obavijest

Obavijest za zainteresirane prijevoznike - Pokreće se postupak odobravanja redova vožnje za linijski prijevoz putnika na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća za 2020. godinu

datum objave: 28.09.2020

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH br: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Gradonačelnika, broj: 04/1-23-3781/20 od 16.09.2020. godine, Gradonačelnik Bihaća, putem Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

 

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE

Pokreće se postupak odobravanja redova vožnje za linijski prijevoz putnika na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća za 2020.godinu, a zbog potrebe povezivanja linijama javnog linijskog prijevoza naselja i gradskog centra, i to:

1. za relaciju Bihać - Čavnik

2. za relaciju Bihać – Ružica - Vinica - Čelebići (okretnica)

3. za relaciju Bihać - Golubić

4. za relaciju Bihać - Vedro Polje

5. za relaciju Bihać – Žegar - Skočaj

6. za relaciju Bihać – Veliko Založje (škola).

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave obavještenja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst Obavještenja možete pogledati ovdje