
-3,000.00 KM
06.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
03.07.2020.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-6,000.00 KM
03.07.2020.
Podizanje gotovine
-1,800.00 KM
03.07.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
03.07.2020.
Komisija za tehnički prijem
-13,864.44 KM
02.07.2020.
stanje
69,578.90 KM
02.07.2020.
prihod
+67,650.60 KM
01.07.2020.
Glavnica dugoročnog kredita za 07/2020
-118,181.82 KM
29.06.2020.
stanje
138,022.42 KM
26.06.2020.
stanje
62,274.23 KM
26.06.2020.
prihod
+61,710.59 KM
26.06.2020.
prihod
+137,704.52 KM
26.06.2020.
Topli obrok Gradski organ uprave, JU Zavod, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar, JU za sport, odmor i rekraciju
-61,956.33 KM
25.06.2020.
stanje
51,778.90 KM
25.06.2020.
prihod
+30,799.02 KM
25.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje -Zajednička komunalna potrošnja - javna rasvjeta
-51,215.26 KM
24.06.2020.
stanje
117,245.77 KM
24.06.2020.
prihod
+66,991.07 KM
24.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-30,000.00 KM
24.06.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - uplata po sporazumu
-30,000.00 KM
24.06.2020.
Izdaci za rad komsija Gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vjećnicima
-26,416.38 KM
23.06.2020.
stanje
284,385.88 KM
23.06.2020.
prihod
+134,143.01 KM
23.06.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-90,000.00 KM
23.06.2020.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
23.06.2020.
RTV Bihać - sufinansiranje rada
-27,874.85 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,508.00 KM
23.06.2020.
Gradska galerija - redovna djelatnost
-11,306.50 KM
23.06.2020.
Uplata otpremnine za odlazak u penziju uposlenika Gradskog organa uprave
-8,952.10 KM
23.06.2020.
JU Stanouprava - sanacija krovišta i obnova fasada
-7,655.45 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
23.06.2020.
JP Aerodrom Bihać - redovna djelatnost
-5,000.00 KM
23.06.2020.
JP RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-3,936.13 KM
23.06.2020.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-3,750.00 KM
23.06.2020.
Gradski sportski savez - finansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,500.00 KM
23.06.2020.
Tekući grant za javne kuhinje Imaret i Merhamet
-4,000.00 KM
23.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
23.06.2020.
Komisija - procjena vrijednosti nepokretnosti
-8,154.90 KM
22.06.2020.
stanje
788,709.33 KM
22.06.2020.
prihod
+60,615.40 KM
22.06.2020.
Bruto plate za 05/2020 (Gradski organ uprave i Gradsko Pravobranilaštvo)
-447,779.18 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Zavod za prostorno uređenje
-64,172.72 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Centar za socijalni rad
-48,843.44 KM
22.06.2020.
Bruto plata za 05/2020 - JU Kulturni centar
-16,704.33 KM
22.06.2020.
Bruto plata - JU za sport, odmor i rekreaciju
-26,189.02 KM
22.06.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-33,777.77 KM
22.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-1,000.00 KM
19.06.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.90 KM
19.06.2020.
Lokalna izborna komisija
-2,000.00 KM
23.03.2020.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
23.03.2020.
stanje
0.00 KM
23.03.2020.
prihod
+0.00 KM
13.03.2020.
stanje
79,456.00 KM
13.03.2020.
prihod
+65,322.66 KM
12.03.2020.
Doprinosi za februar 2020. godine
-175,425.32 KM
06.03.2020.
stanje
65,053.25 KM
06.03.2020.
prihod
+58,096.74 KM
05.03.2020.
stanje
83,704.00 KM
05.03.2020.
prihod
+75,453.35 KM
05.03.2020.
Dobavljači (usluga asfaltiranja dijela puta MZ Ružica)
-48,026.24 KM
05.03.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-58,560.68 KM
05.03.2020.
Kamate na pozajmice (dugoroči i kratkoročni kredit)
-20,789.92 KM
04.03.2020.
Otplata domaćim finansijskim institucijama - dugoročno zaduženje
-142,873.18 KM
28.02.2020.
stanje
54,439.15 KM
28.02.2020.
prihod
+54,082.00 KM
27.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
27.02.2020.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda po potpisanim sporazumima
-33,002.02 KM
27.02.2020.
Troškovi parničnog postupka po vansudskoj nagodbi
-3,174.67 KM
21.02.2020.
stanje
66,533.84 KM
21.02.2020.
prihod
+64,031.54 KM
20.02.2020.
Gradski sportski savez - financiranje klubova, redovna djelatnost i financiranje školskih dvorana
-34,026.00 KM
20.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - program ZKP-a
-1,000.00 KM
20.02.2020.
Učešće Grada u MEG Projektu
-6,000.00 KM
20.02.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-2,829.12 KM
20.02.2020.
Dobavljači - obilježavanje Dana Grada
-1,050.35 KM
20.02.2020.
Povrati javnih prihoda po rješenjima
-1,513.63 KM
18.02.2020.
stanje
79,408.77 KM
18.02.2020.
prihod
+58,019.30 KM
17.02.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-2,793.47 KM
17.02.2020.
Usluge bankarskog i platnog prometa
-400.00 KM
17.02.2020.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-9,090.90 KM
13.02.2020.
stanje
74,981.86 KM
13.02.2020.
prihod
+74,519.22 KM
12.02.2020.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda JU Zavod za prostorno uređenje po sporazumu
-38,299.75 KM
12.02.2020.
Program ZKP
-10,000.00 KM
12.02.2020.
Doprinosi 01/2020 ( zapošljavanje, porez, prirodne i druge nesreće, benificirani)
-29,615.39 KM
12.02.2020.
Dobavljači - tekuće obaveze JU Zavod za prostorno uređenje
-2,584.86 KM
11.02.2020.
stanje
80,962.64 KM
11.02.2020.
prihod
+74,519.22 KM
10.02.2020.
stanje
108,591.07 KM
10.02.2020.
prihod
+94,034.24 KM
10.02.2020.
Doprinosi - Gradski organ uprave (PIO i zdravstvo) 01/2020
-145,888.63 KM
10.02.2020.
PDV - JU Kulturni centar
-2,748.00 KM
07.02.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - (usluga rekonstrukcija rasvjete)
-12,497.50 KM
07.02.2020.
Dobavljači (usluge održavanja i kopiranja, održavanje klima uređaja, fizičko obezbjeđenje, održavanje grijanja)
-14,485.50 KM
07.02.2020.
Kamate - (kredit)
-3,537.12 KM
07.02.2020.
Topli obrok za 01/2020 (Gradski ogran uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar)
-41,126.70 KM
07.02.2020.
Topli obrok za 01/2020 (Gradski ogran uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad, JU Kulturni centar)
-41,126.70 KM
03.02.2020.
stanje
41,083.33 KM
03.02.2020.
prihod
+39,200.78 KM
31.01.2020.
Otplate domaćim finansijskim institucijama - glavnica 02/2020
-142,873.18 KM
31.01.2020.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
29.01.2020.
stanje
51,665.47 KM
29.01.2020.
prihod
+48,294.03 KM
28.01.2020.
stanje
77,725.73 KM
28.01.2020.
prihod
+27,630.64 KM
28.01.2020.
Javna rasvjeta
-64,354.29 KM
28.01.2020.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - (usluga pošte)
-10,000.00 KM
27.01.2020.
stanje
64,680.84 KM
27.01.2020.
prihod
+38,816.26 KM
27.01.2020.
Dobavljači
-14,585.75 KM
24.01.2020.
Dobavljači - (pretplata Službeni list)
-460.00 KM
21.01.2020.
stanje
45,535.46 KM
21.01.2020.
prihod
+44,639.12 KM
20.01.2020.
stanje
85,553.31 KM
20.01.2020.
prihod
+82,954.81 KM
20.01.2020.
RTV Bihać - redovna djelatnost
-27,874.85 KM
20.01.2020.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-39,663.13 KM
20.01.2020.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-3,750.00 KM
20.01.2020.
Crveni križ Bihać - Tekući grant za humanitarne i vjerske organizacije
-1,150.70 KM
20.01.2020.
JU Centar za socijalni rad - uplata jednokratne pomoći
-800.00 KM
20.01.2020.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-286.20 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - sufinanciranje rada sportskih klubova
-25,508.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - obaveze uz prethodnog perioda
-15,000.00 KM
17.01.2020.
JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-11,306.50 KM
17.01.2020.
JU Gradska galerija - izdavanje monografije Grada Bihaća
-10,000.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - financiranje dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,500.00 KM
17.01.2020.
Gradski sportski savez - edukacija i stipendije uspješnih sportista
-1,500.00 KM
17.01.2020.
Naknade, paušali, komisije 34. 35. i 36. sjednica GV Bihać
-22,419.84 KM
17.01.2020.
Dobavljači - usluga revizija istraživanje termalnih voda Gata
-2,340.00 KM
16.01.2020.
stanje
99,190.84 KM
16.01.2020.
prihod
+99,082.29 KM
15.01.2020.
stanje
88,356.55 KM
15.01.2020.
prihod
+88,252.96 KM
15.01.2020.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole 12/19
-20,248.00 KM
15.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-68,000.00 KM
14.01.2020.
stanje
180,625.14 KM
14.01.2020.
prihod
+100,355.46 KM
14.01.2020.
JU za sport, odmor i rekreaciju - komunalije, renta i sklonište za rekonstrukcija i dogradnju SD Luke
-165,521.55 KM
14.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,000.00 KM
13.01.2020.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
13.01.2020.
Obaveze iz prethodnog perioda - poticaji poljoprivreda 2015. i 2016. godina
-13,325.35 KM
10.01.2020.
stanje
92,183.86 KM
10.01.2020.
prihod
+57,462.52 KM
09.01.2020.
Doprinosi za plaću 12/19
-80,000.00 KM
09.01.2020.
Kamata za kredit 12/19
-3,592.29 KM
09.01.2020.
PDV za decembar 2019. godinu
-3,099.00 KM
09.01.2020.
Dobavljači
-13,478.96 KM
06.01.2020.
stanje
192,582.95 KM
06.01.2020.
prihod
+44,657.34 KM
03.01.2020.
Glavnica kredita za januar 2020. godine
-142,873.18 KM
27.12.2019.
stanje
53,872.90 KM
27.12.2019.
prihod
+52,555.65 KM
26.12.2019.
JU Za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-19,399.40 KM
26.12.2019.
JU Za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-4,723.90 KM
26.12.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju- nabavka softvera za trezorsko poslovanje
-4,500.00 KM
26.12.2019.
JU Za sport odmor i rekreaciju - sredstva Federalnog ministarstva kulture i sporta
-10,000.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-28,668.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - nabavka softvera za trezorsko poslovanje
-4,500.00 KM
26.12.2019.
JU Kulturni centar - rekonstrukcija krovišta
-5,000.00 KM
26.12.2019.
NK Jedinstvo
-11,500.00 KM
26.12.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljači (po sporazumima)
-26,390.93 KM
26.12.2019.
Jednokratne pomoći u svrhu otklanjanja šteta na materijalnim dobrima izazvanih djelovanjem prirodne nesreće
-53,438.20 KM
23.12.2019.
stanje
28,805.05 KM
23.12.2019.
prihod
+28,558.36 KM
20.12.2019.
Bruto plata JU Zavod za prostorno uređenje 11/19 i JU Centar za socijalni rad11/19
-117,772.09 KM
20.12.2019.
Bruto plata Gradski organ uprave 11/19 i Gradsko pravobranilaštvo 11/19
-466,330.53 KM
20.12.2019.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vjećnicima
-19,356.06 KM
11.12.2019.
stanje
71,052.21 KM
11.12.2019.
prihod
+70,546.74 KM
10.12.2019.
stanje
62,252.16 KM
10.12.2019.
prihod
+49,209.75 KM
10.12.2019.
Dio doprinosa PIO za 12/2019
-23,263.91 KM
10.12.2019.
Topli obrok za 11/2019 (Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje , JU Centar za socijalni rad)
-38,482.78 KM
09.12.2019.
stanje
70,515.43 KM
09.12.2019.
prihod
+64,632.49 KM
09.12.2019.
Izdaci za rad komisija - komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-11,604.24 KM
09.12.2019.
JP "Aerodrom" - redovna djelatnost
-5,000.00 KM
09.12.2019.
Program poticaja privredi
-9,600.00 KM
09.12.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
09.12.2019.
Tekući grant za javne kuhinje (Imaret i Merhamet)
-12,000.00 KM
09.12.2019.
PDV za 11/2019
-3,098.00 KM
09.12.2019.
PDV za 11/2019
-3,098.00 KM
09.12.2019.
JU CSR -subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga
-845.28 KM
09.12.2019.
Dobavljači
-5,325.50 KM
06.12.2019.
stanje
89,710.83 KM
06.12.2019.
prihod
+70,039.76 KM
06.12.2019.
Dobavljači - uređenje vodotoka Velika Jaruga
-50,739.26 KM
06.12.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-15,000.00 KM
06.12.2019.
Sanacija nacionalnog spomenika BiH - Kapetanove kule
-10,000.00 KM
06.12.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda- JU Zavod za prostorno uređenje
-5,466.58 KM
06.12.2019.
