„Uvidom u Plan javnih nabavki Zavoda, između ostalog, za maj mjesec je planirano pokretanje postupka javnih nabavki za sanaciju: puta Veliki Lug, ulice Vikićkih šehida, glavnog puta Vikići, puta prema džamiji uz sufinanciranje mještana u iznosu 40% planiranog iznosa. Da li ste ispoštovali Plan javnih nabavki i kada se može očekivati pokretanje ovih postupaka, osim ako već neki nisu pokrenuti u šta sumnjam, obzirom da nisu prioritetni za Gradsku upravu?“

Svi navedeni postupci javnih nabavki su pokrenuti i toku, osim asfaltiranja puta u Velikom Lugu, koji će biti pokrenut u narednih desetak dana.