obavijest

Lista krajnjih korisnika za dodjelu plastenika na osnovu utvrđenih kriterija

datum objave: 12.04.2019

Na osnovu člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 13/18) i Sporazuma o saradnji broj: 01-05-781/19. od 06. 03. 2019. godine, zaključenog između Grada Bihaća i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ kojim su osigurana donatorska sredstva od strane humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40%, Grada Bihaća 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, a u sklopu realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Gradonačelnik Grada Bihaća raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu.

Lista krajnjih korisnika za dodjelu plastenika na osnovu utvrđenih kriterija


1. Fatime Imširović, Turija 
2. Nezira Ružnić, Zabare 39 
3. Mirsad Goretić Turija 
4. Edin Aganović Orašac, Podgrad 119 
5. Amela Midžić-Bećirspahić, Dolovi 29A 
6. Esma Begić, Srebrenička 30 
7. Sanela Mešić, Najboljih sinova 
8. Edin Smajić, Velika Gata 
9. Enes Okugić, Kamenica 
10. Zerina Kurić, Klokot 
11. Salih Duračković, Ružičkih branilaca 15 
12. Nevresa Pečenković, Lohovo 
13. Rufada Imširović, Turija 
14. Samka Zolić, Gatske patriotske lige 84 
15. Jasmin Felić, Velika Gata 
16. Jasminka Šarić, Mlinska 3 
17. Nusret Sušić, Izačić 
18. Nada Anušić, 101. bojna 
19. Suad Čavkić, Čavkićka 16 
20. Ekrem Nuspahić, Mehmeda Kolakovića 134

Lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva ili nemaju dovoljan broj bodova za dodjelu plastenika

21. Sretna Bunić. Vikićkih šehida 59 
22. Murat Mujadžić, Jablanska 297 
23. Hamdija Hasanagić, Vrkašićka 9 
24. Jusuf Fatkić, Velika Gata 
25. Halida Ramić, Bećira Islamovića 21 
26. Hilmija Nukić, Turija 57 
27. Ismeta Kapić, Bećira Islamovića 
28. Asima Burzić, Maskara 1 
29. Irfan Rekanović, Derviša Sušića 6 
30. Razija Dedić, Ćukovi 17

NAPOMENA: U slučaju da jedan ili više kandidata sa „Liste krajnjih korisnika” odustanu od dodjele plastenika, isti će se ponuditi najbolje plasiranom kandidatu sa „Liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva ili nemaju dovoljan broj bodova za dodjelu plastenika”.