Dobavljači (usluge printanja, mjerenje električnog zračenja, registracija automobila)
-2,622.05 KM
05.12.2019.
stanje
35,468.23 KM
05.12.2019.
prihod
+34,841.41 KM
05.12.2019.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-25,000.00 KM
05.12.2019.
Dobavljači (usluge električne energije, pošte, nabavka kancelarijskog materijala, komunalne usluge, nabavka goriva, usluge održavanja kotlovnice, registracija auta, servis
-58,811.86 KM
04.12.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-kredit 2013. godina
-118,181.82 KM
04.12.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-kredit 2019. godina
-24,691.36 KM
03.12.2019.
stanje
143,500.00 KM
03.12.2019.
prihod
+38,429.62 KM
02.12.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. godina
-30,000.00 KM
02.12.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
02.12.2019.
MZ - pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
-3,578.75 KM
02.12.2019.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje
-1,571.37 KM
27.11.2019.
stanje
19,564.75 KM
27.11.2019.
prihod
+25,502.29 KM
26.11.2019.
Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje
-239,012.01 KM
26.11.2019.
JU Dječiji vrtić - uplata rate po sporazumu
-5,000.00 KM
26.11.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - program razvoja turizma
-5,000.00 KM
26.11.2019.
Eksproprijacija zemljišta
-8,088.20 KM
26.11.2019.
Povrat više uplaćenih sredstva
-4,920.12 KM
26.11.2019.
Dobavljači (nabavka materijala, usluge reklama)
-8,906.96 KM
26.11.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda
-1,646.59 KM
20.11.2019.
stanje
49,429.44 KM
20.11.2019.
prihod
+48,565.85 KM
19.11.2019.
Dobavljači (Uređenje parkovne površine-Midžića mahala)
-108,507.82 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
19.11.2019.
Sanacija krovišta Umjetničke škole
-10,000.00 KM
19.11.2019.
TZ Bihać - program razvoja turizma
-10,000.00 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
19.11.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
19.11.2019.
Gradski sporstki savez - financiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,566.80 KM
19.11.2019.
Trezor F BiH- obrasci za Matični ured
-2,352.00 KM
19.11.2019.
Komisije Graskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-29,248.03 KM
11.11.2019.
stanje
68,451.09 KM
11.11.2019.
prihod
+68,310.77 KM
08.11.2019.
stanje
93,243.94 KM
08.11.2019.
prihod
+69,679.40 KM
08.11.2019.
Dobavljači - usluge realizacije programa JU Zavod za prostorno uređenje
-73,579.02 KM
08.11.2019.
Naknada za rad MZ ( I kvartal 2015 i II kvartal 2019)
-19,524.60 KM
07.11.2019.
stanje
48,835.39 KM
07.11.2019.
prihod
+48,484.82 KM
07.11.2019.
Transfer za prevoz učenika - Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-22,157.85 KM
07.11.2019.
PDV prijava
-3,113.00 KM
06.11.2019.
stanje
43,901.22 KM
06.11.2019.
prihod
+42,901.22 KM
06.11.2019.
Dobavljači (usluge materijalan, osiguranja, nabavka goriva, štampanja i printanja, dnevna štampa, reklame, izrada BPKN)
-43,550.65 KM
05.11.2019.
stanje
95,590.82 KM
05.11.2019.
prihod
+85,075.85 KM
05.11.2019.
Topli obrok za 10/19 Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za socijalni rad
-58,601.73 KM
05.11.2019.
Dobavljači (usluge elektroprivrede, telekom, pošta, nabavka materijala)
-25,989.09 KM
05.11.2019.
Financijska pomoći posljedica nesreće-klizišta-učešće Grada
-10,000.00 KM
04.11.2019.
stanje
39,980.59 KM
04.11.2019.
prihod
+39,398.45 KM
04.11.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
-19,232.38 KM
04.11.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
-3,683.24 KM
04.11.2019.
JU za sport odmor i rekreaciju - revizija glavnog projekta SD Luke
-4,000.00 KM
04.11.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - tekući grant za sportske manifestacije
-1,170.00 KM
04.11.2019.
Dobavljači - nabavka printera
-470.00 KM
04.11.2019.
Kotizacija za seminar
-310.00 KM
04.11.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratna pomoć
-100.00 KM
04.11.2019.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma
-500.00 KM
01.11.2019.
stanje
168,455.32 KM
01.11.2019.
prihod
+30,215.65 KM
01.11.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-118,181.82 KM
01.11.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-24,691.36 KM
01.11.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljači
-25,000.00 KM
31.10.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
24.10.2019.
stanje
49,758.54 KM
24.10.2019.
prihod
+47,398.19 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez-sufinanciranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
23.10.2019.
Gradski sportski savez - financiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
23.10.2019.
Komisije gradskog vijeća, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-18,059.19 KM
22.10.2019.
stanje
36,195.65 KM
22.10.2019.
prihod
+27,407.48 KM
21.10.2019.
stanje
113,119.47 KM
21.10.2019.
prihod
+97,433.14 KM
21.10.2019.
Učešće Grada u MEG Projektu - izgradnja vodovodne mreže
-69,143.57 KM
21.10.2019.
Dobavljač-usluga izrade BPKN
-20,228.64 KM
21.10.2019.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
21.10.2019.
Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje
-4,959.09 KM
18.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda JU Zavod za prostorno uređenje
-29,182.77 KM
10.10.2019.
stanje
58,744.74 KM
10.10.2019.
prihod
+56,335.45 KM
09.10.2019.
ZKP - utrošak električne energije
-38,992.20 KM
09.10.2019.
Dobavljači-izgradnja spomen obilježja braniocima
-17,503.20 KM
09.10.2019.
Udruženja po javnom pozivu
-5,000.00 KM
08.10.2019.
stanje
55,957.55 KM
08.10.2019.
prihod
+55,034.23 KM
07.10.2019.
stanje
60,480.22 KM
07.10.2019.
prihod
+59,456.33 KM
07.10.2019.
Topli obrok za 09/19 - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU CSR i JU Zavod
-44,004.52 KM
07.10.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-3,000.00 KM
07.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - po vansudskoj nagodbi - usluga nabavka materijala
-8,502.38 KM
07.10.2019.
Udruženja civilnog društva, mladi - uplate po javnom pozivu
-4,050.00 KM
04.10.2019.
stanje
56,349.04 KM
04.10.2019.
prihod
+46,478.23 KM
04.10.2019.
Usluga nabavka vatrogasnih uniformi
-20,592.00 KM
04.10.2019.
Dobavljači (usluga nabavka el. energije, pošte, telekoma, kan. materijala, goriva, vode, osiguranja, štampanja, objava, dnevne štampe)
-29,269.75 KM
04.10.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - usluga osiguranja
-5,463.40 KM
03.10.2019.
stanje
42,064.54 KM
03.10.2019.
prihod
+37,555.65 KM
03.10.2019.
Kamate na pozajmice domaćim finansijskim institucijama
-1,543.76 KM
03.10.2019.
Gradski sportski savez- TG sufinansiranje NK Jedinstvo
-6,000.00 KM
03.10.2019.
Učešće na uspostavi evidencije bespravnih objekata
-5,000.00 KM
03.10.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,100.00 KM
03.10.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - tekući izdaci
-328.69 KM
02.10.2019.
Kamate na pozajmice domaćim finansijskim institucijama
-18,221.28 KM
25.09.2019.
stanje
39,452.28 KM
25.09.2019.
prihod
+35,125.56 KM
24.09.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - program razvoja turizma
-5,000.00 KM
24.09.2019.
Turistička zajednica Grada Bihaća - redovna djelatnost
-3,000.00 KM
24.09.2019.
Komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-16,740.54 KM
24.09.2019.
Tekući grant za kulturu - isplate po javnom pozivu
-4,450.00 KM
19.09.2019.
stanje
53,524.33 KM
19.09.2019.
prihod
+20,318.81 KM
18.09.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
05.07.2019.
stanje
133,886.09 KM
05.07.2019.
prihod
+51,857.45 KM
04.07.2019.
Doprinosi na plaću
-29,388.26 KM
04.07.2019.
Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,800.00 KM
04.07.2019.
IPSA institut - izrada prednacrta Urbanističkog plana
-11,044.80 KM
04.07.2019.
Centar za socijalni rad Bihać - jednokratne novčane pomoći
-2,000.00 KM
04.07.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje vrhunskog sporta u 2019. godini
-2,000.00 KM
02.07.2019.
stanje
36,475.97 KM
02.07.2019.
prihod
+28,788.00 KM
01.07.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - uplata dobavljaču
-100,000.00 KM
26.06.2019.
stanje
109,532.19 KM
26.06.2019.
prihod
+63,602.23 KM
25.06.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
21.06.2019.
stanje
73,324.61 KM
21.06.2019.
prihod
+65,459.32 KM
20.06.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda (2015 i 2016.godina ZKP i rekonstrukcija cesta)
-47,777.77 KM
20.06.2019.
Obaveze po potpisanim sporazumima i nagodbama Gradski organ uprave - dobavljači, eksporprijacija, povrati javnih prihoda, zakupnine MZ
-28,358.82 KM
19.06.2019.
stanje
83,188.11 KM
19.06.2019.
prihod
+75,324.65 KM
18.06.2019.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika
-19,874.65 KM
18.06.2019.
Subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-1,539.44 KM
18.06.2019.
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
-14,283.00 KM
18.06.2019.
Komisije, naknade i paušali GV Bihać
-20,224.83 KM
18.06.2019.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
10.06.2019.
stanje
57,347.98 KM
10.06.2019.
prihod
+54,893.56 KM
07.06.2019.
Izgradnja sportske dvorane OŠ Kulen Vakuf-Orašac- 2.privremena situacija
-32,768.47 KM
07.06.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-30,000.00 KM
07.06.2019.
Dobavljači (osiguranje i zaštita, poštanske usluge, održavanje zgrada, realizacija projekata - poplave)
-21,622.45 KM
07.06.2019.
Konjički klub Jedinstvo
-3,000.00 KM
17.05.2019.
stanje
42,038.97 KM
17.05.2019.
prihod
+41,955.65 KM
16.05.2019.
stanje
52,038.97 KM
16.05.2019.
prihod
+47,325.65 KM
16.05.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-23,204.00 KM
16.05.2019.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači
-3,508.22 KM
16.05.2019.
Dio doprinosa - zdravstvo
-25,243.43 KM
15.05.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-32,000.00 KM
15.05.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-19,399.40 KM
15.05.2019.
JU za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-4,723.30 KM
15.05.2019.
JU Gradska galerija-redovna djelatnost
-11,353.82 KM
15.05.2019.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
15.05.2019.
Dobavljači - usluga objavljivanja oglasa
-485.55 KM
15.05.2019.
Gradsko pravobranilaštvo - uplata troškova sudu
-150.00 KM
13.05.2019.
stanje
52,117.91 KM
13.05.2019.
prihod
+48,455.65 KM
10.05.2019.
Sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-24,481.15 KM
10.05.2019.
JU Zavod - uplata dobavljači
-12,000.00 KM
10.05.2019.
Sufinansiranje Fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine
-10,000.00 KM
10.05.2019.
Uplata - nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
10.05.2019.
Društvo Unski smaragdi - Manifestacija Dan rijeke Une
-500.00 KM
10.05.2019.
Rotary club- manifestacija Rotary kanjon
-500.00 KM
10.05.2019.
UG PD Runolist - za sportske manifestacije memorijalni pohod
-500.00 KM
10.05.2019.
UDIVIDR HVO - obilježavanje 27. obljetnice HVO
-500.00 KM
10.05.2019.
Udruženje vazduhoplovna grupa - obilježavanja dana Vazduhovne grupe
-300.00 KM
10.05.2019.
Registracija vozila Civilne zaštite
-2.28 KM
09.05.2019.
stanje
52,116.71 KM
09.05.2019.
prihod
+45,878.35 KM
08.05.2019.
stanje
53,306.72 KM
08.05.2019.
prihod
+50,705.75 KM
08.05.2019.
Dobavljači (usluge fizičkog obezbjeđenja, usluga nabavka kancelarijskog materijala, usluga nabavka goriva, usluga vode, odvoza otpada, usluga osiguranja usluga pranja vozila, usluga nabavka službenih novina)
-40,042.76 KM
07.05.2019.
Sufinansiranje Projekta "Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u gradu Bihaću"
-36,278.90 KM
07.05.2019.
Kamata - dugoročni kredit
-27,008.70 KM
07.05.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za dobavljače
-19,000.00 KM
07.05.2019.
Dobavljači - usluga nabavke goriva Civilna zaštita
-1,188.03 KM
06.05.2019.
stanje
86,076.60 KM
06.05.2019.
prihod
+38,456.32 KM
03.05.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
25.04.2019.
stanje
105,850.55 KM
25.04.2019.
prihod
+85,777.13 KM
25.04.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
16.04.2019.
stanje
58,603.74 KM
16.04.2019.
prihod
+64,854.32 KM
15.04.2019.
JP RTV Bihać - redovna djelatnost
-25,874.85 KM
15.04.2019.
RTV Bihać- obaveze iz prethodnog perioda
-13,627.73 KM
15.04.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-3,000.00 KM
15.04.2019.
Dobavljači (usluge nabavka projekta, privredna komora )
-951.00 KM
15.04.2019.
