obavijest

Zaključak o utvrđivanju rang liste omladinskih projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

datum objave: 07.08.2019

 

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15), te člana 20. stav 2. Odluke o kriterijima, postupku odabira i načinu dodjele sredstava budžeta Općine Bihać za su/finansiranje omladinskih projekata („Službeni glasnik općine Bihać“ broj: 8/13), Gradonačelnik Grada Bihaća, donosi:

 

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godina.

 

I

Utvrđuje se rang lista omladinskih projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu kako slijedi:

 

R.b.

Naziv udruženja

Projekat

Broj bodova

Traženi budžet udruženja

Odobreni iznos

1.

Udruženje „Bubamara – ART“

Novogodišnji dječiji festival „Djeca djeci“

92

4.000,-

1.500,00 KM

2.

Udruženje „ABC“

Omladinski ekološki kamp „ECOknowLOGY“

100

4.000,-

2.500,00 KM

3.

Udruženje škola sporta za djecu „HB“

Noć sporta u Bihaću

91

3.975,-

1.000,00 KM

4.

Udruženje „Asocijacija studenata Biotehničkog fakulteta“

„Uređenje kampusa Grmeč“

76

3.729,12

1.000,00 KM

5.

Sportsko udruženje za psihofizički razvoj „KODOKAN“

„Fitnes nedjelja“

64

4.400,-

1.000,00 KM

6.

Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa USK-a

„Biciklizmom protiv dijabetesa“

92

4.000,-

1.500,00 KM

7.

Udruženje „Fenix“

Dani košarke i sporta

120

3.000,-

3.000,00 KM

8.

Centar za održivi razvoj „COR“

Faza I – Rekonstrukcija krova centra za mlade

92

4.000,-

1.500,00 KM

9.

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti „Bel Canto Bihać“

Formiranje omladinskog hora „Bel Canto Bihać“ pri Udruženju za afirmaciju kulture i umjetnosti „Bel Canto Bihać“

98

4.000,-

2.000,00 KM

 

II

Ovaj zaključak će se objaviti na web stranici Grada Bihaća i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

 

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić