Mjesni odbori
 

MJESNA ZAJEDNICA BAKŠAIŠ

1.Emir (Sead) Muslić predsjednik 061/759-808
2.Senad (Halid) Vuković član savjeta
3.Zlata (Muhamed) Mazlagić član savjeta
4.Almir (Hajrudin) Alagić član savjeta
5.Emina (Smajo) Alijagić član savjeta
6.Hasnija (Mustafa) Abdulahović član savjeta
7.Asima (Šerif) Musić član savjeta
 
Mjesna zajednica Bakšaiš sa sjedištem u Bakšaišu u ulici Edhema Mulabdića (dom MZ).
Mjesna zajednica obuhvata naseljena mjesta: Bakšaiš, Kralje i Vrkašić.
 
MJESNA ZAJEDNICA BREKOVICA
 
1.Sead  (Salih) Ćehić predsjednik 061/995-527
2.Šefik (Šerif) Jukić član savjeta
3. Midhad (Ramo) Bosnić član savjeta
4. Safet (Ferid) Omeradžić član savjeta
5. Mirzet (Meho) Abdijanović član savjeta
6. Nevzeta (Sulejman) Bajrić član savjeta
7. Aladin (Mustafa) Kahrić član savjeta
 
Mjesna zajednica Brekovica sa sjedištem u Brekovici (prostor MZ). 
Mjesna zajednica Brekovica obuhvata naseljena mjesta: Brekovicu, Bajriće i Kostela. 
 
MJESNA ZAJEDNICA CENTAR
 
1. Tenzila (Fikret) Skopljak predsjednik 061/277-307
2. Husnija (Sulejman) Malkoč član savjeta
3. Huse (Mujaga) Behrem član savjeta
4. Osman (Fadil) Imamović član savjeta
5. Tofik (Hasan) Blagajčević član savjeta
 
Mjesna zajednica Centar sa sjedištem u ulici Bedem bb.
Mjesna zajednica Centar obuhvata područje omeđeno jarkom za staru električnu centralu i rijekom Unom, podrazumijevajući ovdje i otoke na Uni koji su mostom vezani za centar grada. 
 
MJESNA ZAJEDNICA ČAVKIĆI
 
1. Indira (Osman) Ćehić predsjednik 061/373-765
2. Zarfin (Redžo) Midžić član savjeta
3. Suad (Mujo) Fileković član savjeta
4. Muharem (Hasan) Čavkić član savjeta
5. Kasim (Avdo) Ćehić član savjeta
 
Mjesna zajednica Čavkići sa sjedištem u Čavkićima (PP  Arsen Mujadžić, Mujadžići bb)
Mjesna zajednica Čavkići obuhvata naseljena mjesta:Čavkići, Ćehići, Mujadžići i Midžići. 
 
MJESNA ZAJEDNICA DONJE PREKOUNJE 
 
1. Sabina (Safet) Dervišević predsjednik 061/137-555
2. Kasim (Rasim) Ćurtović član savjeta
3. Toni (Siniša) Harlaher član savjeta
4. Edin (Rasim) Midžić član savjeta
5. Ekrem (Muharem) Iftić član savjeta
 
Mjesna zajednica Donje Prekounje sa sjedištem u Donjem Prekounju, u ulici Bihaćkih branilaca bb (Mandića kuća).
Mjesna zajednica obuhvata područje čija granična linija prolazi od mosta na Uni u ulici Bihaćkih branilaca i ide nizvodno Unom do tačke gdje bi krak stare željezničke pruge izbio na Unu kad bi produžio u pravcu Une, odatle ide ovim krakom pruge do istočnog zida stare željezničke stanice, zahvatajući ovu zgradu, a od ove tačke ide u pravoj liniji na tačku gdje se lijeva strana ulice Hošića Mahala spaja sa ulicom Bihaćkih branilaca.Odavde linija ide na ishodište ulice Armije BiH i produžava njegovom sedinom u pravcu Ribića do tačke koja leži cca 400m od benzinske pumpe.
 