Dio doprinosa 02/19
-27,546.42 KM
12.04.2019.
stanje
71,489.73 KM
12.04.2019.
prihod
+64,854.32 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova
-23,541.60 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-NK Jedinstvo
-15,000.00 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-6,018.00 KM
11.04.2019.
Crveni križ-redovna djelatnost
-4,016.80 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez-financiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
11.04.2019.
Gradski sportski savez- sufinansiranje vrhunskog sporta
-2,250.00 KM
11.04.2019.
Dobavljači - usluge konzumacija jela i pića obaveza iz 2013. godine
-5,669.00 KM
11.04.2019.
Udruženje KUD Izvor Klokota-financijska pomoć za nabavku opreme
-300.00 KM
11.04.2019.
Udruženje žena Jasminka Čaušević - financijsku pomoć za obilježavanje godišnjice pogibije Jasminke Čaušević
-200.00 KM
11.04.2019.
Udruženje žena Jasminka Čaušević - financijsku pomoć za obilježavanje godišnjice pogibije Jasminke Čaušević
-200.00 KM
10.04.2019.
stanje
49,011.07 KM
10.04.2019.
prihod
+42,326.70 KM
09.04.2019.
JU Centar za socijalni rad- prijevoz učenika
-25,665.15 KM
09.04.2019.
JU Gradska galerija-redovna djelatnost
-11,353.82 KM
09.04.2019.
JU Centar za socijalni rad-jednokratne pomoći
-2,500.00 KM
09.04.2019.
Povrat više uplate sredstava po rješenjima PU
-2,237.14 KM
09.04.2019.
Dobavljači (Federalna uprava za geodetsko-imovinske poslove Sarajevo)
-1,900.00 KM
09.04.2019.
Tekuća rezerva - pomoć za štetu na imovini uslijed nastanka požara
-500.00 KM
09.04.2019.
TG sufinansiranje sportskih manifestacija - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
09.04.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudskih troškova geodetskih vještačenja
-450.00 KM
09.04.2019.
Udruga oboljelih pripadnika HVO Jednakost Bihać - obilježavanje 27. godišnjice formiranja ODsD
-300.00 KM
03.04.2019.
stanje
54,780.06 KM
03.04.2019.
prihod
+46,535.28 KM
02.04.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama
-118,181.82 KM
02.04.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija
-27,440.69 KM
02.04.2019.
Dobavljači (usluge električne energije Gradski organ uprave, Pravobranilaštvo i Postojenje Velhovo), nabavka goriva, nabavka kancelarijskog materijala, nabavka peleta, usluge obezbjeđenja, usluge osiguranja)
-58,028.47 KM
02.04.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge održavanja grijanja)
-3,000.00 KM
02.04.2019.
Asocijacija za ekonomski razvoj Redah
-11,441.61 KM
02.04.2019.
JU Zavod zavod za prostorno uređenje - ZKP
-10,000.00 KM
02.04.2019.
Fondacija Mozaik - financiranje fonda Omladinske banke
-6,750.00 KM
02.04.2019.
Naknada za MZ III. kvartal 2014. godine i III. kvartal 2018. godine
-22,129.77 KM
02.04.2019.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,579.20 KM
22.03.2019.
stanje
41,787.21 KM
22.03.2019.
prihod
+38,456.32 KM
21.03.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - ZKP (2016. godina)
-10,000.00 KM
21.03.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-25,985.45 KM
15.03.2019.
stanje
38,784.96 KM
15.03.2019.
prihod
+34,093.47 KM
14.03.2019.
JU Stanouprava - redovna djelatnost i obaveze iz 2014. godine
-44,093.47 KM
13.03.2019.
stanje
48,784.96 KM
13.03.2019.
prihod
+40,358.32 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - finansiranje školskih dvorana
-2,566.80 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
12.03.2019.
Gradski sportski savez - sufinansiranje klubova
-23,541.60 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
12.03.2019.
Crveni križ Grad Bihać
-4,016.80 KM
08.03.2019.
stanje
50,390.83 KM
08.03.2019.
prihod
+43,116.54 KM
07.03.2019.
Uplata dobavljači (usluga el.energije Postrojenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i gradski organ uprave, gradsko pravobranilaštvo
-24,160.04 KM
07.03.2019.
Uplata dobavljači (usluga nabavke peleta, goriva, pošta, telefon)
-13,922.09 KM
06.03.2019.
stanje
45,356.42 KM
06.03.2019.
prihod
+31,483.23 KM
05.03.2019.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - dugoročni i kratkoročni kredit
-30,513.00 KM
22.02.2019.
stanje
32,603.48 KM
22.02.2019.
prihod
+28,456.55 KM
21.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-20,000.00 KM
21.02.2019.
Prevoz učenika - obaveze iz 2015. godine
-22,969.25 KM
18.02.2019.
stanje
76,989.14 KM
18.02.2019.
prihod
+68,456.35 KM
15.02.2019.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
15.02.2019.
Izdaci za rad komisija - komisije Gradskog vijeća, naknade i paušali Gradskim vijećnicima
-22,647.11 KM
11.02.2019.
stanje
46,676.65 KM
11.02.2019.
prihod
+35,803.82 KM
08.02.2019.
stanje
43,062.73 KM
08.02.2019.
prihod
+43,034.23 KM
08.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-15,000.00 KM
08.02.2019.
PDV prijava
-3,196.00 KM
07.02.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači
-20,000.00 KM
07.02.2019.
Dobavljači - usluge pošte, nabavka goriva i lož ulja, reklamne usluge
-32,886.37 KM
07.02.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudski troškovi
-42.00 KM
07.02.2019.
Gradsko pravobranilaštvo-uplata predujma sudski troškovi
-42.00 KM
05.02.2019.
stanje
52,956.87 KM
05.02.2019.
prihod
+37,904.61 KM
04.02.2019.
stanje
54,591.86 KM
04.02.2019.
prihod
+52,833.55 KM
04.02.2019.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija
-26,172.80 KM
04.02.2019.
Dobavljači - Civilna zaštita
-10,653.90 KM
04.02.2019.
Dobavljači - JU Centar za socijalni rad
-1,241.25 KM
04.02.2019.
Dobavljači - Gradski organ uprave (usluge održavanja automobila, nabavka materijala)
-1,471.65 KM
01.02.2019.
Otplate domaćim financijskim institucijama-glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
25.01.2019.
stanje
36,252.64 KM
25.01.2019.
prihod
+34,853.25 KM
24.01.2019.
Sufinansiranje glavnog distributivnog cjevovoda poslovna zona Kombiteks
-20,000.00 KM
24.01.2019.
SU OFK Bihać - sufinansiranje projekta ulaganja u sportsku infrastrukturu
-25,000.00 KM
22.01.2019.
stanje
77,483.30 KM
22.01.2019.
prihod
+65,328.45 KM
21.01.2019.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda
-15,000.00 KM
21.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - prevoz učenika
-30,986.89 KM
21.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-9,639.80 KM
21.01.2019.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge projektovanja)
-10,000.00 KM
16.01.2019.
stanje
78,142.13 KM
16.01.2019.
prihod
+33,482.04 KM
15.01.2019.
stanje
49,730.09 KM
15.01.2019.
prihod
+47,350.25 KM
15.01.2019.
Dobavljači - održavanje grijanja
-3,070.00 KM
15.01.2019.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-2,000.00 KM
14.01.2019.
JU za sport odmor i rekreaciju - redovna djelatnost, korištenje dvorana
-28,086.00 KM
14.01.2019.
Gradski sportski savez-redovna djelatnost, sufinansiranje klubova, dvorane
-24,976.00 KM
14.01.2019.
JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,639.80 KM
14.01.2019.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,204.00 KM
14.01.2019.
Dobavljači (usluga fizičkog obezbijeđenja, nabavka lož ulja, nabavka materijala i izvođenje radova)
-27,896.32 KM
14.01.2019.
Obaveze iz prethodnog perioda 2016. godina - Poticaji u poljoprivredi - podizanje novih zasada voća
-5,305.15 KM
07.01.2019.
stanje
56,220.30 KM
07.01.2019.
prihod
+40,411.60 KM
07.01.2019.
stanje
56,220.30 KM
07.01.2019.
prihod
+40,411.60 KM
04.01.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
04.01.2019.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2018.
stanje
16,051.62 KM
26.12.2018.
prihod
+15,171.92 KM
25.12.2018.
Prenos sredstava JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-40,000.00 KM
19.12.2018.
stanje
44,932.15 KM
19.12.2018.
prihod
+43,155.92 KM
18.12.2018.
Obaveze po sporazumima i vansudskim nagodbama
-17,130.71 KM
18.12.2018.
Dobavljači - obaveze za materijal
-9,655.59 KM
18.12.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze dobavljači
-3,120.00 KM
11.12.2018.
stanje
53,789.47 KM
11.12.2018.
prihod
+48,756.35 KM
10.12.2018.
Doprinosi PIO
-81,789.65 KM
10.12.2018.
Topli obrok Gradski organ uprave, pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za 8/18
-35,783.45 KM
10.12.2018.
JU Zavod - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
10.12.2018.
JU Centar za socijalni rad-jednokratne pomoći
-2,000.00 KM
05.12.2018.
stanje
28,026.48 KM
05.12.2018.
prihod
+24,856.32 KM
04.12.2018.
Glavnica i kamate po dugoročnim zaduženjima
-158,031.82 KM
28.11.2018.
stanje
32,931.49 KM
28.11.2018.
prihod
+31,862.11 KM
27.11.2018.
stanje
41,069.38 KM
27.11.2018.
prihod
+39,158.32 KM
27.11.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za obaveze iz prethodnog perioda 2016. godina - ZKP - dobavljači
-40,000.00 KM
23.11.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - prenos sredstava za obaveze iz prethodnog perioda - ZKP - dobavljači
-16,556.00 KM
23.11.2018.
Civilna zaštita - dobavljači
-5,955.30 KM
23.11.2018.
JP Veterinarska stanica Bihać
-5,000.00 KM
23.11.2018.
Uplata dugovanja - obaveze iz prethodnog perioda po sporazumima
-25,255.26 KM
16.11.2018.
stanje
49,772.70 KM
16.11.2018.
prihod
+43,358.30 KM
15.11.2018.
TG za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost i obaveze iz prethodnog perioda
-34,340.58 KM
15.11.2018.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
08.11.2018.
stanje
50,656.14 KM
07.11.2018.
prihod
+26,318.81 KM
07.11.2018.
Doprinosi - zdravstvo - Gradski organ uprave
-58,766.92 KM
07.11.2018.
Doprinosi - JU Centar za socijalni rad
-13,162.76 KM
02.11.2018.
stanje
62,598.08 KM
01.11.2018.
prihod
+60,572.58 KM
01.11.2018.
Glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
29.10.2018.
stanje
46,298.28 KM
26.10.2018.
stanje
35,404.49 KM
26.10.2018.
prihod
+27,782.26 KM
26.10.2018.
prihod
+26,318.81 KM
26.10.2018.
Privredna komora USK-a - Program podrške privrednim društvima
-10,000.00 KM
26.10.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-5,425.02 KM
25.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-30,521.71 KM
25.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
19.10.2018.
stanje
40,357.00 KM
18.10.2018.
prihod
+39,498.00 KM
18.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina
-20,000.00 KM
18.10.2018.
Obaveze prevoza učenika iz 2015. godine
-20,000.00 KM
18.10.2018.
Dobavljači - usluge štampanja i nabavke materijala
-8,750.00 KM
10.10.2018.
stanje
61,640.10 KM
09.10.2018.
prihod
+61,330.74 KM
09.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-35,000.00 KM
09.10.2018.
Dobavljači (obaveze usluga telefona, pošte, elektroprivrede, goriva, izrada projekata, nabavka kancelarijskog materijala, usluga štampanja)
-57,319.00 KM
09.10.2018.
Uplata PDV
-3,481.00 KM
05.10.2018.
stanje
45,060.06 KM
04.10.2018.
stanje
51,838.31 KM
04.10.2018.
prihod
+44,221.74 KM
04.10.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje-obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-30,000.00 KM
04.10.2018.
Obaveze PIO
-21,000.00 KM
03.10.2018.
stanje
48,316.50 KM
03.10.2018.
prihod
+50,962.03 KM
03.10.2018.
Ulaganje u boračku zgradu Ozimice I
-30,440.22 KM
03.10.2018.
Obaveze PIO
-17,000.00 KM
02.10.2018.
stanje
47,093.68 KM
02.10.2018.
prihod
+46,354.81 KM
02.10.2018.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - dugoročni kredit
-36,255.65 KM
02.10.2018.
Kamate na pozajmice domaćih financijskih institucija - kratkoročni kredit
-4,165.64 KM
02.10.2018.
Tekući grant za kulturu - sufinanciranje manifestacija po odluci Gradskog vijeća Bihać
-1,500.00 KM
02.10.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-1,210.70 KM
02.10.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,000.00 KM
01.10.2018.
prihod
+47,093.68 KM
01.10.2018.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit (glavnica)
-118,181.82 KM
26.09.2018.
stanje
27,404.04 KM
25.09.2018.
stanje
39,887.90 KM
25.09.2018.
prihod
+25,056.79 KM
25.09.2018.
Uplata prevoz učenika
-6,505.33 KM
25.09.2018.
Uplata po sporazumima - dug 2014.godina
-4,000.00 KM
25.09.2018.
