Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

"Tražim od gradske inspekcije za komunalne djelatnosti  da  provjeri rad u Pritoci, Ikić-Komerca koji eksploatiše majdan i remeti osnovna ljuska prava  stanovništva bukom i prašinom , naročito poslije 15:00 sati kada ljudi odmaraju, kao i vikendom."

 

Odgovor na inicijativu:

Inicijativa vijećnika je  proslijeđena Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, kako bi u okviru ovlaštenja koja posjeduju izvršili inspekcijski pregled u pomenutom preduzeću, sa aspekta  emisije buke i provođenja mjera sigurnosti građana i imovine. Odgovor koji dobijemo od nadležnog organa proslijediti  ćemo  pravovremeno Službi za stručne poslove GV.