MJESNA ZAJEDNICA GATA 
 
1. Hasan (Esad) Pašić predsjednik 061/770-383
2. Ramo (Asim) Delić član savjeta
3. Adis (Rešid) Keškić član savjeta
4. Elvir (Halil) Šabanagić član savjeta
5. Aida (Suljo) Balić  član savjeta
 
Mjesna zajednica Gata sa sjedištem u Gati (PP Mevlida Felić, Gata bb).
Mjesna zajednica Gata obuhvata naseljena mjesta: Velika Gata, (sa Gatom Ilidžom), Donja Gata, Bugar i Mala Peć.
 
MJESNA ZAJEDNICA GOLUBIĆ 
 
1. Samir (Jusuf) Dervišević predsjednik 060/30-06-646
2. Edvin (Nafi) Zuberi  član savjeta
3. Hadis (Samir) Hrustanović član savjeta
4. Jasmin (Osman) Žerić član savjeta
5. Senad (Avdo)  Kurtović član savjeta
 
Mjesna zajednica Golubić sa sjedištem u Golubiću (PP Kasim Salihović, Golubić bb).
Mjesna zajednica Golubić obuhvata naseljeno  mjesto Golubić.
 
MJESNA ZAJEDNICA GORNJE PREKOUNJE 
 
1. Ermin (Rifet)  Zulić predsjednik 061/144-248
2. Muharem (Šefik) Alagić član savjeta
3. Mehmed (Enver) Mehmedović  član savjeta
4. Semira (Dedo) Alagić član savjeta
5. Adnan (Sejad) Pečenković član savjeta
6. Osman (Mehmed) Saračević  član savjeta
7. Muhamed (Derviš) Piralić  član savjeta
 
Mjesna zajednica Gornje Prekounje sa sjedištem u Gornjem Prekounju, u ilici Bihaćkih branilaca (dom MZ).
Mjesna zajednica Gornje Prekounje obuhvata područje omeđeno linijom što prolazi od Željezničke stanice, zahvata Mali Lug, savija se polukružno prema zapadu i presijeca prugu i put Bihać-Pokoj u tački koja leži približno 1400m od rampe u Jablanskoj ulici, pa produžava na Bakšaiško polje u dubinu dovoljnu da zahvati objekte „Polietilenke“ i „Tvornice žice“, odavde se savija prema „Kombiteksu“, ali ga ne zahvata, pa prugom „Kombiteksa“ izlazi na zgradu stare željezničke stanice i dalje produžava graničnom linijom Mjesne zajednice Donje Prekounje do tačke koja leži cca 300m južno od benzinske pumpe, a iz ove tačke na ulici Armije BiH pravolinijski izlazi na rampu, prolazeći pored južne strane objekta „Sirovine“. Od rampe granična linija ide niz prugu u svoju polaznu tačku.
 
MJESNA ZAJEDNICA HARMANI 
 
1. Dževad (Ibrahim) Harbaš  predsjednik 061/231-158
2. Edin (Ferid) Puškar član savjeta
3. Rusmir (Amgijad) Behić član savjeta
4. Nihad (Munir) Karabegović član savjeta
5. Admir (Suljo) Mirvić član savjeta
6. Amir (Kasim) Fajić  član savjeta
7. Ervin (Emir) Bunić član savjeta
8. Sanela (Huse) Šarić član savjeta
9. Edhem (Salko) Duraković član savjeta
 
Mjesna zajednica Harmani sa sjedištem u Harmanima.
Mjesna zajednica Harmani obuhvata područje označeno linijom što polazi od mosta na kanalu (kod objekta bivšeg Turist-biroa) i ide ulicom V Korpusa do ulice Muhsina Rizvića, pa njenom sredinom izlazi na potok Dobrinica, kojim nizvodno ide do mosta u ulici Ešrefa Kovačevića, a odavde preko uzvišice Crkvine izlazi u ulicu Cerovačka brda, zatim sredinom ove ulice ide na ulicu Dobrih Bošnjana zahvatajući obje njene strane do regulacionog korita, zatim ovim koritom ide do Sarajevske ulice sredinom koje izlazi na korito Dobrinice u tački koja leži na oko 100m – oštri zavoj nizvodno od mosta u ulici Harmanski sokak, a odavde nizvodno koritom do ulice Hamdije Ćemerlića kojim izlazi na most na kanalu Une, pa uzvodno kanalom do svoje polazne tačke.
 
MJESNA ZAJEDNICA HATINAC
 
1. Sulejman (Vehbija) Alagić  predsjednik 061/476-676
2. Mirsad (Fikret) Kasupović    član savjeta
3. Ekrem (Bego) Smajić član savjeta
4. Halil (Muhamed) Hadžić član savjeta
5. Senka (Sulejman) Kuduzović član savjeta
 
Mjesna zajednica Hatinac sa sjedištem u Hatincu (PP Nevresa Majanović, M.Selimović 13).
Mjesna zajednica Hatinac obuhvata naseljenaomjesto Hatinac omeđeno sljedećim granicama:
Prema Donjem Prekounju vodocrpne stanice na Uni. Od ove tačke proteže se prugom prema sjeveroistoku do tačke koja je paralelna sa kućom Ferde Bregara. Odatle prema sjeveru do prve zapadne tačke ograde d.o.o.“Krajinametal“. Od te tačke ide na zapad pravo prema ogradi JP Željeznice BiH, direkcija željeznica Bihać, a zatim ogradom ovog preduzeća do kraja sjeverne tačke istog. Od ove tačke ide na zapad ravno do kuće Memagić Ibrahima(ovo domaćinstvo pripada Mjesnoj zajednici Hatinac). Od kuće Memagić Ibrahima siječe ulicom Meše Selimovića idući prema zapadu na kuću Ibradžić Muhameda (ova kuća pripada Mjesnoj zajednici Hatinac), izlazi na desnu obalu Une, a zatim sredinom toka Une uzvodno, s tim što Ada Rekanović Sakiba pripada Mjesnoj zajednici Hatinac. Dalje se nastavlja uzvodno Unom do linije objekta bivšeg Higijenskog zavoda-vodocrpna stanica na Uni.
 
MJESNA ZAJEDNICA IZAČIĆ
 
1. Rasim (Kasim) Islamović predsjednik 061/773-814
2. Šaban (Osman) Bećiraj član savjeta
3. Omer (Mujaga) Balić član savjeta
4. Esmir (Emin) Sušić član savjeta
5. Edvin (Hakija) Sulić član savjeta
6. Suljo (Sulejman) Felić član savjeta
7. Safet (Hasan) Bunić član savjeta
 
Mjesna zajednica Izačić sa sjedištem u Izačiću (dom MZ ).
Mjesna zajednica Izačić obuhvata naseljena  mjesta: Izačić, Grad, Kula i Prnjavor, zaseoke Mušići, Halilagići, Ahmići, dio Jasike i selo Vikiće sa Čavnikom i Bunićima. 
 
MJESNA ZAJEDNICA JEZERO PRIVILICA
 
Još nisu potvrđeni rezultati izbora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 
Mjesna zajednica Jezero Privilica  sa sjedištem u ulici 502.Viteške brigade (u prostorijama Kulturnog centra). 
Mjesna zajednica Jezero Privilica  obuhvata naselja: Jezero Privilica, do mosta na Dobrenici, Novu Četvrt i Islamovac. 
 
MJESNA ZAJEDNICA KAMENICA
 
1. Ekrem (Rašid) Okić predsjednik 063/242-014
2. Fikret (Šaban) Felić  član savjeta
3. Hasib (Hasan) Kasupović član savjeta
4. Adnan (Rasim) Mujkić    član savjeta
5. Ekrem (Redžo) Čavkić član savjeta
 
Mjesna zajednica Kamenica sa sjedištem  na Kamenici (dom MZ).
Mjesna zajednica Kamenica obuhvata naseljena mjesta: Zlopoljac i Kamenicu, podrazumijevajući ovdje zaseoke Muslići, Pritošanj i Hukići.
 
