obavijest

Javni konkurs - Termini polaganja stručnog ispita

datum objave: 17.07.2019

Obavještavaju se kandidati koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita na osnovu Javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova da su utvrđeni termini polaganja stručnog ispita.

Više informacija

Pozicija broj 1 - Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za imovinsko - pravne, geodetske i katastarske poslove

Pozicija broj 2 - Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko - građevinsku inspekciju