Koliko je podneseno zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, koliko ih je rješeno, koliko odbijeno, a koliko ih je u postupku dužem od 3, 6, 12 i 24 mjeseca?

Kako u pitanju vjećnika nije naveden period podnošenja zahtjeva za legalizaciju objekata, obavještavamo Vas da je u periodu od dana stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravnih građevina i zahvata ( Sl.gl. USK-a broj 19/18 )  do 01.03.2019. godine u ovoj Službi zaprimljeno 113 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a rješeno je 8 zahtjeva.