MJESNA ZAJEDNICA KLOKOT PAPARI
 
1. Zerina (Rasim) Kurić predsjednik 061/757-365
2. Sejad (Hasib) Trejić član savjeta
3. Sulejman (Jusuf) Ćejvanović član savjeta
4. Husein (Mujo) Fajković član savjeta
5. Fuad (Ibro) Mujagić član savjeta
 
Mjesna zajednica Klokot Papari sa sjedištem u Klokotu (dom MZ ).
Mjesna zajednica Klokot Papari obuhvata naseljena mjesta: Klokot i Papare, sa dijelom Jasike, te zaseok Šumari.
 
MJESNA ZAJEDNICA KULEN VAKUF
 
1. Alija (Ramo) Dervišević predsjednik 061/860-390
2. Adnan (Senad) Bajbutović član savjeta
3. Dževad (Irfan) Šiljdedić član savjeta
4. Ermina (Mehmed) Ćehić  član savjeta
5. Kemal (Adem) Štrkljević  član savjeta
 
Mjesna zajednica Kulen Vakuf sa sjedištem u Kulen Vakufu, Trg žrtava 12. juna (dom MZ).
Mjesna zajednica Kulen Vakuf obuhvata naselja: Kulen Vakuf, Klisa, Kalati, Ostrovica, Rajnovci i Veliki Stijenjani.
 
MJESNA ZAJEDNICA LUKE
 
1. Mujo (Hasib) Koričić predsjednik 061/742-575
2. Aljoša (Jovica) Bobić član savjeta
3. Arman (Sead) Zećirević član savjeta
4. Amir (Enver) Nuspahić član savjeta
5. Senad (Šerif) Alagić član savjeta
6. Ismet (Alija) Hrkić član savjeta
7. Adnan (Kemal) Šečić član savjeta
 
Mjesna zajednica Luke sa sjedištem u ulici Muhsina Rizvića broj 1.
Mjesna zajednica Luke  obuhvata naseljeni dio područja Luke, naslanjajući se na graničnu liniju prema mjesnim zajednicama Harmani, Ozimice II, Vedro Polje i Žegar.
 
MJESNA ZAJEDNICA MALI LUG
 
1. Elvir (Bajro) Šehić predsjednik 061/790-039
2. Aldin (Edhem) Hafizović član savjeta
3. Šefik (Mustafa) Kličić član savjeta
4. Fuad (Ismail) Šabić član savjeta
5. Senida (Hidajet) Karasalihović-Adilović  član savjeta
 
Mjesna zajednica Mali Lug sa sjedištem u Malom Lugu u ulici Grmečka broj 1 (PP Haseda Lepuzanović).
Mjesna zajednica Mali Lug obuhvata naseljeno mjesto Mali lug omeđeno sljedećim granicama:
Od Mjesne zajednice Gornje Prekounje graniči sa željezničkom prugom i ide na jug Brčanskom ulicom do kuće Merdanić Hasana, uključujući ulice Zuke Džumhura, Ibn-Halduna i Husage Čišića. Na istok ide ulicom Podvinice do brda Vinica, prema sjeveroistoku ulicom Ajvatovica, te Čavkićima do kuće Age Kosića, te obuhvata ulice Ćehića kanal, Grmečku i Prijedorsku ulicu.
 
MJESNA ZAJEDNICA MARTIN BROD
 
1. Mišo (Dušan)  Knežević predsjednik 066/230-469 i 037/366-001
2. Aleksandar (Stevo) Drobac član savjeta
3. Darko (Mirko) Knežević član savjeta
4. Mitra (Ignjo) Marčeta član savjeta
5. Dragan (Dušan) Karanović član savjeta
 
Mjesna zajednica  Martin Brod sa sjedisa sjedištem u Martin Brodu (dom MZ).
Mjesna zajednica  Martin Brod obuhvata naseljenaomjesta: Boboljušci, Bosanski Osredci, Gornji Tiškovac, Mali Cvjetnić, Malo Očijevo, Martin Brod, Očigrije, Palučci, Trubar, Veliki Cvjetnić i Veliko Očijevo.
 