Uplata javna rasvjeta
-28,500.00 KM
24.09.2018.
prihod
+37,175.29 KM
24.09.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-27,777.70 KM
24.09.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda po sporazumima
-8,136.53 KM
24.09.2018.
Podizanje gotovine - ček
-1,000.00 KM
24.09.2018.
Dobavljači - usluga vodovoda
-958.94 KM
20.09.2018.
stanje
100,533.18 KM
19.09.2018.
prihod
+51,413.52 KM
19.09.2018.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
11.09.2018.
stanje
60,283.74 KM
10.09.2018.
stanje
65,037.04 KM
10.09.2018.
prihod
+53,880.41 KM
10.09.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći i topli obrok
-7,492.72 KM
10.09.2018.
Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok
-51,140.99 KM
07.09.2018.
prihod
+66,221.63 KM
07.09.2018.
JU Stanouprava - učešće grada ulaganje u boračku zgradu Ozimice I
-27,000.00 KM
07.09.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- obaveze prema dobavljačima usluga asfaltiranja ulica
-23,000.00 KM
07.09.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-5,699.50 KM
07.09.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina - usluga nabavke video nadzor za škole
-5,127.72 KM
07.09.2018.
PDV prijava
-3,579.00 KM
30.08.2018.
stanje
38,994.11 KM
29.08.2018.
prihod
+37,603.75 KM
29.08.2018.
Doprinosi na plaću
-34,010.39 KM
29.08.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-134.51 KM
29.08.2018.
Dobavljači - nabavka materijala
-4,569.21 KM
28.08.2018.
stanje
42,955.06 KM
27.08.2018.
stanje
42,955.06 KM
27.08.2018.
prihod
+41,389.52 KM
27.08.2018.
Doprinosi na plaću
-15,000.00 KM
27.08.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - po sporazumima (povrat poreza, nabavka usluga)
-8,287.76 KM
27.08.2018.
Dobavljači - nabavka materijala, usluge štampanja, sudska taksa, izrada projektne dokumentacije
-7,043.93 KM
27.08.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
27.08.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-549.30 KM
27.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz 2015. godine
-10,000.00 KM
24.08.2018.
stanje
48,610.65 KM
24.08.2018.
prihod
+26,497.67 KM
24.08.2018.
Doprinosi na plaću
-22,256.85 KM
24.08.2018.
Sudska izvršenja
-9,896.41 KM
23.08.2018.
stanje
70,890.73 KM
23.08.2018.
prihod
+45,590.98 KM
23.08.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
23.08.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala i goriva, obrasci za matične knjige
-15,937.28 KM
23.08.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda prevoz učenika 2015.god, zakup MZ, nabavka materijala
-15,450.00 KM
23.08.2018.
Naknada GV Bihać
-4,814.70 KM
23.08.2018.
Podizanje gotovine
-1,369.08 KM
23.08.2018.
Tekuća rezerva - Udruženje muzičara Lira
-300.00 KM
22.08.2018.
prihod
+60,380.71 KM
22.08.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
22.08.2018.
JU Centar za socijalni rad Bihać
-5,174.26 KM
22.08.2018.
Tekući grant za rad udruženja
-1,800.00 KM
22.08.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - po sporazumima
-5,000.00 KM
20.08.2018.
stanje
47,310.02 KM
17.08.2018.
prihod
+45,868.33 KM
17.08.2018.
Plata Gradski organ uprave, JU Zavod za prostorno uređenje, JU Centar za socijalni rad
-319,101.49 KM
17.08.2018.
Tekući grant za udruženja (Radost druženja, Nahla, UD SP Ribolovca Una, Centar za održivi razvoj)
-9,500.00 KM
17.08.2018.
Gradski sportski savez - Obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
17.08.2018.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-20,640.00 KM
17.08.2018.
Crveni križ - redovna djelatnost
-4,016.80 KM
17.08.2018.
Dobavljači (usluge nabavka materijala, ultra dopune, takse)
-2,534.57 KM
17.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
10.08.2018.
stanje
74,339.56 KM
09.08.2018.
stanje
88,632.77 KM
09.08.2018.
prihod
+47,109.53 KM
09.08.2018.
Dobavljači - nabavka kancelarijskog materijala
-7,271.45 KM
09.08.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-13,959.98 KM
09.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-20,000.00 KM
09.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-20,171.31 KM
08.08.2018.
stanje
98,679.16 KM
08.08.2018.
prihod
+43,338.09 KM
08.08.2018.
Tekući grant za rad udruženja - Udruženje žena Brekovica -smanjenje nezaposlenosti - izrada suvenira
-2,000.00 KM
08.08.2018.
Sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
08.08.2018.
Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama- UNA RC Kiro rafting - financiranje organizacije 5. takmičenja skipera-rafting vodiča - 500.00
-500.00 KM
08.08.2018.
Manifestacija "Izačiću ponosan mi budi"
-1,000.00 KM
08.08.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima
-20,000.00 KM
08.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-22,690.28 KM
08.08.2018.
PDV prijava za 07/2018
-3,358.00 KM
08.08.2018.
Registracija auta
-836.20 KM
07.08.2018.
stanje
82,977.14 KM
07.08.2018.
prihod
+55,947.22 KM
07.08.2018.
DOBAVLJAČI - Usluge vode, telefona i odvoza smeća
-5,901.94 KM
07.08.2018.
DOBAVLJAČI - gorivo
-2,398.52 KM
07.08.2018.
Obustave zaposlenika za kredite
-9,676.03 KM
07.08.2018.
RTV Bihać - obaveze iz prethodnog perioda
-5,268.71 KM
07.08.2018.
JU Kulturni centar - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
07.08.2018.
Nacionalni park Una - Una regata
-3,000.00 KM
07.08.2018.
Tekuća rezerva pojedincima - financijska pomoć za sanaciju štete od kiše i leda
-11,000.00 KM
06.08.2018.
stanje
81,675.98 KM
06.08.2018.
prihod
+38,574.53 KM
06.08.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-18,306.13 KM
06.08.2018.
OBUSTAVE UPOSLENIKA
-18,967.24 KM
03.08.2018.
stanje
74,508.29 KM
03.08.2018.
prihod
+14,030.62 KM
02.08.2018.
stanje
75,767.46 KM
02.08.2018.
prihod
+46,449.95 KM
02.08.2018.
DUGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANKA- KAMATA 08/18
-36,977.60 KM
02.08.2018.
JU KULTURNI CENTAR - MANIFESTACIJA BIHAĆKO LJETO
-5,000.00 KM
02.08.2018.
REVOLVING KREDIT - RAIFFEISEN BANKA - KAMATA 08/18
-4,120.31 KM
02.08.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PRENOS SREDSTAVA ZA REDOVNU DJELATNOST
-1,035.10 KM
02.08.2018.
UDRUŽENJE GRAĐANA RBK JAPOD - ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE BICIKLIJADE
-500.00 KM
02.08.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- REDOVNA DJELATNOST
-76.11 KM
01.08.2018.
stanje
170,811.27 KM
01.08.2018.
prihod
+35,193.01 KM
01.08.2018.
GLAVNICA DUGOROČNI KREDIT - UPLATA RATE
-118,181.82 KM
01.08.2018.
PRENOS SREDSTAVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- UPLATA JKP KOMRAD
-10,000.00 KM
01.08.2018.
PRENOS SREDSTAVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - REDOVNA DJELATNOST
-1,000.00 KM
01.08.2018.
UDRUŽENJE BIHAĆKA GRAĐANSKA INICIJATIVA - REALIZACIJA PROJEKTA "LICE I DUŠA GRADA"
-1,000.00 KM
01.08.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE-TAKSA ZA UVJERENJE
-55.00 KM
31.07.2018.
stanje
96,190.28 KM
31.07.2018.
prihod
+75,832.32 KM
31.07.2018.
UPLATA DOPRINOSA
-1,011.31 KM
31.07.2018.
NAKNADA
-200.00 KM
30.07.2018.
stanje
48,523.27 KM
30.07.2018.
prihod
+52,417.01 KM
30.07.2018.
UPLATA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI-ZGRADA MZ HATINAC
-4,750.00 KM
27.07.2018.
prihod
+34,890.35 KM
27.07.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRENOS SREDSTAVA ZA BEHIĆ SANNY BOY
-27,777.77 KM
27.07.2018.
SAVEZ BRANILACA USK - OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BIHAĆKIH BRIGADA
-1,500.00 KM
27.07.2018.
UPLATA DOPRINOSA NAKNADA VIJEĆNICIMA
-1,589.55 KM
13.07.2018.
stanje
44,171.08 KM
13.07.2018.
prihod
+41,241.03 KM
12.07.2018.
stanje
59,354.80 KM
12.07.2018.
prihod
+56,828.33 KM
12.07.2018.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda 2015.god)
-12,388.31 KM
12.07.2018.
Dobavljači (usluge nabavka kancelarijskog materijala, servisiranje automobila, servisiranje klima uređaja)
-6,313.88 KM
12.07.2018.
Obustave zaposlenika
-9,636.56 KM
12.07.2018.
JU Za sport odmor i rekreaciju-redovna djelatnost i sufinansiranje dvorana za potrebe klubova
-28,086.00 KM
12.07.2018.
JU Za sport odmor i rekreaciju-redovna djelatnost i sufinansiranje dvorana za potrebe klubova
-28,086.00 KM
11.07.2018.
stanje
56,509.00 KM
11.07.2018.
prihod
+54,359.89 KM
11.07.2018.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda 2015.god)
-11,093.52 KM
11.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje (Usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda)
-10,000.00 KM
11.07.2018.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-30,941.95 KM
11.07.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-7,000.00 KM
10.07.2018.
stanje
57,161.87 KM
10.07.2018.
prihod
+43,768.55 KM
10.07.2018.
Topli obrok (Gradski organ uprave, Pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar)
-37,930.75 KM
10.07.2018.
Obustave zaposlenika
-11,562.39 KM
10.07.2018.
Dobavljači (registracija automobila, usluga izrade elaborata)
-3,071.50 KM
10.07.2018.
JU Centar za socijalni rad (tekući izdaci i jednokratne pomoći)
-2,448.12 KM
09.07.2018.
stanje
46,369.29 KM
09.07.2018.
prihod
+29,170.64 KM
09.07.2018.
PDV prijava za 06/18
-3,518.00 KM
09.07.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-637.26 KM
09.07.2018.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
09.07.2018.
Dobavljači (usluga nabavka goriva, pošte i telekoma)
-13,960.41 KM
09.07.2018.
Obustave iz plate
-4,860.30 KM
06.07.2018.
Tekući grant za projekte kulture
-1,000.00 KM
06.07.2018.
JU Stanouprava- sufinansiranje Grada u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija
-5,700.00 KM
06.07.2018.
Donacije domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica za sanaciju štete na KB dr.Irfan Ljubijankić
-5,000.00 KM
06.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Zajednička komunalna potrošnja
-5,000.00 KM
06.07.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-4,536.76 KM
06.07.2018.
Dobavaljači - nabavka materijala
-486.00 KM
05.07.2018.
stanje
45,599.00 KM
04.07.2018.
prihod
+33,951.76 KM
04.07.2018.
Otplata domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
04.07.2018.
Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija - revolving kredit
-4,257.95 KM
04.07.2018.
Tekući grant za kulturu - KUD Krajina
-950.00 KM
04.07.2018.
Tekući grant za omladinske projekte - UG Fenix i UG Muzičke omladine
-6,500.00 KM
04.07.2018.
Registracija automobila
-833.70 KM
04.07.2018.
Tekući grant za manifestacije - Biciklistički maraton Bihać - Srebrenica; manifestacija moto susreti gradska otoka, međunarodno padobransko takmičenje
-6,000.00 KM
04.07.2018.
Nacionalni park Una - Una regata
-3,000.00 KM
02.07.2018.
stanje
40,716.81 KM
02.07.2018.
prihod
+40,307.79 KM
02.07.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-8,000.00 KM
02.07.2018.
JU Stanouprava
-10,000.00 KM
02.07.2018.
Općinski sud Bihać- taksa
-570.00 KM
29.06.2018.
stanje
18,979.02 KM
28.06.2018.
stanje
146,074.68 KM
28.06.2018.
prihod
+92,737.49 KM
28.06.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE-UPLATE DOBAVLJAČU
-44,840.25 KM
28.06.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - TEKUĆI IZDACI
-2,346.12 KM
28.06.2018.
UPLATA DOPRINOSA PLAĆA 03/18
-168,058.55 KM
28.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČIMA
-4,588.23 KM
27.06.2018.
stanje
165,798.48 KM
27.06.2018.
prihod
+64,141.25 KM
27.06.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE- PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA
-77,222.21 KM
27.06.2018.
DADO MUSIC - UPLATA ZA SEVDAH FEST BIHAĆ
-5,000.00 KM
27.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-1,642.84 KM
26.06.2018.
stanje
123,422.70 KM
26.06.2018.
prihod
+355,067.54 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18 - GRADSKI ORGAN UPRAVE I PRAVOBRANILAŠTVO
-241,865.34 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18 - JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-21,819.76 KM
26.06.2018.
PLATA 03/18- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
-37,000.00 KM
26.06.2018.
REGISTRACIJA AUTA
-445.00 KM
26.06.2018.
