javni pozivi

Poništenje javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

datum objave: 10.08.2020

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/17) Gradonačelnik Grada Bihaća donosi,

 

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećaoi zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

 

Poništava se Javni konkurs  za prijem državnih službenika na određeno  u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova broj: 02/1-30-2819/20 od 07.07.2020. godine, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 21.07.2020. godine, i na web stranici Grada Bihaća, za radna mjesta:

 

  1. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko pravne, geodetske i katastarske poslove,

Broj izvršioca ........................................................2 (dva)

  1. Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove,

Broj izvršioca ........................................................2 (dva)

 

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava za navedene pozicije iz razloga što su za iste pozicije rješenja postala konačna po Javnom konkursu za prijem državnih službenika na neodređeno vrijeme u Gradski organ uprave Grada Bihaća objavljen dana 12.12.2019. godine na web stranici Agencije za državnu službu F BiH, čime je prestala potreba za prijem državnih službenika na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova.

 

 

 

                                                                                                         Gradonačelnik

                                                                                                           Šuhret Fazlić

 

Integralni tekst poništenja javnog konkursa možete preuzeti ovdje