MJESNA ZAJEDNICA ORAŠAC
 
1. Ramo (Huse) Zulić predsjednik 061/436-914
2. Mersud (Ibrahim) Dedić član savjeta
3. Azem (Adem) Dedić član savjeta
4. Admir (Sejad) Hrnjica član savjeta
5. Aldijana (Dilber) Kozlica član savjeta
 
Mjesna zajednica Orašac sa sjedištem u Orašcu (dom MZ).
Mjesna zajednica Orašac obuhvata naseljena mjesta: Orašac i Ćukove.
 
MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE I 
 
Još nisu potvrđeni rezultati izbora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
Mjesna zajednica Ozimice I sa sjedištem na Ozimicama I, u ulici  Hasana Kjafije Pruščaka.
Mjesna zajednica Ozimice I obuhvata područje označeno linijom što prolazi od mosta na kanalu Une kojim se ulica Hamdije Ćemerlića spaja sa ulicom Bedem, odavde ide nizvodno Unom do ušća Klokota, obuhvatajući otoke koji su mostom ili prelazom vezani za lijevu obalu Une na ovom prostoru. Od ušća Klokota ide uzvodno njegovim tokom do ušća potoka Lise, a odatle preko Humačkih bara u pravoj liniji izlazi na Ceravačka brda na mjestu gdje na nju izlazi linija  koja odvaja Mjesnu zajednicu Harmani od Ozimica I, odatle ovom linijom izlazi na potok Dobrenicu pa nizvodno ovim potokom do mosta u ulici Hamdije Ćemerlića, pa ovom ulicom izlazi na ulicu Bosanskih banova, presijeca je i izbija na kanal gdje se nalazi most od kojeg je pošla.
 
MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE II 
 
1. Hasib (Husein) Sulić predsjednik 061/463-344
2. Sead (Ferid) Džanić član savjeta
3. Enes (Ibrahim) Delić član savjeta
4. Slavko (Milovan) Lipić član savjeta
5. Saud (Jusuf) Sedić član savjeta
6. Suad (Muharem) Balić    član savjeta
7. Rifat (Salko) Emrulović  član savjeta
 
Mjesna zajednica Ozimice II sa sjedištem  na Ozimicama II B-9/D-4.
Mjesna zajednica  Ozimice II obuhvata područje od raskrsnice ulica Dobrih Bošnjana i Cerovačka breda i ide upravcu juga sredinom ulice Cerovačka brda do raskrsnice ulice Hamdije Pozderca, te se lomi u pravcu istoka spuštajući se sredinom ulice Hamdije Pozderca i produžavajući sa sredinom ulice Harmanski sokak do raskrsnice s ulicom Hasan-age Pećkoga, tu se granična linija lomi i ide samom ulicom Hasan –age Pećkoga, tu se granična linija lomi i ide samom ulicom Hasan-age Pećkoga i to sredinom gdje se ponovo lomi u pravcu sjevera na raskrsnici sa prilaznom ulicom Vatroslava Lisinskog  i izlazi na ulicu Dobrih Bošnjana gdje se lomi pod uglom od 90 stepeni i ide u pravcu zapada sredinom ulice Dobrih Bošnjana penjući se i tako završavajući na početnoj tački raskrsnice ulice Dobrih Bošnjana i ulice Cerovačka brda.
 
MJESNA ZAJEDNICA POKOJ
 
1. Amir (Ferid) Korčić  predsjednik 062/791-972
2. Amir (Ahmet) Zulić član savjeta
3. Mersad (Ramo) Mujagić  član savjeta
4. Alaudin (Sead) Zec član savjeta
5. Osme (Osman) Rodić član savjeta
 
Mjesna zajednica Pokoj sa sjedištem u  Pokoju u ulici Teritorijalne obrane (dom MZ).
Mjesna zajednica Pokoj obuhvata naseljena mjesta:  Pokoj i Jankovac.
 
MJESNA ZAJEDNICA PRITOKA
 
1. Adem (Meho) Šušnjar  predsjednik 061/603-531
2. Mila (Jovan) Salihović član savjeta
3. Rihad (Ale) Veladžić član savjeta
4. Emir (Salih) Babić član savjeta
5. Elvidin (Hilmija) Rizvan član savjeta
 
Mjesna zajednica  Pritoka sa sjedištem u  Pritoci (dom MZ).
Mjesna zajednica Pritoka obuhvata naseljena mjesta: Pritoku, Bijelo brdo, Kulu i Bare.
 
