Mjesne zajednice

Spisak gradjana predlagaca
KANDIDATSKA LISTA KOJU PREDLAZU GRADJANI PREDLAGACI ZA CLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE I PREDSJEDNIKE MJESNE ZAJEDNICE
Odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Statut mjesne zajednice
Poslovnik o radu Savjeta mjesne zajednice
Licna karta mjesnih zajednica opcine Bihac