obavijest

Obavijest o poduzimanju mjera zaštite od požara

datum objave: 09.04.2019

Obavještavamo sva pravna lica da su u službenom glasniku Grada Bihaća objavljeni temeljni dokumenti zaštite od požara i vatrogastva za područje Grada Bihaća i to:

  1. Odluka o organiziranju i funkcionisanju zaštite od požara  i vatrogastva na području Općine Bihać ( Službeni glasnik Općine Bihać broj 13/12 )
  2. Procjena ugoženosti od požara na području Grada Bihaća ( Službeni glasnik Grada Bihaća broj 12/17 )
  3. Plan zaštite od požara za područje Grada Bihaća ( Službeni glasnik Grada Bihaća broj 11/18 )

U skladu sa odredbama gore navedenih dokumnata i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva  F BiH ( Službene novine Federacije BiH broj 64/09 ) potrebno je da provedete propisane mjere i radnje u svrhu bolje zaštite od požara ljudi i imovine na području grada Bihaća.

Sluzbeni glasnik Opcine Bihac 13_12

Sluzbeni glasnik Grada Bihaca 12_17

Sluzbeni glasnik Grada Bihaca 11_18

Služba Civilne zaštite Grada Bihaća