MJESNA ZAJEDNICA RIBIĆ
 
1. Adnan (Nermin) Dizdarić predsjednik 061/286-530
2. Sakib (Salko) Kurtović član savjeta
3. Jasmina (Mujaga) Tevšić član savjeta
4. Senad (Izet) Selimović član savjeta
5. Ramzija (Munir) Dedić  član savjeta
Mjesna zajednica Ribić sa sjedištem u Ribiću u ulici Mehmeda Kolakovića (dom MZ).
Mjesna zajednica  Ribić obuhvata naseljena mjesta: Ribić i Orljane.
 
MJESNA ZAJEDNICA RIPAČ
 
1. Adil (Sulejman) Mušeta predsjednik 061/756-882
2. Hamza ( Ramo) Šehić član savjeta
3. Mirzet (Irfan) Sagrković član savjeta
4. Husein (Ibrahim) Dupanović član savjeta
5. Jasmin (Smajo) Balić član savjeta
 
Mjesna zajednica Ripač sa sjedištem u Ripač sa sjedištem u ulic Armije BiH (u prostorijama kulturnog centara Ripač).
Mjesna zajednica  Ripač obuhvata naseljena mjesta: Ripač, Račić, Lohovo, Lohovska brda, Praščijak, Hrgar, Tihotinu i Gorjevac. 
 
MJESNA ZAJEDNICA RUŽICA
 
1. Elvis (Smail) Ajkić predsjednik
2. Damir (Nurko) Ajkić član savjeta
3. Amar (Elvira) Dizdarić član savjeta
4. Safet (Husein) Čelebić član savjeta
5. Elvisa (Šefik) Libić član savjeta
6. Muhamed (Muharem) Selimović član savjeta
7. Mirsad (Ibrahim) Kurtović član savjeta
 
Mjesna zajednica  Ružica sa sjedištem na Ružici u ulici Abdurezaha Hivzi Bjelavca broj 2 (dom MZ).
Mjesna zajednica  Ružica obuhvata naselja: Dolovi, Grabešku ulicu i prilaze na njoj, zatim naselja Vinicu, Čekrlije i Grabež.
 
MJESNA ZAJEDNICA SKOČAJ
Nisu potvrđeni rezultati izbora
 
1.
2.
3.
4.
5.
Mjesna zajednica Skočaj sa sjedištem u Skočaju (PP Stipo Prša).
Mjesna zajednica  Skočaj obuhvata naseljena mjesta: Veliki i Mali Skočaj.
 
MJESNA ZAJEDNICA SOKOLAC 
 
1. Ferid (Hasan) Kurtović  predsjednik 062/873-30
2. Nedžad (Redžo) Jušić član savjeta
3. Emir (Zarif) Bulić član savjeta
4. Esad (Salko) Žerić član savjeta
5. Edin (Juso) Kurtović član savjeta
 
Mjesna zajednica Sokolac sa sjedištem u  Sokocu (dom MZ).
Mjesna zajednica  Sokolac obuhvata naseljena mjesta: Sokolac i Dobrenicu.
 
MJESNA ZAJEDNICA SRBLJANI
 
1. Nijaz (Adem) Malkoč predsjednik 061/849-327
2. Selmir (Refik) Dulić član savjeta
3. Safet (Zahid) Hodžić član savjeta
4. Anel (Izet) Alibabić član savjeta
5. Azra (Asim) Ibrišimović član savjeta
6. Ahim (Šero) Jusić član savjeta
7. Sead (Suljo) Dulić član savjeta
 
Mjesna zajednica  Srbljani sa sjedištem u  Srbljanima (dom MZ).
Mjesna zajednica  Srbljani buhvata naseljena mjesta: Srbljane, Spahiće i Jezero.
 
