obavijest

Postupak javne nabavke roba – zaštitinih odjela za potrebe Civilne zaštite Grada Bihaća

datum objave: 08.04.2020

Služba za  stručne i zajedničke poslove Grada Bihaća provodi postupak javne nabavke roba – zaštitinih odjela za potrebe civilne zaštite Grada Bihaća putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Obzirom da se postupak provodi bez objave obavještenja na osnovu člana 21.stav 1. tačka d),

Ugovorni organ je u obavezi u skladu sa članom 28. stav (4). na  svojoj internetskoj stranici objaviti informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

ZAŠTITNA ODJELA