obavijest

Obavijest zaintersiranim licima koja su se prijavila na Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora

datum objave: 21.10.2019

Obavještavaju se zainteresirana lica koja su dostavila prijave na Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja broj 01-23-4-3677 od 18. oktobra 2019. godine da će se otvaranje prispjelih ponuda obaviti 23.10. 2019. godine ( srijeda) u prostorijama Gradske uprave Bihać  III sprat, u malom salonu sa početkom u 13:00 sati. 

 

Služba za imovinsko-pravne, goedetske i katastarske poslove