obavijest

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području grada Bihaća

datum objave: 29.10.2019

Na osnovu člana 132. tačka a) i člana 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać (“Službeni glasnik Grada Bihaća”,  broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 41. sjednici održanoj dana 22.10.2019.godine, donosi:

Zaključak o prihvatanju Nacrta  Odluke o predaji  na upravljanje  mezarja/groblja na području grada Bihaća

I

Prihvata se  Nacrt  Odluke o predaji  na upravljanje  mezarja/groblja na području grada Bihaća   (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

II

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 29.10. 2019.godine do 22.11. 2019.godine i to u prostorijama Grada Bihaća-Info pult, u vremenu od 9,00-15,00 sati,  objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Medžlisu islamske zajednice Bihać, Rimokatoličkom Župnom uredu sv. Ante Padovanski Bihać, Srpskoj pravoslavnoj eparhiji bihaćko-petrovačkoj, Srpskom Pravoslavnom manastiru Rmanj i mjesnim zajednicama na području grada Bihaća.

III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 27.11. 2019. godine radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

  1. Senad Dizdarić, predsjednik ( ispred Gradskog vijeća Bihać)
  2. Asmir Budimlić, član ( ispred Gradskog vijeća Bihać)
  3. Elvira Hadžić, član ( ispred Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju)
  4. Silva Tomljenović Grgić,  član ( ispred Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju)
  5. Samir Bećirspahić, član ( ispred vjerske zajednice )
  6. Dalibor Nenić, član (ispred vjerske zajednice)
  7. Bono Tomić ((ispred vjerske zajednice).

IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

-osigurati da materijal, odnosno Odluka koja je predmet javne rasprave, bude dostupan javnosti,

-pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

-analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala, odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

 

V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 27.11. 2019. godine (srijeda)  u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.

VI

Predlagač će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog  Odluke o predaji  na upravljanje  mezarja/groblja na području grada Bihaća i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Gradsko vijeće

Broj: GV- 23-175                                                               Predsjedavajući Gradskog vijeća

Bihać, 22.10. 2019. godine                                                                 Davor Župa

 

Odluka o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području grada Bihaća