Komisije gradskog vijeća

1. Komisija za izbor i imenovanja:

 1. Zulfikar Handukić, predsjednik
 2. Adnan Habibija, zamjenik predsjednika
 3. Ahmed Fatkić, član
 4. Edin Felić, član
 5. Damir Pečenković, član


2. Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem:

1. Senad Dizdarić,  predsjednk
2. Adis Šušnjar, zamjenik  predsjednika
3. Muhamed Čavkunović, član


3. Administrativna komisija:

1. Hasan Keškić,  predsjednk
2. Nedin  Dedić,  zamjenik  predsjednika
3. Senad Dizdarić, član
4. Adnan Šečić,  član
5.  Emir Hafizović, član


4. Statutarna komisija:

1. Davor Župa,  predsjednk
2. Asmir Budimlić, zamjenik  predsjednika
3. Almir Budimlić, član
4. Armin Amidžić, član
5. Hasan Keškić, član
6. Nedžad Mešić, član
7. Amra Ćehajić, član
8. Azra Ćemalović, član
9. Elvir Šabanagić, član


5. Komisia za finansije i budžet:

 
1. Nedin Dedić, predsjednik
2. Zulfikar Handukić, zamjenik  predsjednika
3. Edin Felić, član
4. Mustafa Zulić, član
5. Meho Kličić, član
6. Huse Raković, član
7. Mara Đug, članica


6. Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

1. Asmir Budimlić, predsjednk
2. Mersud Dedić, zamjenik  predsjednika
3. Mustafa Zulić, član
4. Hilmo Kozlica, član
5. Dinko Bećirspahić, član
6. Ramo Zulić, član
7. Aladin Mešić, član


7. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku:

1. Rusmira Konjević, predsjednk
2. Almira Seferagić, zamjenik  predsjednika
3. Refik Imširević, član
4. Sej Ramić, član
5. Nevzet Selimović, član
6. Husein Dedić, član
7. Mirjana Mujakić, članica


8. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade:

1. Armin Amidžić, predsjednk
2. Asmir Felić, zamjenik  predsjednika
3. Sej Ramić, član
4. Almira Seferagić, članica
5. Mersud Dedić, član
6. Emina Bešić, članica
7. Jusuf Sedić, član


9. Komisija za lokalnu samoupravu:

1. Nijaz Malkoč, predsjednk
2. Sanel Havić, zamjenik  predsjednika
3. Dinko Bećirspahić, član
4. Refik Imširević, član
5. Asmir Felić, član
6. Ekrem Okić, član
7. Rasim Islamović, član


10. Komisija za žalbe:

1. Irman Alijagić, predsjednk
2. Sanel Havić, zamjenik  predsjednika
3. Arnel Kozlica, član
4. Nijaz Malkoč, član
5. Alen Mehdin, član


11. Komisija za predstavke i prijedloge:

1. Adnan Habibija, predsjednk
2. Ahmed Fatkić, zamjenik  predsjednika
3. Nedžad Mešić, član
4. Davor Župa, član
5. Emil Muharemagić, član


12. Komisija za odlikovanja i priznanja:

1. Amra Ćehajić,  predsjednk
2. Almir Budimlić, zamjenik  predsjednika
3. Azra Handukić, član
4. Arnel Kozlica, član
5. Semir Dulić, član


13. Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova:

1. Muhamed Čavkunović, predsjednk
2. Rusmira Konjević, zamjenik  predsjednika
3. Emil Muharemagić, član
4. Adnan Habibija, član
5. Ahmed Fatkić, član
6. Amir Fazlić , član
7. Safet Čelebić , član


14. Etička komisija:

 
1. Adis Šušnjar, predsjednk
2. Hilmo Kozlica, zamjenik  predsjednika
3. Asmir Felić, član
4. Elvir Hrustanović, član  (predstavnik mjesnih zajednica)
5. Enis Čelebić, član  (predstavnik civilnog društva)
6. Suad Balić, član  (predstavnik civilnog društva)
7. Edin Zeljković, član (predstavnik medija)


15. Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća:

 1. Elvedin Omanović  (predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a)
 2. Nijaz Hodžić (predstavnik iz reda građana)
 3. Senad Kovačević (predstavnik iz reda građana)
 4. Muhamed Čavkunović (predstavnik  Gradskog vijeća)
 5. Refik Imširević ( predstavnik Gradskog vijeća)
 6. Amir Delić  (predstavnik JU“Zavod za prostorno uređenje“Bihać)
 7. Silva Tomjenović Grgić (predstavnik Gradskog organa uprave)