Prijem građana

U skladu sa Statutom Grada Bihaća svi građani Bihaća mogu putem pismenog zahtjeva tražiti prijem na razgovor sa gradonačelnikom Bihaća ili osobama koje on za to ovlasti.

Svi građani, udruženja, organizacije i institucije popunjeni zahtjev za prijem mogu dostaviti na protokol u šalter sali Gradske uprave Bihać svakog radnog dana od 7:00 do 15:30 sati ili putem e-mail adrese: kabinet@bihac.org

Zahtjev za prijem građanima je dostupan na info pultu u šalter sali Gradske uprave Bihać i OVDJE.