Savjet plana

U cilju definisanja općih ciljeva i koncepcije, te stručnog praćenja izrade Prostornog plana grada Bihaća, Urbanističkog plana grada Bihaća, te izrade ili izrade izmjena i dopuna drugih dokumenata prostornog uređenja ( regulacioni planovi i urbanistički projekti ) na području grada Bihaća, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova interesa, imenovan je Savjet plana Grada Bihaća u sastavu :

 1. Šuhret Fazlić, Gradonačelnik – predsjednik Savjeta
 2. Vanesa Arnautović, dipl.ing.arhitekture – član ispred Službe za urbanističko planiranje i građenje
 3. Ademir Toromanović, dipl.ing. arhitekture – član  ispred JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa USK-a
 4. Hasan Zulić, dipl.ing.građevine – član ispred JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
 5. Miron Ibrahimpašić, dipl.ing. arhitekture – član
 6. Ahmed Ibrahimpašić, dipl,ing. arhitekture – član
 7. Rasima Bobić, mag. agronom – član
 8. Edis Softić, dipl.ing. elektrotehnike – član
 9. Senad Kovačević, dipl.ing. saobraćaja – član
 10. Zlatan Mizić, dipl.ing. elektrotehnike – član
 11. Haris Mešić, prof. historije – član
 12. Emir Hafizović, dipl.ecc – član
 13. Elvedin Sedić, mr. sci., dipl.iur – član