obavijest

Odluke vezane za gradske administrativne i komunalne naknade

datum objave: 02.06.2019

Poštovani građani, u prilogu se nalaze odluke vezane za gradske administrativne i komunalne naknade:

Odluka o dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

 Odluka o gradskim administrativnim taksama

Odluka o komunalnim taksama - Sl.glasnik Grada Bihaca 4_19