TEKUĆA REZERVA - HVO UDRUŽENJE JEDNAKOST
-500.00 KM
26.06.2018.
SPORTSKI SAVEZ BIHAĆ - REDOVNA DJELATNOST
-1,000.00 KM
26.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČIMA
-10,061.66 KM
25.06.2018.
stanje
84,015.06 KM
25.06.2018.
prihod
+39,407.64 KM
22.06.2018.
prihod
+39,588.17 KM
22.06.2018.
FEB - KOTIZACIJA ZA SEMINAR
-120.00 KM
22.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-100.00 KM
22.06.2018.
RTV BIHAĆ - REDOVNA DJELATNOST
-5,244.71 KM
22.06.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-1,078.00 KM
22.06.2018.
TEKUĆA REZERVA - POMOĆ ZA ODLAZAK U SREBRENICU
-200.00 KM
13.06.2018.
stanje
62,463.68 KM
12.06.2018.
stanje
75,693.35 KM
12.06.2018.
prihod
+63,054.40 KM
12.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole i tekući izdaci
-36,282.84 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez - obaveze iz prethodnog perioda
-3,000.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez -sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-5,700.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-6,018.00 KM
12.06.2018.
Gradski sportski savez- finansiranje školski dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,407.40 KM
12.06.2018.
Tekuća rezerva - Savez branilaca USK-a
-300.00 KM
12.06.2018.
Dobavljači - usluge štampe
-186.00 KM
12.06.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-12,537.43 KM
12.06.2018.
Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,852.40 KM
11.06.2018.
stanje
79,213.07 KM
11.06.2018.
prihod
+72,754.90 KM
11.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok i tekući izdatci
-4,503.58 KM
11.06.2018.
Gradski organ uprave-topli obrok
-29,822.62 KM
11.06.2018.
Projekt odvodnje i prečišćvanja otpadnih voda - učešće grada
-31,336.31 KM
11.06.2018.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge nabavka materijala)
-612.11 KM
11.06.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje
-10,000.00 KM
08.06.2018.
prihod
+43,388.54 KM
08.06.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-711.95 KM
08.06.2018.
Obilježavanje značajnih datuma - sufinanciranje manifestacije Bugar
-500.00 KM
08.06.2018.
JU Kulturni centar - obaveze iz prethodnog perioda
-360.00 KM
07.06.2018.
stanje
48,044.31 KM
06.06.2018.
prihod
+30,695.90 KM
06.06.2018.
Komisije, naknade i paušali gradskim vijećnicima
-18,438.26 KM
06.06.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
06.06.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-3,000.00 KM
05.06.2018.
stanje
43,052.06 KM
04.06.2018.
stanje
33,523.91 KM
04.06.2018.
prihod
+43,052.06 KM
04.06.2018.
Glavnica dugoročnog kredita - razlika
-18,181.52 KM
04.06.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - sporazum - eksproprijacija 2015.godina
-15,000.00 KM
01.06.2018.
prihod
+33,437.65 KM
01.06.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda usluga nabavke goriva - 2015.godina
-2,963.34 KM
01.06.2018.
Glavnica dugoročni kredit
-100,000.00 KM
01.06.2018.
Dobavljači - obaveze tekućeg perioda - usluga popravka automobila, analize Zavod za agropedologiju
-941.69 KM
01.06.2018.
JU centar za socijalni rad - tekući izdaci
-194.81 KM
31.05.2018.
stanje
47,027.10 KM
30.05.2018.
stanje
60,464.23 KM
30.05.2018.
prihod
+34,146.63 KM
30.05.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja (javna rasvjeta)
-38,900.00 KM
30.05.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-5,967.00 KM
30.05.2018.
Dobavljač - obaveze iz tekućeg perioda
-2,716.76 KM
29.05.2018.
stanje
46,096.36 KM
29.05.2018.
prihod
+52,639.41 KM
29.05.2018.
Jednokratne novčane pomoći - JU Centar za socijalni rad
-2,000.00 KM
29.05.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima
-10,985.54 KM
29.05.2018.
Sportski savez- sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-2,600.00 KM
29.05.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
29.05.2018.
Tekući grant za sportske manifestacije
-1,970.00 KM
29.05.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu
-5,000.00 KM
29.05.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-4,216.00 KM
29.05.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda 2015. god.- sufinansiranje starih zanata
-1,500.00 KM
28.05.2018.
prihod
+31,247.21 KM
28.05.2018.
Plata Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Centar za socijalni rad i JU Zavod za prostorno uređenje
-287,200.05 KM
28.05.2018.
Jednokratna pomoć - otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća - "Jak olujni vjetar"
-47,800.38 KM
25.05.2018.
stanje
35,150.54 KM
24.05.2018.
stanje
51,761.03 KM
24.05.2018.
prihod
+33,389.51 KM
24.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-27,777.78 KM
24.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-22,222.22 KM
23.05.2018.
prihod
+45,272.29 KM
23.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-5,000.00 KM
23.05.2018.
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - UPLATA DOBAVLJAČU
-652.86 KM
23.05.2018.
JU ZA SPORT, ODMOR I REKREACIJU
-10,850.00 KM
23.05.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ
-12,000.00 KM
23.05.2018.
DOBAVLJAČI - UPLATA ZA IZVRŠENU USLUGU
-5,117.00 KM
23.05.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD- JEDNOKRATNE POMOĆI
-1,000.00 KM
22.05.2018.
stanje
31,153.57 KM
21.05.2018.
stanje
45,153.23 KM
21.05.2018.
prihod
+198,053.24 KM
21.05.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-28,671.73 KM
21.05.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,500.00 KM
21.05.2018.
Dobavljači (usluga osiguranja, edukacija)
-3,783.28 KM
21.05.2018.
Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama - Udruženje Amputirac
-200.00 KM
21.05.2018.
JU Zavod za prostorno - dobavljači - usluge asfaltiranja
-10,000.00 KM
21.05.2018.
Uplata doprinosa
-167,897.89 KM
18.05.2018.
stanje
38,923.55 KM
18.05.2018.
prihod
+38,585.08 KM
18.05.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje takmičenja uspješnih sportista
-9,275.40 KM
18.05.2018.
TG za kulturu - JU Kulturni centar
-20,640.00 KM
18.05.2018.
Dobavljači ( objave u dnevnoj štampi i stručno obrazovanje)
-2,440.00 KM
17.05.2018.
stanje
49,577.02 KM
17.05.2018.
prihod
+38,794.86 KM
17.05.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, električne energije, mjesečna naknada bankarske usluge)
-20,973.08 KM
17.05.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
16.05.2018.
stanje
52,371.66 KM
16.05.2018.
prihod
+49,451.33 KM
16.05.2018.
Obustave
-40,560.59 KM
16.05.2018.
Dobavljači (usluga nabavka informatičkih usluga, pošte i goriva)
-10,548.38 KM
16.05.2018.
JU Centar za socijalni rad - usluga nabavke goriva
-1,137.00 KM
15.05.2018.
stanje
46,599.53 KM
15.05.2018.
prihod
+51,080.41 KM
15.05.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije - Crveni križ Bihać
-4,016.80 KM
15.05.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice
-1,500.00 KM
15.05.2018.
Dobavljači - usluge korištenja telefona, nabavka materijala
-4,140.80 KM
15.05.2018.
Civilna zaštita-registracija automobila
-638.50 KM
15.05.2018.
Transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-35,012.18 KM
14.05.2018.
stanje
68,629.13 KM
14.05.2018.
prihod
+46,437.35 KM
14.05.2018.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,852.40 KM
14.05.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-22,045.00 KM
14.05.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - finansiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-6,041.00 KM
14.05.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice
-2,473.36 KM
14.05.2018.
Dobavljači - usluge odvoza smeća Gradski organ uprave i MZ
-2,806.79 KM
14.05.2018.
Doprinosi
-6,072.27 KM
14.05.2018.
Obustave
-16,676.13 KM
14.05.2018.
Dobavljači - Civilna zaštita
-2,500.00 KM
11.05.2018.
stanje
87,638.13 KM
11.05.2018.
prihod
+64,719.42 KM
11.05.2018.
Tekući grant za informisanje- RTV Bihać - sufinansiranje rada
-31,072.87 KM
11.05.2018.
Topli obrok
-40,974.75 KM
11.05.2018.
Dobavljači - nabavka materijala - Gradski organ uprave i civilna zaštita
-9,400.76 KM
11.05.2018.
Promocija grada - sponzorstvo Centar Duga
-2,000.00 KM
10.05.2018.
stanje
57,331.35 KM
10.05.2018.
prihod
+52,819.07 KM
10.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZDRAVSTVO PLAĆA 01/18
-10,000.00 KM
10.05.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,471.80 KM
10.05.2018.
DOBAVLJAČI - UPLATE ZA IZVRŠENU USLUGU
-5,040.00 KM
09.05.2018.
stanje
36,531.09 KM
09.05.2018.
prihod
+56,970.60 KM
09.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO
-8,000.00 KM
09.05.2018.
PRENOS SREDSTAVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-61.97 KM
09.05.2018.
UPLATA PDV-a PO PRIJAVI ZA 04/18
-4,377.01 KM
09.05.2018.
PRENOS SREDSTAVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
-1,000.00 KM
09.05.2018.
KARATE KLUB BIHAĆ
-800.00 KM
09.05.2018.
UDRUŽENJE HVO BIHAĆ
-500.00 KM
09.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA NK JEDINSTVO
-8,900.00 KM
09.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA SPORTSKIH KLUBOVA
-10,000.00 KM
08.05.2018.
stanje
40,159.85 KM
08.05.2018.
prihod
+36,531.09 KM
08.05.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-4,160.30 KM
08.05.2018.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
08.05.2018.
KULTURNI CENTAR TEKUĆI GRANT - MATURIJADA
-3,000.00 KM
08.05.2018.
UDRUŽENJE DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA
-1,000.00 KM
08.05.2018.
UDRUŽENJE LOGORAŠA - OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
-500.00 KM
08.05.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-176.40 KM
08.05.2018.
SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE RADA SPORTSKIH KLUBOVA
-8,000.00 KM
08.05.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-7,068.52 KM
07.05.2018.
stanje
52,997.60 KM
07.05.2018.
prihod
+38,812.43 KM
07.05.2018.
UNICREDIT BANKA-UPLATA KAMATE PO DUGOROČNOM KREDITU
-38,191.80 KM
07.05.2018.
UPLATA DOPRINOSA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
-10,000.00 KM
07.05.2018.
DOBAVLJAČ
-3,388.80 KM
07.05.2018.
UPLATA PO SUDSKIM IZVRŠENJIMA
-291.12 KM
07.05.2018.
DOBAVLJAČ
-58.50 KM
04.05.2018.
prihod
+48,277.64 KM
04.05.2018.
Otplate domaćim financijskim institucijama - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
04.05.2018.
Kamata na pozajmice od domaćih financijskih institucija - revolving kredit
-4,257.95 KM
04.05.2018.
JU Centar za socjalni rad - tekući izdaci
-1,544.05 KM
04.05.2018.
Dobavljači - materijalni izdaci
-108.51 KM
04.05.2018.
Podizanje gotovine - ček
-1,000.00 KM
26.04.2018.
stanje
37,330.41 KM
25.04.2018.
stanje
49,111.54 KM
25.04.2018.
prihod
+37,022.27 KM
25.04.2018.
Doprinosi na plaću
-42,978.50 KM
25.04.2018.
Dobavljači - usluga nabavke materijala
-824.90 KM
24.04.2018.
stanje
49,716.13 KM
24.04.2018.
prihod
+38,441.57 KM
24.04.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
24.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - usluga registracija automobila
-1,040.29 KM
24.04.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda- vansudska nagodba
-2,801.71 KM
24.04.2018.
Podizanje gotovine - dnevnice u zemlji i inostranstvu
-1,500.00 KM
24.04.2018.
Dobavljači - usluga nabavka goriva obaveze iz prethodnog i tekućeg perioda, usluga ultra dopune, usluge prevoza
-7,704.16 KM
24.04.2018.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-3,000.00 KM
24.04.2018.
Tekući grant humanitarnim organizacijama - UMDD Merhamet
-3,000.00 KM
23.04.2018.
stanje
48,008.12 KM
23.04.2018.
prihod
+42,398.55 KM
23.04.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
23.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - usluga popravka automobila
-136.00 KM
23.04.2018.
Paušal i naknade gradskih vijećnika
-18,554.54 KM
23.04.2018.
Podizanje gotovine - dnevnice u zemlji i inostranstvu
-2,000.00 KM
20.04.2018.
stanje
56,901.24 KM
20.04.2018.
prihod
+32,624.06 KM
20.04.2018.
Obustave uposlenika
-27,007.24 KM
20.04.2018.
Dobavljači - tekući izdaci usluge izrada projekata, nabavka materijala, softverske usluge
-9,513.24 KM
20.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - jednokratne pomoću, nabavka materijala i usluga zaštite objekta
-4,996.70 KM
19.04.2018.
stanje
45,273.36 KM
19.04.2018.
prihod
+32,345.28 KM
19.04.2018.
Obustave uposlenika
-20,054.42 KM
19.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-662.98 KM
18.04.2018.
stanje
33,952.19 KM
18.04.2018.
prihod
+30,813.48 KM
18.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA
-5,000.00 KM
18.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-11,600.27 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU PO PREDRAČUNU
-203.00 KM
18.04.2018.
