Grad Bihać

Bosanska 4
77000 Bihać

Unsko-sanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Fax: 037/222-220

Kontakti

Kabinet gradonačelnika
Dijana Bišćević
Tel: 037/229-601
E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

Sekretar Gradskog organa uprave
Sinha Kurbegović
Tel: 037/229-604
E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

Služba za stručne i zajedničke poslove
Edin Kulenović  
Tel: 037/229-606
E-mail: edin.kulenovic@bihac.org

Služba za urbanističko planiranje i građanje
Suvad Tutić
Tel: 037/229-682
E-mail: suad.tutic@bihac.org

Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša
Jasmin Stambolija
Tel: 037/229-637
E-mail: jasmin.stambolija@bihac.org

Služba za inspekcijske poslove

Suvad Tutić

Tel: 037/229-615

E-mail: suvad.tutic@bihac.org

Služba za budžet i trezor
Jasmina Ćoralić
Tel: 037/229-650
E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove
po ovlaštenju Zlatan Topić
Tel: 03/229-662
E-mail: dzenata.zupa@bihac.org

Centar za pružanje usluga građanima
Alisa Mahmutagić
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
po ovlaštenju Dario Jurić 
Tel: 037/229-649
E-mail: dario.juric@bihac.org

Služba za internu reviziju
Damir Đug
Tel: 037/229-681
E-mail: damir.djug@bihac.org

Služba za lokalni ekonomski razvoj
Nijaz Lipovača
Tel: 037/229-629
E-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
Zlata Ibrahimpašić
Tel: 037/229-607
E-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org

Služba civilne zaštite
Fuad Dedić
Tel: 037/226-134
E-mail: fuad.dedic@bihac.org

Gradsko pravobranilaštvo
Kemal Redžić
Tel: 037/226-402
E-mail: kemal.redzic@bihac.org