MJESNA ZAJEDNICA VEDRO POLJE
 
1. Hazmir (Hazim) Alivuk predsjednik 061/603-691
2. Mensur (Bekir) Alivuk član savjeta
3. Slavica (Alojz) Lovrić član savjeta
4. Pero (Mirko) Dujmović član savjeta
5. Mate (Ante) Šimić član savjeta
 
Mjesna zajednica  Vedro Polje sa sjedištem u Vedrom Polju (PP Marijana Jurić).
Mjesna zajednica  Vedro Polje obuhvata  naseljeno mjesto Vedro Polje.
 
MJESNA ZAJEDNICA VELIKI LUG
 
1. Hasan (Huse) Abdihodžić  predsjednik   060/321-1677 i 037/300-949
2. Jasmin (Munib) Đulkić  član savjeta
3. Nijaz (Jusuf) Hodžić član savjeta
4. Kasim (Ahmo) Vojić član savjeta
5. Sejad (Smajo) Šehić  član savjeta
6. Refik (Halil) Čolić  član savjeta
7. Alija (Meho) Glumac član savjeta
 
Mjesna zajednica Veliki Lug sa sjedištem u Velikom Lugu u ulici Kladuška bb (PP Šemsudin Dedić).
Mjesna zajednica  Veliki Lug obuhvata naseljeno mjesto Veliki Lug  omeđeno sljedećim granicama:
Polazeći od kuće Zulić Mustafe, ide pravcem prema kući Zulić Muharema prema zapadu, skreće kraj kuće Zulić Refika prema zapadu, penje se na glavicu i ide putem prema jugu Bakšaiškom polju, veza Kalinski put, ide sa živicom Bakšaiškog polja prema istoku i izlazi na kuću Rekanović Ibre, prelazi preko pruge na kuću Jove Balaća do kuće Zulić Mustafe.
 
MJESNA ZAJEDNICA VELIKO ZALOŽJE
 
1. Jasmin (Mujaga) Kazaz predsjednik 061/137-657
2. Mesud (Sulejman) Gagić član savjeta
3. Muhamed (Adil) Haščić član savjeta
4. Husnija (Mehmed) Mahmutović član savjeta
5. Midhet (Mahmut) Mahmutović  član savjeta
 
Mjesna zajednica  Veliko Založje sa sjedištem u  Velikom Založju (prostor Područne škole). Mjesna zajednica  Veliko obuhvata naseljenaomjesta: Veliko Založje i Malo Založje.
 
MJESNA ZAJEDNICA VRSTA
 
1. Denis (Denijal) Imširević  predsjednik 061/718-586
2. Alfan (Arif) Bašanović član savjeta
3. Kemal (Omer) Halilagić član savjeta
4. Edin (Muharem) Rekić član savjeta
5. Azim (Ekrem) Imširović član savjeta
 
Mjesna zajednica  Vrsta sa sjedištem na Vrsti (dom MZ).
Mjesna zajednica  Vrsta obuhvata naseljena mjesta: Vrstu i Turiju.
 
MJESNA ZAJEDNICA ZAVALJE
Nisu potvrđeni rezultati izbora 
1.
2.
3.
4.
5.
 
Mjesna zajednica Zavalje sa sjedištem u Zavalju (prostor Područne škole).
Mjesna zajednica  Zavalje obuhvata naseljena mjesta: Zavalje, Međudražje, Vučjak i Mali Baljevac.
 
MJESNA ZAJEDNICA ŽEGAR
Nisu potvrđeni rezultati izbora
1.
2.
3.
4.
5.
 
Mjesna zajednica  Žegar sa sjedištem u  Žegaru u ulici HVO-a broj 23 (PP Renata Velić).
Područje Mjesne zajednice  Žegar obuhvata  sljedeće ulice:Ulica Križ, cijela, lijeva strana ulice Hrvatskih branilaca, počev od ulaza u Kasarnu Adil Bešić, ulica 101 Bojne, ulica Ljudevita Gaja, Drobinička ulica,  Karitosova ulica, Ulica HVO-a, Debeljačka ulica, ulica Filipa Lastrića i ulica Luke Marjanovića.