Registracija automobila
-689.04 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-2,000.00 KM
17.04.2018.
stanje
54,669.48 KM
17.04.2018.
prihod
+33,288.66 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE KORIŠTENJA DVORANA
-2,166.70 KM
17.04.2018.
KULTURNI CENTAR
-2,064.00 KM
17.04.2018.
JU KULTURNI CENTAR - REDOVNA DJELATNOST
-11,076.00 KM
17.04.2018.
UNICREDIT BANKA-PROVIZIJA
-400.00 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-REDOVNA DJELATNOST
-6,018.00 KM
17.04.2018.
JU STANOUPRAVA - REDOVNA DJELATNOST
-28,475.25 KM
17.04.2018.
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO - SUDSKI TROŠKOVI
-150.00 KM
17.04.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - JEDNOKRATNE POMOĆI
-1,000.00 KM
17.04.2018.
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
-2,656.00 KM
16.04.2018.
stanje
40,034.54 KM
16.04.2018.
prihod
+43,464.11 KM
16.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda-2015.godina)
-22,222.22 KM
16.04.2018.
Dobavljači (usluga dnevne štampe i nabavka materijala)
-2,272.50 KM
16.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-4,333.85 KM
13.04.2018.
stanje
42,051.24 KM
13.04.2018.
prihod
+40,990.44 KM
13.04.2018.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-22,045.00 KM
13.04.2018.
JU za sport,odmor i rekreaciju - korištenje sportskih dvorana
-6,041.00 KM
13.04.2018.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
13.04.2018.
Rate uposlenika
-8,421.14 KM
13.04.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,500.00 KM
12.04.2018.
stanje
122,039.39 KM
12.04.2018.
prihod
+42,026.24 KM
12.04.2018.
Doprinosi - zdravstvo
-59,934.31 KM
12.04.2018.
TG za humanitarne organizacije - Javne kuhinje
-3,000.00 KM
12.04.2018.
Uplata naknada za najljepše dvorište
-1,047.06 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Gradska galerija
-14,124.70 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Kulturni centar
-7,500.00 KM
12.04.2018.
TG za sport - sufinansiranja rada sportskih klubova
-11,000.00 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga utroška električne energije
-20,131.39 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga pošte i telefona
-5,276.93 KM
11.04.2018.
prihod
+101,701.79 KM
11.04.2018.
Topli obrok za Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za socijalni rad
-43,516.50 KM
11.04.2018.
Civilna zaštita - dobavljači - usluge popravke vozila, registracija i nabavka materijala
-5,829.70 KM
11.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje prevoza đaka za 03/2018. godine
-34,959.95 KM
11.04.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice - SPC Opština Cvjetnić
-1,000.00 KM
11.04.2018.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-5,365.60 KM
09.04.2018.
stanje
65,004.80 KM
06.04.2018.
prihod
+63,273.36 KM
06.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-34,000.00 KM
06.04.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-41,008.14 KM
05.04.2018.
stanje
31,772.13 KM
04.04.2018.
prihod
+31,472.04 KM
04.04.2018.
Dugoročni kredit - glavnica kredita april 2018. godine
-118,181.82 KM
30.03.2018.
stanje
55,160.02 KM
29.03.2018.
prihod
+54,412.51 KM
29.03.2018.
Plata - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-297,752.49 KM
28.03.2018.
stanje
27,551.00 KM
27.03.2018.
stanje
37,252.73 KM
27.03.2018.
prihod
+15,298.27 KM
27.03.2018.
Doprinosi na plaću
-25,000.00 KM
26.03.2018.
stanje
32,112.52 KM
26.03.2018.
prihod
+37,120.21 KM
26.03.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
26.03.2018.
Obustave - plate uposlenika
-11,980.00 KM
23.03.2018.
stanje
30,333.58 KM
23.03.2018.
prihod
+28,366.05 KM
23.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-978.50 KM
23.03.2018.
Dobavljači - usluga dnevne štampe
-274.00 KM
23.03.2018.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-334.61 KM
23.03.2018.
Doprinosi - PIO
-25,000.00 KM
22.03.2018.
stanje
21,978.90 KM
22.03.2018.
prihod
+30,615.82 KM
22.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-5,444.40 KM
22.03.2018.
Dobavljači - dan Grada
-421.20 KM
22.03.2018.
Spomen obilježje braniocima grada
-11,395.54 KM
22.03.2018.
Doprinosi
-5,000.00 KM
21.03.2018.
stanje
38,356.79 KM
21.03.2018.
prihod
+16,542.11 KM
21.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-20.00 KM
21.03.2018.
Doprinosi
-20,000.00 KM
21.03.2018.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matični obrazci
-7,400.00 KM
21.03.2018.
Vijeće učenika
-1,200.00 KM
21.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-4,300.00 KM
20.03.2018.
stanje
46,223.60 KM
20.03.2018.
prihod
+39,447.91 KM
20.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam sudskih troškovi
-310.00 KM
20.03.2018.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
20.03.2018.
Isplata gotovine
-1,000.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-34,425.72 KM
20.03.2018.
Tekući grant za sport - Sportski savez- redovna djelatnost i sufinansiranje u radu NK Jedinstvo
-11,018.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - usluge popravke automobila
-161.00 KM
19.03.2018.
stanje
35,071.04 KM
19.03.2018.
prihod
+36,539.34 KM
19.03.2018.
Dobavljač - usluge za Dan Grada
-282.60 KM
19.03.2018.
Obustave i doprinosi
-30,260.00 KM
19.03.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu 2017. godina
-5,000.00 KM
19.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - seminar
-80.00 KM
16.03.2018.
prihod
+42,867.46 KM
16.03.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-5,056.92 KM
16.03.2018.
Registracija automobila
-821.15 KM
16.03.2018.
Dobavljači - usluga Elektroprivrede
-26,192.97 KM
16.03.2018.
Nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
14.03.2018.
stanje
52,137.61 KM
13.03.2018.
stanje
51,058.61 KM
13.03.2018.
prihod
+53,078.99 KM
13.03.2018.
CRVENI KRIŽ - TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-3,750.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR -TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-18,576.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR - FINANSIRANJE MANIFESTACIJE ZIMSKA PRIČA
-2,500.00 KM
13.03.2018.
POREZ NA DOHODAK
-16,385.26 KM
13.03.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,513.55 KM
13.03.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-1,973.50 KM
13.03.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
-1,000.00 KM
13.03.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-301.68 KM
12.03.2018.
stanje
38,611.71 KM
12.03.2018.
prihod
+49,599.83 KM
12.03.2018.
Topli obrok za oktobar 2017. godine
-37,015.93 KM
12.03.2018.
Kotizacija seminar
-137.00 KM
09.03.2018.
stanje
47,065.57 KM
09.03.2018.
prihod
+38,212.84 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,000.00 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,166.70 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-18,500.00 KM
09.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.03.2018.
stanje
45,307.40 KM
08.03.2018.
prihod
+41,006.41 KM
08.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, usluga nabavka lož ulja, usluga servis automobila
-6,960.99 KM
08.03.2018.
PDV prijava
-3,791.00 KM
08.03.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam troškova suda
-21.00 KM
07.03.2018.
stanje
59,882.68 KM
07.03.2018.
prihod
+45,696.67 KM
07.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
07.03.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-36,351.60 KM
07.03.2018.
Kamata - kratkoročni kredit
-4,257.95 KM
07.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, priprema finansijsko upravljanje i kontrola
-7,223.00 KM
07.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo- uplata predujma za sud
-271.00 KM
07.03.2018.
Tekuća rezerva-Fazlić Amir
-1,000.00 KM
07.03.2018.
Civilna zaštita - registracija automobila
-1,168.40 KM
06.03.2018.
stanje
48,891.39 KM
06.03.2018.
prihod
+58,262.46 KM
06.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-16,000.00 KM
06.03.2018.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-28,165.58 KM
06.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,994.59 KM
06.03.2018.
Tekući izdaci
-1,111.00 KM
05.03.2018.
stanje
44,104.09 KM
05.03.2018.
prihod
+45,241.77 KM
05.03.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-13,096.26 KM
05.03.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju (redovna djelatnost, korištenje sportske dvorane i sportske manifestacije)
-26,483.00 KM
05.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-275.21 KM
05.03.2018.
Poticaji u poljoprivredi - obaveze iz 2014 - pomoć za saniranje štete-uginuće ovaca
-600.00 KM
02.03.2018.
prihod
+41,583.00 KM
02.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-22,222.22 KM
02.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,000.00 KM
02.03.2018.
Glavnica kredita za mart 2018 - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
23.02.2018.
stanje
40,611.39 KM
22.02.2018.
stanje
51,143.89 KM
22.02.2018.
prihod
+39,100.18 KM
22.02.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNE UREĐENJE UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-22,222.22 KM
22.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-27,000.00 KM
21.02.2018.
stanje
26,537.63 KM
21.02.2018.
prihod
+50,153.05 KM
21.02.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-380.00 KM
21.02.2018.
NAKNADE GRADSKIM VIJEĆNICIMA
-17,401.90 KM
21.02.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKI MAKSIMUM
-200.00 KM
21.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-7,564.89 KM
20.02.2018.
stanje
40,792.80 KM
20.02.2018.
prihod
+25,169.20 KM
20.02.2018.
Doprinosi
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz 2014. godine
-15,250.00 KM
20.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavke goriva
-3,665.87 KM
20.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-508.50 KM
19.02.2018.
stanje
57,656.98 KM
19.02.2018.
prihod
+37,179.32 KM
19.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Manifestacija - Dan Grada Bihaća
-3,000.00 KM
19.02.2018.
Dobavljači - bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
19.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-607.50 KM
19.02.2018.
TG za sport - Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-12,036.00 KM
16.02.2018.
stanje
49,175.51 KM
16.02.2018.
prihod
+57,214.13 KM
16.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima i vansudskim nagodbama
-16,910.32 KM
16.02.2018.
Tekuća rezerva - Alivuk Asmir
-500.00 KM
16.02.2018.
Uplata kamata - kratkoročni kredit
-498.22 KM
16.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,824.12 KM
15.02.2018.
stanje
58,746.14 KM
15.02.2018.
prihod
+45,677.20 KM
15.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
15.02.2018.
Dobavljači - usluge projektovanja, usluge nabavka materijala za Dan Grada
-15,741.50 KM
15.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2014. godina (usluge izgradnje objekata, usluga održavanja sistema grijanja)
-8,310.00 KM
15.02.2018.
Tekuća rezerva - Karat Subhija
-200.00 KM
15.02.2018.
Naknada za rad Savjet MZ
-996.33 KM
14.02.2018.
stanje
84,408.63 KM
14.02.2018.
prihod
+50,973.20 KM
14.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina i 2017.godina
-47,777.77 KM
14.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,557.92 KM
14.02.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-15,300.00 KM
13.02.2018.
stanje
135,132.09 KM
13.02.2018.
prihod
+52,955.08 KM
13.02.2018.
JU Centar za socijalni rad-tekući izdaci i jednokratne pomoći
-3,679.65 KM
13.02.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
13.02.2018.
Doprinosi i PIO
-74,176.99 KM
13.02.2018.
Dobavljači - usluge električne energije Organ uprave, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, usluge telefona
-24,821.90 KM
12.02.2018.
stanje
48,576.63 KM
12.02.2018.
prihod
+134,204.34 KM
12.02.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-40,412.93 KM
12.02.2018.
Dobavljači - usluga pošte
-6,137.00 KM
12.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-1,098.95 KM
09.02.2018.
stanje
33,124.44 KM
09.02.2018.
prihod
+40,709.75 KM
09.02.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-19,372.57 KM
09.02.2018.
Uplata PDV
-3,791.00 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
08.02.2018.
stanje
45,007.62 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplate po sporazumima
-8,412.62 KM
08.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,082.00 KM
08.02.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-37,998.20 KM
08.02.2018.
prihod
+32,325.81 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - nabavka automobila JP Veterinarska stanica 2015. godina
-5,000.00 KM
08.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze iz prethodnog perioda - 2015. godina - pogrebne usluge
-4,910.74 KM
08.02.2018.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma (Hasin vrh i Patriotska liga Bihać)
-800.00 KM
08.02.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavka kancelarijskog materijala
-5,023.00 KM
07.02.2018.
stanje
50,324.17 KM
07.02.2018.
prihod
+43,176.27 KM
06.02.2018.
stanje
42,759.02 KM
06.02.2018.
prihod
+48,228.10 KM
06.02.2018.
Sanacija štete na kantonalnoj bolnici - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
06.02.2018.
Dobavljači - izdaci za nabavku materijala
-2,083.95 KM
06.02.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,576.00 KM
06.02.2018.
Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
06.02.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije i vjerske zajednice - Crveni Križ Bihać
-5,000.00 KM
05.02.2018.
stanje
32,651.93 KM
05.02.2018.
prihod
+31,342.06 KM
05.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz 2015. godine
-17,500.00 KM
05.02.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-3,707.52 KM
05.02.2018.
Dobavljači - izdaci za materijal
-27.45 KM
02.02.2018.
prihod
+30,326.65 KM
02.02.2018.
Uplata glavnice kredita - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.02.2018.
stanje
59,232.11 KM
31.01.2018.
prihod
+50,051.19 KM
31.01.2018.
Tekući grant za informisanje - JP RTV Bihać
-26,165.58 KM
31.01.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju
-19,840.00 KM
31.01.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-9,639.80 KM
31.01.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,535.57 KM
31.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,296.50 KM
29.01.2018.
stanje
81,847.84 KM
26.01.2018.
stanje
57,812.56 KM
26.01.2018.
prihod
+49,968.58 KM
26.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - plaćanje obaveza dobavljačima
-22,222.22 KM
26.01.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,000.00 KM
26.01.2018.
Kotizacija za seminar
-351.00 KM
26.01.2018.
Servis automobila - uplata dobavljaču
-27.90 KM
25.01.2018.
stanje
74,198.03 KM
25.01.2018.
prihod
+21,206.28 KM
25.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - prevoz đaka
-3,062.70 KM
25.01.2018.
Dobavljači (usluga nabavke lož ulja za Gradski organ uprave, usluga nabavke materijala)
-21,969.98 KM
25.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - prenos po zahtjevima - tekući izdatci
-2,559.07 KM
25.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenja - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
24.01.2018.
stanje
43,812.98 KM
24.01.2018.
prihod
+35,385.05 KM
24.01.2018.
Dobavljači - povrat sredstava po Sporazumu - povrat poreza na nepokretnost
-5,000.00 KM
23.01.2018.
stanje
42,662.26 KM
23.01.2018.
prihod
+42,812.92 KM
23.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- dobavljači - usluga javne rasvjete
-42,184.83 KM
22.01.2018.
stanje
53,245.06 KM
22.01.2018.
prihod
+41,662.20 KM
22.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - usluga asfaltiranja
-20,000.00 KM
22.01.2018.
Uplata dobavljači (usluge štampe, printanja,održavanje vozila, objava oglasa i nabavka materijala)
-10,409.05 KM
22.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (2015-2016) - uplata po sporazumima (usluge reprezentacije, projektovanja)
-7,606.57 KM
22.01.2018.
Doprinosi na plaću
-14,229.38 KM
19.01.2018.
stanje
29,538.25 KM
19.01.2018.
prihod
+46,206.84 KM
19.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata prevoznicima za prevoz đaka obaveze iz 2016. godine
-22,500.03 KM
18.01.2018.
stanje
88,798.10 KM
18.01.2018.
prihod
+27,592.23 KM
18.01.2018.
Doprinosi na plaću
-29,852.18 KM
18.01.2018.
Vansudska nagodba - eksproprijacija zemljišta
-11,141.00 KM
18.01.2018.
Dobavljači (usluge pošte, nabavka materijala, električna energija Grada i postrojenja Velhovo,vode i odvoza otpada)
-45,858.90 KM
17.01.2018.
stanje
66,994.98 KM
17.01.2018.
prihod
+29,491.12 KM
17.01.2018.
Dobavljači - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matične knjige
-6,788.00 KM
17.01.2018.
Mjesečna naknada za vođenje JRT
-400.00 KM
17.01.2018.
Tekući grant za manifestacije - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
16.01.2018.
stanje
51,565.71 KM
16.01.2018.
prihod
+64,224.38 KM
16.01.2018.
Dobavljači (usluge elektroprivreda, usluge telekom, usluge nabavka roba, usluga nabavka lož ulja)
-23,795.11 KM
16.01.2018.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
16.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluge asfaltiranja projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
15.01.2018.
prihod
+27,385.59 KM
15.01.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo
-29,973.40 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Zavod za prostorno uređenje
-3,306.24 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Centar za socijalni rad
-2,204.09 KM
15.01.2018.
Naknade za rad - Izbori u mjesnim zajednicama
-9,263.43 KM
15.01.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada Nogometnog kluba Jedinstvo
-23,000.00 KM
12.01.2018.
stanje
175,292.07 KM
11.01.2018.
stanje
36,377.25 KM
11.01.2018.
prihod
+153,994.07 KM
11.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-14,830.27 KM
11.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-248.98 KM
10.01.2018.
stanje
46,359.14 KM
10.01.2018.
prihod
+33,386.84 KM
10.01.2018.
Plaćanje obaveza prema dobavljaču - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-22,222.22 KM
10.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-12,474.28 KM
10.01.2018.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,672.23 KM
09.01.2018.
prihod
+30,413.57 KM
09.01.2018.
PDV za decembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-17,121.54 KM
09.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-749.33 KM
09.01.2018.
Registracija automobila
-441.50 KM
28.12.2017.
stanje
170,778.53 KM
27.12.2017.
stanje
116,752.33 KM
27.12.2017.
prihod
+54,026.20 KM
27.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2017.
stanje
85,200.33 KM
26.12.2017.
prihod
+31,552.00 KM
26.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
25.12.2017.
stanje
81,710.46 KM
25.12.2017.
Tekući izdati - (ultra dopune i nabavka materijala)
-538.15 KM
25.12.2017.
prihod
+36,030.02 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,261.42 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - pomoć u slučaju smrti i bolesti
-2,000.00 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (vansudska nagodba)
-1,944.00 KM
25.12.2017.
Dobavljači - nabavka goriva
-3,913.15 KM
25.12.2017.
Obustave iz plate Gradski organ uprave
-11,421.58 KM
22.12.2017.
stanje
38,935.92 KM
22.12.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,555.57 KM
22.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge telekoma i nabavka materijala)
-4,133.98 KM
22.12.2017.
prihod
+43,312.69 KM
21.12.2017.
stanje
50,506.76 KM
21.12.2017.
prihod
+36,118.71 KM
21.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - struja grada
-40,000.00 KM
20.12.2017.
stanje
51,512.37 KM
20.12.2017.
prihod
+27,771.31 KM
20.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge električne energije i pošte)
-9,074.76 KM
20.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona, električne energije i pošte)
-2,120.17 KM
20.12.2017.
Obustave iz plate - oktobar 2017. godine
-17,581.99 KM
19.12.2017.
stanje
46,861.02 KM
19.12.2017.
prihod
+41,296.35 KM
19.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
19.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci
-630.40 KM
19.12.2017.
Registracija automobila
-1,130.50 KM
19.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dnevnice
-475.14 KM
19.12.2017.
Obustave sa plata - oktobar 2017. godine
-24,408.96 KM
18.12.2017.
stanje
36,620.08 KM
18.12.2017.
prihod
+38,872.94 KM
18.12.2017.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-27,911.00 KM
18.12.2017.
Platni promet - naknada za vođenje bankovnih računa
-400.00 KM
18.12.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Tavla klub
-300.00 KM
18.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo
-21.00 KM
15.12.2017.
stanje
49,186.99 KM
15.12.2017.
prihod
+30,411.09 KM
15.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-7,783.00 KM
15.12.2017.
JU Stanouprava - hitne intervencije na zgradama
-5,000.00 KM
15.12.2017.
Povrat sredstava za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
-20,000.00 KM
15.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-80.00 KM
15.12.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice - putni troškovi
-1,000.00 KM
15.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za sanaciju štete od elementarnih nepogoda građanima sa područja: MZ Jezero -Srbljani, MZ Izačić, MZ Sokolac, MZ Kamenica, MZ Žegar, MZ Brekovica
-9,115.00 KM
14.12.2017.
stanje
105,965.42 KM
14.12.2017.
prihod
+39,573.13 KM
14.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.00 KM
14.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-38,120.28 KM
14.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - sudske takse
-22.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-441.73 KM
14.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć u sanaciji štete uslijed nevremena Mašić Redžep
-500.00 KM
14.12.2017.
Dobavljači - usluge arhiva, usluge nabavka materijala za rad i drugo
-7,929.27 KM
14.12.2017.
Gradski organ uprave - obustave na plaću
-14,813.28 KM
13.12.2017.
stanje
137,190.52 KM
13.12.2017.
prihod
+42,148.27 KM
13.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta septembar 2017. godine
-40,000.00 KM
13.12.2017.
Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juli 2017. godine
-31,791.47 KM
13.12.2017.
Dobavljači - usluge nabavke za izbore u MZ
-531.90 KM
13.12.2017.
Tekući grant za udruženja ( Nogometni savez USK-a i Udruženje MOGULI)
-1,050.00 KM
12.12.2017.
stanje
82,326.72 KM
12.12.2017.
prihod
+81,288.74 KM
12.12.2017.
Obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda (2013. godina) - JU Zavod za prostorno uređenje
-14,400.74 KM
12.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
12.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,024.20 KM
11.12.2017.
stanje
92,419.46 KM
11.12.2017.
prihod
+53,844.38 KM
11.12.2017.
Stipendije, alimentacije, sudska izvršenja i obustave
-20,567.54 KM
11.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-362.80 KM
11.12.2017.
Dobavljači - usluga priključka električne energije, tekući izdaci
-3,067.50 KM
11.12.2017.
Memorandum Vijeće učenika - JU Mješovita srednja škola
-400.00 KM
11.12.2017.
Učešće Grada u projektu MEG
-3,744.33 KM
11.12.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po Sporazumu kupovina poslovnog prostora MZ Hatinac
-10,492.15 KM
11.12.2017.
Tekući grant za udruženja - Karate klub Bihać, Žene sa Une
-600.00 KM
11.12.2017.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
08.12.2017.
prihod
+49,101.87 KM
08.12.2017.
PDV za novembar 2017. godine
-3,791.00 KM
07.12.2017.
stanje
63,334.76 KM
06.12.2017.
stanje
74,411.41 KM
06.12.2017.
prihod
+21,243.93 KM
06.12.2017.
Doprinosi i porezi - obaveze iz prethodnog perioda ( septembar,oktobar, novembar 2015, septembar i oktobar 2016) - po Sporazumu sa Poreznom upravom
-32,320.58 KM
05.12.2017.
stanje
30,338.96 KM
05.12.2017.
prihod
+44,072.45 KM
05.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
04.12.2017.
stanje
47,440.53 KM
04.12.2017.
prihod
+27,713.56 KM
04.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumu
-27,770.70 KM
04.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-778.99 KM
04.12.2017.
Naknada za volontere i komisije
-15,571.94 KM
04.12.2017.
Civilna zaštita - registracija auta
-693.50 KM
01.12.2017.
stanje
30,433.01 KM
01.12.2017.
prihod
+137,402.14 KM
01.12.2017.
Otplate domaćeg pozajmljivanja - glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-2,212.80 KM
30.11.2017.
stanje
23,330.68 KM
30.11.2017.
prihod
+28,672.43 KM
30.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
30.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači usluga pošta
-1,570.10 KM
29.11.2017.
prihod
+206,125.36 KM
29.11.2017.
Naknada Gradskim vijećnicima - paušal za maj 2017. godina i naknade i komisije 10.sjednica
-22,862.00 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Gradski organ uprave i Gradsko pravobranilaštvo
-190,983.15 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Centar za socijalni rad
-26,291.00 KM
28.11.2017.
stanje
51,043.47 KM
27.11.2017.
stanje
36,503.79 KM
27.11.2017.
prihod
+44,774.68 KM
27.11.2017.
Parlamentarne političke partije - obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
27.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,235.00 KM
24.11.2017.
stanje
30,751.41 KM
24.11.2017.
prihod
+34,255.28 KM
24.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (po Sporazumu) - usluge asfaltiranja
-22,222.22 KM
24.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-6,280.68 KM
23.11.2017.
stanje
41,019.11 KM
23.11.2017.
prihod
+28,661.65 KM
23.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,443.74 KM
23.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,185.61 KM
23.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Liga antifašista jugoistočne Evrope - organizacija akademija
-300.00 KM
22.11.2017.
stanje
33,345.89 KM
22.11.2017.
prihod
+38,568.74 KM
22.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - asfaltiranje
-20,000.00 KM
22.11.2017.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
22.11.2017.
Tekuća rezerva - Hrnjić Edita
-200.00 KM
22.11.2017.
Dobavljači (usluge popravka u Civilnoj zaštiti i usluge kopiranja)
-695.52 KM
21.11.2017.
stanje
52,023.58 KM
21.11.2017.
prihod
+29,072.31 KM
21.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
21.11.2017.
Doprinosi na platu
-15,000.00 KM
20.11.2017.
stanje
69,341.84 KM
20.11.2017.
prihod
+25,867.94 KM
20.11.2017.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,647.63 KM
20.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-238.00 KM
20.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - taksa za sud
-21.00 KM
20.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
20.11.2017.
Povrat uplaćenih sredstava procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
20.11.2017.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda po sporazumu, usluge projektovanja)
-5,328.02 KM
20.11.2017.
Kamata kratkoročni kredit
-3,751.55 KM
20.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima-kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama 1
-200.00 KM
17.11.2017.
stanje
53,739.36 KM
17.11.2017.
prihod
+35,423.50 KM
17.11.2017.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnih godina (2015)
-373.59 KM
17.11.2017.
Tekući grant za omladinske projekte - Vijeće učenika
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - tekuća godina (usluge stručne literature, usluge vještačenja)
-1,113.43 KM
17.11.2017.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-17,165.00 KM
17.11.2017.
Registracija automobila
-369.00 KM
16.11.2017.
stanje
70,310.30 KM
16.11.2017.
prihod
+41,138.46 KM
16.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
16.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-34,803.80 KM
16.11.2017.
Dobavljači (usluge održavanja kopirnih aparata i nabavka opreme)
-2,905.60 KM
15.11.2017.
stanje
68,937.23 KM
15.11.2017.
prihod
+45,147.30 KM
15.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - dobavljači (usluga arhiva, stručna literatura)
-525.00 KM
15.11.2017.
Tekuće grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-5,330.00 KM
15.11.2017.
Organ uprave - doprinosi za platu
-27,541.98 KM
15.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona)
-377.25 KM
15.11.2017.
JP Aerodrom Bihać - obaveze iz prethodnog perioda - 2016
-10,000.00 KM
14.11.2017.
stanje
104,149.91 KM
14.11.2017.
prihod
+46,878.81 KM
14.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i usluga održavanja rasvjete)
-22,000.00 KM
14.11.2017.
Naknada za rad Gradskim vijećnicima - sredstva za liječenje Dalal Omerović
-6,085.46 KM
14.11.2017.
Obustave - plate uposlenika
-28,945.62 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge vode za Mjesne zajednice (2012-2015) i usluge odvoza smeća 2015. i dio 2016.godina)
-20,290.77 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz tekućeg perioda (usluge popravka automobila, usluga podrška projekta Una regata)
-4,769.64 KM
13.11.2017.
stanje
53,670.00 KM
13.11.2017.
prihod
+104,023.83 KM
13.11.2017.
Dobavljači (usluga popravka automobila, nabavka materijala, nabavka goriva, struja zgrade, struja Postrojenje u Velhovu, usluge telefona, poštanske usluge)
-28,543.92 KM
13.11.2017.
Organ uprave- obustave na platu
-20,000.00 KM
13.11.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - povrat više uplaćenih prihoda procjena vrijednosti
-5,000.00 KM
10.11.2017.
stanje
52,344.28 KM
10.11.2017.
prihod
+53,231.63 KM
10.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - topli obrok za juni 2017. godine
-2,913.14 KM
10.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juni 2017. godine
-2,031.60 KM
10.11.2017.
Organ uprave - topli obrok za juni 2017. godine
-31,376.76 KM
10.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za juni 2017. godine
-194.81 KM
10.11.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice
-1,400.00 KM
10.11.2017.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu - NK Brekovica
-5,000.00 KM
10.11.2017.
Tutić Mirsad - Tekući grant za poljoprivredu - saniranje štete
-500.00 KM
10.11.2017.
Dobavljači - usluge objave, servis vozila
-2,289.60 KM
10.11.2017.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-6,000.00 KM
10.11.2017.
Tekuća rezerva - Okanović Safet
-200.00 KM
09.11.2017.
stanje
74,560.22 KM
09.11.2017.
prihod
+30,581.01 KM
09.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
09.11.2017.
Dobavljači (usluge štampanja, ultra dopune)
-596.15 KM
09.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima - kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama I
-1,800.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
08.11.2017.
stanje
82,934.61 KM
08.11.2017.
prihod
+50,311.11 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-4,159.83 KM
08.11.2017.
PDV prijava za oktobar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - tekuće obaveze (nabavka opreme za inspekciju, stručna literatura - pravobranilaštvo, oprema za arhivu)
-2,052.25 KM
08.11.2017.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za sport- NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za kulturu - Kulturni centar - Bihaćko ljeto
-5,000.00 KM
08.11.2017.
JU Veterinarska stanica- obaveze iz prethodnog perioda - 2014.godina - nabavka automobila
-5,000.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. i 2015. godina (uvođenje sistema financijskog upravljanja i kontrole, usluge izrade urbanističkog plana, izgradnja infrastrukture MZ)
-12,970.35 KM
08.11.2017.
Plata Organ uprave - obustave
-4,712.07 KM
07.11.2017.
stanje
48,804.11 KM
07.11.2017.
prihod
+35,380.50 KM
07.11.2017.
Isplata gotovine - ček
-1,000.00 KM
07.11.2017.
Tekuća rezerva - Nermin Bakrač
-250.00 KM
06.11.2017.
stanje
67,565.07 KM
06.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
06.11.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - financiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-7,812.00 KM
06.11.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije
-6,850.00 KM
06.11.2017.
Kamate na direktno pozajmljivanje - dugoročni kredit
-40,512.40 KM
06.11.2017.
Usluge za stručno obrazovanje
-2,272.50 KM
06.11.2017.
Organ uprave -obustave plata
-7,795.01 KM
03.11.2017.
stanje
61,865.69 KM
03.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
03.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnih perioda - usluge asfaltiranja
-34,444.44 KM
03.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sudska taksa
-50.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-3,905.00 KM
03.11.2017.
Organ uprave - obustave sa plata uposlenika
-10,029.78 KM
03.11.2017.
Tekući izdaci - stručno usavršavanje - obaveze iz prethodnog perioda
-405.00 KM
03.11.2017.
Tekuća rezerva - Boško Drljača
-200.00 KM
02.11.2017.
stanje
45,292.89 KM
02.11.2017.
prihod
+50,275.08 KM
02.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
02.11.2017.
Naknada - disciplinska komisija
-184.78 KM
02.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženje logoraša
-300.00 KM
02.11.2017.
Tekući izdaci - registracija automobila
-467.50 KM
01.11.2017.
stanje
101,971.38 KM
01.11.2017.
prihod
+43,503.33 KM
01.11.2017.
Izdaci za otplatu dugova - glavnica - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
31.10.2017.
stanje
58,869.02 KM
31.10.2017.
prihod
+43,102.36 KM
31.10.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
30.10.2017.
stanje
40,725.08 KM
30.10.2017.
prihod
+39,843.94 KM
30.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda po Sporazumu - usluge asfaltiranja
-20,700.00 KM
30.10.2017.
Isplata gotovine - ček - putni troškovi
-1,000.00 KM
27.10.2017.
stanje
323,983.98 KM
27.10.2017.
prihod
+37,081.00 KM
27.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - plata za juli 2017. godine
-25,244.63 KM
27.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - plata za juli 2017. godine
-42,980.00 KM
27.10.2017.
Organ uprave - plata za juli 2017. godine
-207,071.74 KM
27.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- plata za juli 2017. godine
-9,802.95 KM
27.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KB Ljutoč - korištenje sale
-720.00 KM
27.10.2017.
Doprinosi po Sporazumu porezna uprava - obaveze 2015. i 2016. godina
-31,320.58 KM
27.10.2017.
Tekuća rezerva - Alivuk Sabit
-200.00 KM
27.10.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
26.10.2017.
stanje
83,274.68 KM
26.10.2017.
prihod
+249,421.60 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-7,174.61 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika- sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,537.69 KM
25.10.2017.
stanje
31,900.36 KM
25.10.2017.
prihod
+51,948.94 KM
25.10.2017.
Civilna zaštita - tekući izdaci - dobavljači
-574.62 KM
24.10.2017.
stanje
191,850.28 KM
24.10.2017.
prihod
+27,827.62 KM
24.10.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi za PIO
-87,510.55 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-85.99 KM
24.10.2017.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-347.70 KM
24.10.2017.
Gradsko vijeće - naknade, klubovi, komisija 9. sjednica, paušal za april 2017. godine
-20,782.90 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-25,316.17 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-25,482.45 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-15,000.00 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,221.78 KM
24.10.2017.
UIO - takse Uvjerenje za apliciranje na projekte
-30.00 KM
23.10.2017.
stanje
73,626.75 KM
23.10.2017.
prihod
+195,449.88 KM
23.10.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
23.10.2017.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.25 KM
23.10.2017.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-1,516.56 KM
23.10.2017.
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - priključak električne energije Plandište
-22,000.00 KM
23.10.2017.
Tekuća rezerva - Samardžić Suvad i Džanić Senija
-700.00 KM
23.10.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,630.90 KM
23.10.2017.
Dobavljač - pretplata za internet stranicu
-150.64 KM
20.10.2017.
stanje
139,187.43 KM
20.10.2017.
prihod
+48,380.78 KM
20.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda 2013,2014 i 2015. godine - usluge projektovanja
-10,968.75 KM
20.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
20.10.2017.
Tekuća rezerva - (Halkić Alen i Hadžić Ajka)
-700.00 KM
20.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez (redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje rada sportskih klubova)
-31,425.53 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - obaveze iz 2016. godine - nagrađivanje vrhunskog sportiste
-30,000.00 KM
20.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
20.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala )
-546.65 KM
19.10.2017.
stanje
55,331.19 KM
19.10.2017.
prihod
+136,710.59 KM
19.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,763.35 KM
19.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
19.10.2017.
Tekući izdaci - takse
-35.00 KM
19.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,056.00 KM
18.10.2017.
stanje
100,678.57 KM
18.10.2017.
prihod
+30,611.82 KM
18.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- tekući izdaci - sudski troškovi
-21.00 KM
18.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-373.32 KM
18.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
18.10.2017.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-11,911.38 KM
18.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,256.00 KM
18.10.2017.
Tekući grant za javne kuhinje - Imaret i Merhamet
-12,000.00 KM
18.10.2017.
Registracija automobila
-397.50 KM
17.10.2017.
stanje
40,414.08 KM
17.10.2017.
prihod
+61,781.24 KM
17.10.2017.
Tekući izdaci - mjesečna naknada za bankarske usluge
-400.00 KM
17.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,116.75 KM
16.10.2017.
stanje
72,907.02 KM
16.10.2017.
prihod
+33,022.76 KM
16.10.2017.
Doprinosi za zdravstvo - Organ uprave
-62,779.21 KM
16.10.2017.
Izdavanje uvjerenja Uprava za indirektno oporezivanje - takse
-30.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za udruženja- odlazak na Svjetsko prvenstvo judo klub Una
-500.00 KM
16.10.2017.
Dobavljač - usluge štampe
-1,157.49 KM
16.10.2017.
Usluge za stručno obrazovanje - seminar
-450.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-599.00 KM
13.10.2017.
stanje
66,590.44 KM
13.10.2017.
prihod
+64,049.98 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci - usluga električne energije za PPO Velhovo
-10,742.17 KM
13.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - JU Stanouprava - 2014. godina
-1,846.90 KM
13.10.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Karate Klub - odlazak na Svjetsko prvenstvo
-500.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-10,000.00 KM
13.10.2017.
Subvencije za boračku zgradu STO 2
-400.00 KM
13.10.2017.
Tekući grant neprofitnim organizacijama - JU Stanouprava redovna djelatnost
-33,268.33 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-976.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
13.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala)
-546.65 KM
12.10.2017.
stanje
104,361.53 KM
12.10.2017.
prihod
+50,172.23 KM
12.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - tekući izdatci -usluge fizičkog obezbijeđenja, usluge održavanja informatičkog programa
-7,656.80 KM
12.10.2017.
Tekući grant za mlade - Memorandum - rad vijeća učenika
-800.00 KM
12.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
12.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava - porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,657.02 KM
12.10.2017.
Organ uprave - doprinosi na platu
-28,323.19 KM
12.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,036.00 KM
12.10.2017.
Dobavljači - tekući izdatci - usluge telefona, električna energije, nabavka goriva, dnevne štampe, kancelarijski materijal
-14,470.31 KM
11.10.2017.
stanje
72,508.45 KM
11.10.2017.
prihod
+94,156.86 KM
11.10.2017.
Dobavljač - usluga isporuke pošte
-5,278.85 KM
11.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - Službeni list
-1,986.70 KM
11.10.2017.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,235.00 KM
11.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,060.10 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-2,262.59 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za maj 2017. godine
-2,956.47 KM
11.10.2017.
Organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za maj 2017. godine
-38,209.52 KM
11.10.2017.
Dobavljači - usluge popravka aparata za printanje
-314.55 KM
11.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Kajak i Arka
-1,000.00 KM
10.10.2017.
stanje
50,750.23 KM
10.10.2017.
prihod
+58,727.05 KM
10.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,076.00 KM
10.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-35,892.83 KM
09.10.2017.
stanje
61,213.17 KM
09.10.2017.
prihod
+50,103.18 KM
09.10.2017.
Nabavka materijala - matične knjige
-2,869.73 KM
09.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - nabavka ogrijeva
-2,888.20 KM
09.10.2017.
PDV za septembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.10.2017.
Kamata - dugoročni kredit
-42,421.99 KM
09.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljač - usluge građenja
-5,000.00 KM
09.10.2017.
Podizanje gotovine - ček
-2.00 KM
09.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,095.20 KM
09.10.2017.
Tekući grant za humanitarne i vjerske zajednice - Crveni križ
-500.00 KM
06.10.2017.
prihod
+60,026.29 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - štampa
-2,000.00 KM
06.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-42,722.93 KM
06.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženja Behar i Una
-1,000.00 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - Uplata za poslovni prostor MZ Hatinac - Kombiteks
-10,492.15 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva / povrat sredstava porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,000.00 KM
06.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,000.20 KM
06.10.2017.
Naknada Gradsko vijeće - obaveze iz prethodnog perioda
-1,055.00 KM
05.10.2017.
stanje
129,335.03 KM
05.10.2017.
prihod
+32,980.58 KM
05.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać - plata za juni 2017. godine
-32,000.00 KM
05.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-14,922.85 KM
05.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava / porez na promet nepokretnosti sporazum
-40,000.00 KM
05.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci / popravak automobila
-474.80 KM
05.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-935.60 KM
04.10.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za liječenje, Mirsada Džananović
-200.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KK Bihać
-550.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,044.00 KM